PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Guide til arbejdsgiveren: det må du ikke spørge om til jobsamtalen

Der er grænser for, hvad du som arbejdsgiver må stille af spørgsmål under en jobsamtale. Det kan være i strid med loven at gå for tæt på en ansøgers privatliv eller stille spørgsmål, som ikke er relevante for det aktuelle job.

Som arbejdsgiver bør du kun spørge ind til de emner, der har relevans for, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres. På den måde undgår du, at der kan opstå tvivl om diskrimination og forskelsbehandling. Hvis du efterfølgende sender et skriftligt afslag, bør du give en generel begrundelse og lægge op til, at ansøgeren kan få uddybet afslaget ved telefonisk henvendelse.  

Sådan lyder rådene fra ADVODAN advokat Trine Binderup. Hun giver dig her overblik over, hvilke emner, du skal passe på med at spørge til under jobsamtalen.  

 

Helbred

Du må gerne spørge til helbredsforhold, som har betydning for at bestride stillingen. Drejer det sig fx om en stilling som flyttemand, må du gerne spørge, om ansøgeren har problemer med ryggen.

Derimod er det ulovligt, hvis du spørger til ansøgerens helbred generelt. Du må derfor ikke spørge, om ansøgeren har en alvorlig sygdom eller spørge til antallet af sygedage, vedkommende har haft det seneste år.

 

Graviditet

Som udgangspunkt må du godt spørge en kvindelig ansøger, om hun er gravid eller påtænker at blive det, men du må ikke tillægge det vægt, når du beslutter, om du vil ansætte hende. Derfor er der ikke nogen grund til som arbejdsgiver at stille spørgsmål til dette under jobsamtalen. 

 

Religion, politisk ståsted, seksualitet og alder

Undgå helt at spørge ind til en jobansøgers religiøse overbevisning, politiske ståsted og seksuelle orientering. Vælger du en ansøger fra med udgangspunkt i svaret, så overtræder du loven om forskelsbehandling. Du må heller ikke vælge en ansøger fra på grund af alder.

 

Straffeattest 

Spørg kun om ansøgeren har en ren straffeattest, hvis det er relevant for arbejdet. Det kan eksempelvis være, hvis du ansætter personale i en børnehave eller i en stilling med omsorgspleje.

 

Sprog kundskaber

Det afhænger af stillingen, om det er berettiget at stille spørgsmål til ansøgerens sprogkundskaber. Er det vigtigt for udførelsen af jobbet, at ansøgeren har særlige sprogkundskaber, så vil det være relevant at spørge til sprogkundskaberne. Men er det uden betydning, så kan et sprogkrav være i strid med loven om forskelsbehandling.

 

Fagforening

Du må gerne spørge, om ansøgeren er medlem af en fagforening og hvilken. Men som arbejdsgiver kan du ikke kræve, at en medarbejder er medlem af en bestemt fagforening for at arbejde i virksomheden.

0 kommentar

0 / 700 tegn