PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Opret et joint venture

Et joint venture er et samarbejde, hvor to eller flere virksomheder samler deres ressourcer for at opnå et specifikt mål. Overvejer du at indgå i et joint venture, så læs med her på siden, hvor vi besvarer nogle af de hyppigste spørgsmål.

Hvad er et joint venture?

Et joint venture er et samarbejde, hvor to eller flere virksomheder samler deres ressourcer for at opnå et specifikt mål. Hensigten med at indgå i et joint venture vil typisk være, at de involverede parter ønsker at drage nytte af hinandens styrker og fordele. Det kan fx være, at parterne ønsker at ekspandere til et nyt marked eller at udvikle et nyt produkt, og at dette kun kan opnås ved at samarbejde med andre.

Når du indgår i et joint venture, deler du omkostninger, overskud og tab med de øvrige parter. I har et fælles ansvar for, hvordan det går.

Hvilke former for joint venture findes der?

Der findes som udgangspunkt to måder, hvorpå man kan indgå i et joint venture:

 • Joint venture-virksomhedskonstruktion
 • Joint venture-samarbejde

 

Joint venture-virksomhedskonstruktion

I en joint venture-virksomhedskonstruktion går to eller flere parter sammen om at lave et selvstændigt selskab. Det vil sige et selskab, der er fri fra parternes øvrige virksomheder. Dette samarbejde benyttes oftest, hvis der er mange risici forbundet med samarbejdet fra begge parters side, eller hvis der er en skæv fordeling i forhold til forpligtelser, som kan føre til konflikter og uoverensstemmelser. Du kan læse mere om, hvilke selskabsformer du kan oprette her

Joint venture-samarbejde

Et joint venture-samarbejde kan indgås, når der ikke er behov for et fælles og selvstændigt selskab. Det kan fx være, at en mindre virksomhed ønsker at drage nytte af en større virksomheds markedsposition, og at det i den forbindelse vil være nok med en samarbejdsaftale mellem de to virksomheder. Det vil i så fald være samarbejdsaftalen, der fastsætter, hvilke rettigheder og forpligtelser der er i joint venturet.

En advokat kan rådgive dig om, hvilken type joint venture der passer bedst til din virksomheds situation.

Hvordan opretter du et joint venture?

Joint ventures er ikke lovreguleret i Danmark. Det betyder, at der ikke er bestemte formkrav til dannelsen af et joint venture eller bestemte forretningsstrukturer, som et joint venture skal efterleve. Når du ønsker at indgå i et joint venture, har du og andre parter derfor mulighed for at forme samarbejdet, som I ønsker det. På grund af de mange måder at indgå i et joint venture anbefales det, at du og de involverede parter indgår en skriftlig aftale om samarbejdet.

Den skriftlige aftale bør bl.a. indeholde følgende punkter:

 • Formålet med samarbejdet
 • Økonomiske bidrag fra begge parter
 • Fordeling af ansvarsområder
 • Exit-strategi

Har du brug for hjælp til at udarbejde en skriftlig aftale for et joint venture? Så kan en advokat med speciale i samarbejdsaftaler hjælpe dig.

 

Opløsning af et joint venture

Der kan være flere årsager til, at et joint venture skal opløses. Det kan fx være, at der har været tale om et tidsbegrænset samarbejde, at der er opstået uoverensstemmelser og konflikter mellem parterne, eller at markedet har ændret sig, og at det derfor ikke længere giver mening at indgå i et joint venture.

Uanset hvilken årsag, der ligger bag ønsket om at opløse samarbejdet, er det nemmest, hvis der foreligger en skriftlig aftale med en exit-strategi, som opløsningen kan tage udgangspunkt i. Er dette ikke tilfældet, kan en advokat hjælpe med at få styr på betingelser, pligter og rettigheder under og efter opløsningen.

Hvilke fordele er der ved at indgå i et joint venture?

Det centrale for et joint venture er, at de involverede virksomheder kan trække på hinandens styrker og ressourcer, og at de deler risiko og gevinst.

Fordelene ved et joint venture kan være:

 • Øget indtjening
 • Mindsket risiko
 • Større kapacitet
 • Videndeling

 

 

Et joint venture er dertil en fleksibel løsning, hvor det er op til parterne, der indgår i samarbejdet, at bestemme, hvordan samarbejdet skal sammensættes – og om det skal være kort- eller langsigtet. Det er fx muligt at lave et kortvarigt joint venture, som kun eksisterer i en afgrænset periode.

Hvilke ulemper er der ved at indgå i et joint venture?

Det kræver tid og ressourcer at opbygge et succesfyldt joint venture. Er rammerne ikke aftalt på forhånd, eller går samarbejdet ikke som ønsket, kan det blive kompliceret. Det kan fx skyldes uenigheder om:

 • Mål og værdier
 • Måden at drive samarbejdet på
 • Procentdele i samarbejdet

Vil du undgå fremtidige uenigheder? Så kan en advokat med speciale i samarbejdsaftaler hjælpe dig med at udarbejde en skriftlig aftale for dit joint venture.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til