PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Forsvarsadvokat i Aalborg

Er du anklaget i en straffesag, har det stor betydning for din sags udfald, at du får fat i en dygtig forsvarsadvokat fra start. En forsvarsadvokat skal være grundig og målrettet samt sikre, at alle muligheder og beviser bliver undersøgt for at forsvare dig bedst muligt. Forsvarsadvokat Thomas Frisgaard hos Advodan Aalborg A/S er en stærk medspiller i din sag og et rigtig godt forsvar.

Advokathjælp kan være nødvendig i nogle af livets problemstillinger - bl.a. hvis det er politiets opfattelse, at du har været involveret i en kriminel handling. Du kan selv vælge din forsvarsadvokat eller få én beskikket fra politiet/retten. Det er vigtigt, at du fra start vælger en dygtig og målbevidst forsvarsadvokat, da det kan få en afgørende betydning for din sag. Desuden er det ikke altid muligt at skifte advokat undervejs i sagen.

Vores forsvarsadvokat Thomas Frisgaard kan tilbyde dig det bedste lokale forsvar og kan repræsentere dig under hele sagsforløbet. Skulle du blive frifundet, og Anklagemyndigheden anker sagen, så kan forsvarsadvokat Thomas Frisgaard også forsvare dig i landsretten. På den måde er du sikker på, at du ikke skal skifte forsvarsadvokat under sagens behandling.

Vores kontor ligger centralt i Aalborg, og forsvarsadvokat Thomas Frisgaard kan derfor let komme og besøge dig i arresten, uanset hvor du er varetægtsfængslet. Efter vores opfattelse er personlig kontakt nemlig vigtig, når din sag skal behandles bedst muligt. Vi prioriterer nærvær og engagement og garanterer, at du altid har kontakt til den samme advokat.

Der kan være forskellige stadier i en straffesag, hvor det i alle stadier er en fordel med en dygtig advokat, der engagerer sig i din sag. 

Mistænkt i en straffesag?

Er du mistænkt i en straffesag, betyder det, at politiet har en mistanke om, at du enten er indblandet i eller har begået en strafbar handling. Hvis du er mistænkt, går politiet i gang med afhøringer og indhente oplysninger for at finde ud af, om der er tiltrækkelige beviser til at rejse sigtelse imod dig.

Det bevismateriale, politiet fremskaffer, og de afhøringer, de foretager, er afgørende for, om du sigtes, eller om politiet opgiver sagen - og derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvorvidt du skal udtale dig eller ej.

Ifølge loven er du forpligtiget til at oplyse dit navn og din adresse til politiet. Du har dog ikke pligt til at udtale dig yderligere, og du har ikke pligt til at tale sandt over for politiet - hvorimod det er strafbart ikke at tale sandt i retten.

Hvis du er mistænkt i en sag, og du oplyser politiet om, at du ikke ønsker at udtale dig og ønsker en forsvarsadvokat, er det ikke ensbetydende med, at politiet tror du er skyldig.

Vælg forsvarsadvokat Thomas Frisgaard hos Advodan Aalborg A/S til at hjælpe dig igennem din sag fra start til slut. Han har en kompetent og effektiv tilgang til sagen og lægger stor vægt på den tavshedspligt, han har over for alle - også overfor politiet. 

Du har ret til, at din forsvarer er til stede under samtlige afhøringer, og du har under en sigtelse stadig ikke pligt til at udtale dig

Sigtet i en straffesag?

Hvis politiet mener at have tilstrækkelige beviser til at sigte dig for en strafbar handling, modtager du en meddelelse fra politiet om, at du nu er sigtet. Hvis du ikke allerede nu har valgt en forsvarsadvokat, så gør det nu.

Når du er sigtet, vil politiet fortsætte efterforskningen og eventuelt foretage yderligere afhøringer af dig. Du har ret til, at din forsvarer er til stede under samtlige afhøringer, og du har under en sigtelse stadig ikke pligt til at udtale dig. Din forsvarsadvokat bliver informeret om nye efterforskningsskridt i sagen, så det er vigtigt, at du vælger en advokat, du stoler på og er tryg ved, da det bliver din nærmeste og bedste sparringspartner gennem din sag.

Der er stadig en mulighed for, at politiet frafalder sigtelsen afhængig af hvilke beviser, der foreligger, og hvad du har udtalt dig om. Hvis du bliver tiltalt, går sagen videre til retten, som afsiger en dom på baggrund af det materiale, Anklagemyndigheden fremlægger for retten.

Tiltalt i en straffesag?

Er du tiltalt i en straffesag, betyder det, at politiet giver sagen videre til Anklagemyndigheden, der fører sagen i retten for politiet. Det er retten, der afgør, om du skal frifindes, eller om du er skyldig. Det er også retten, der fastsætter din eventuelle straf ud fra de beviser, politiet har fremskaffet.

Med forsvarsadvokat Thomas Frisgaard er du sikret en lydhør og seriøs forsvarer. Thomas Frisgaard arbejder kun for din sag, og hans rådgivning er fuldstændig uafhængig af andre synsvinkler end din.

Hvis du allerede har fået beskikket en forsvarsadvokat, men ønsker at skifte, så kontakt Thomas Frisgaard hurtigst muligt. Hvis du venter for længe med selv at vælge din forsvarsadvokat, er der stor risiko for, at dine ønsker til en ny forsvarsadvokat ikke imødekommes.

Indsender formularen...

Har du brug for en forsvarsadvokat? Så kontakt Thomas Frisgaard nu!

Forældre til mindreårig?

Er der mistanke om, at dit barn er involveret i en eller flere kriminelle handlinger, er det vigtigt, at der vælges en forsvarsadvokat med empati og interesse for unge mennesker. Hvis dit barn er indkaldt til afhøring hos politiet, kan det anbefales, at afhøring af dit barn kun foregår hvis en forsvarsadvokat er til stede. Det kan være en skræmmende oplevelse for unge at sidde til afhøring hos politiet, og derfor kan det være altafgørende, at de har en forsvarer ved deres side som de stoler på og som kan vejlede dem om, hvorvidt de skal udtale sig eller ej.

Advokat Thomas Frisgaard har stor erfaring med at hjælpe unge, som er mistænkt for strafbare handlinger. Han er en tillidsvækkende forsvarsadvokat og har en empatisk indgangsvinkel til unge. Dette er med til at skabe respekt og tillid. Det resulterer i, at de unge ofte er mere lydhør over for den vejledning og rådgivning, de får fra Thomas Frisgaard – og det kan være altafgørende for sagens udfald.

Et godt forsvar der arbejder for dig

Advokat Thomas Frisgaard hos Advodan Aalborg A/S er en grundig og målrettet forsvarsadvokat. Med Thomas Frisgaard som forsvarer sikrer du, at alle muligheder og beviser bliver undersøgt grundigt for derved at stille dig bedst muligt. Der bliver lagt vægt på et tillidsfuldt samarbejde mellem jer, hvor der er fuld respekt for den tavshedspligt han har over for alle - også overfor politiet. Thomas Frisgaard har et godt netværk som fundament og samarbejder med andre forsvarsadvokater, hvis det er en fordel i netop din sag.

Kontakt Thomas Frisgaard på 9631 3368 til en snak om din situation, og hør hvordan han kan hjælpe dig.