PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Det skal du vide om kapitalselskaber

Anpartsselskaber og aktieselskaber går under samlebetegnelsen ”kapitalselskaber”. Overvejer du at stifte et kapitalselskab, så læs med her på siden, hvor vi besvarer nogle af de hyppigste spørgsmål.

Hvad er et kapitalselskab?

Et kapitalselskab er en selskabsform, hvor du som ejer har begrænset hæftelse. Det betyder, at du som ejer kun hæfter for de penge, du har investeret i virksomheden. Kravet til, hvor meget du som minimum skal indskyde i virksomheden, afhænger af, hvilken type kapitalselskab du har oprettet – ApS eller A/S.

Et kapitalselskab betragtes som værende en selvstændig juridisk person og økonomisk enhed. Det har den fordel for dig som ejer, at din privatøkonomi er adskilt fra virksomhedens økonomi. I praksis betyder det, at eventuelle kreditorer ikke kan gøre krav på din personlige formue eller ejendele, hvis virksomhedens økonomi er ugunstig.

Kapitalselskaber har pligt til at betale selskabsskat.

 

Ét kapitalselskab, flere ejere

I modsætning til fx en enkeltmandsvirksomhed kan kapitalselskaber have flere ejere. Hvis du overvejer at drive virksomheden sammen med en eller flere partnere, er det derfor oplagt at stifte virksomheden som et kapitalselskab.

Hvilke typer kapitalselskaber findes der?

Der findes to forskellige typer af kapitalselskaber:

Når du stifter et kapitalselskab, skal du vælge, om du vil stifte et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Fælles for de to typer af kapitalselskaber er, at du ved stiftelsen skal indskyde en startkapital, som du betaler af egen lomme. Dette skyldes, at eventuelle kreditorer som minimum skal have mulighed for at få dækket gælden via din startkapital. Det betyder, at du som ejer af virksomheden mister den kapital, du har indskudt, hvis dit selskab skulle gå konkurs i fremtiden.

 

Det skal du betale i startkapital ved stiftelse af et kapitalselskab

Hvor meget du skal betale i startkapital, afhænger af, hvilken af de to typer af kapitalselskaber du stifter. Indskudskapitalen for hhv. et anpartsselskab (ApS) og et aktieselskab (A/S) er følgende:

Anpartsselskab (ApS): Der skal betales et indskud på 40.000 kr.

Aktieselskab (A/S): Der skal betales et indskud på 400.000 kr.

Det er også muligt at stifte kapitalselskabet ved at indskyde aktiver i stedet for kontante beløb. Dette kræver en revisorerklæring som dokumentation for, at aktivernes reelle værdi som minimum svarer til det ellers påkrævede kontante indskud.

Hvem kan stifte et kapitalselskab?

Ønsker du at stifte et kapitalselskab alene eller sammen med andre, er der to krav, du som stifter skal overholde:

  1. Du skal være myndig
  2. Du må ikke være under konkurs

Lever du op til disse to krav, kan du ifølge loven stifte et kapitalselskab.

At have retsevne betyder, at kapitalselskabet kan påtage sig rettigheder og forpligtelser på samme måde som fysiske personer ved fx at indgå aftaler.

Stifteren af et kapitalselskab behøver ikke at være en fysisk person. Fx kan en juridisk person (dvs. et andet selskab) eller en offentlig myndighed også eje et kapitalselskab. 

Hvis det er en juridisk person, der ønsker at stifte et kapitalselskab, gælder det krav, at den juridiske person skal have retsevne. At have retsevne betyder, at kapitalselskabet kan påtage sig rettigheder og forpligtelser på samme måde som fysiske personer ved fx at indgå aftaler eller være part i retssager.

Kapitalselskabet opnår retsevne ved at være registreret hos Erhvervsstyrelsen.

 

Skal jeg have dansk bopæl for at stifte et kapitalselskab?

Der er ingen krav til, at du skal have bopæl i Danmark for at kunne stifte en virksomhed i Danmark. Der er ligeledes ingen krav til din nationalitet.

Hvilke krav er der til kapitalselskaber?

Når du stifter et kapitalselskab, er der en række formelle krav vedr. startkapital, ejerbog og årsrapport, som du skal overholde.

Startkapital eller indskudskapital er den sum penge, du skal investere i virksomheden ved stiftelsen.

Ejerbogen er et opslagsværk over ejere i selskabet. Det er dit ansvar som ejer af kapitalselskabet at udarbejde en ejerbog ved stiftelse af virksomheden.

Årsrapporten er en opgørelse over selskabets økonomi og resultater. Du har pligt til at udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen hvert år. Du er ligeledes forpligtet til at bogføre efter bogføringsloven, når du ejer og driver et kapitalselskab.

Har du brug for hjælp til at oprette et kapitalselskab?

Hos Advodan har vi erfarne og specialiserede erhvervsadvokater, der kan hjælpe dig med at vælge den rette selskabsform – ApS eller A/S – ud fra din konkrete situation. Når vi i fællesskab er kommet frem til, hvilken type kapitalselskab, der giver bedst mening for dig, hjælper vi dig også gerne videre med det praktiske omkring stiftelsen.

 

Vi kan bl.a. hjælpe dig med at:

  • oprette dit selskab
  • registrere selskabets ejere
  • sikre, at din kapital godkendes 

 

Vi ønsker at klæde dig bedst muligt på, så du kommer sikkert fra start med din nye virksomhed. 

Indsender formularen...

Har du brug for hjælp til at oprette et kapitalselskab? 

Få hjælp til