PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Samarbejdsaftaler med kunder, leverandører og andre partnere

Samarbejde med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere er afgørende for din virksomheds eksistens. Ordentlige samarbejdsaftaler forebygger konflikter, sikrer stabilitet, forbedrer likviditet og øger værdi af din virksomhed.

Hvad skal en samarbejdsaftale indeholde?

I en samarbejdsaftale fastsætter du og din samarbejdspartner, hvilke forpligtelser og rettigheder i samarbejdet, I hver især har. I bør også lave aftale om forhold som opsigelse og afgørelse af eventuelle konflikter.

Hvad aftalen præcis skal indeholde, afhænger af samarbejdsformen og de involverede virksomheders ønsker og behov. Derfor er det en god idé at tage en advokat med på råd og få hjælp til at udarbejde, gennemgå eller forhandle dine samarbejdsaftaler, så du sikrer dig, at de tager højde for de forhold, der er relevante i din konkrete situation.

Vælg den rette samarbejdsaftale

Er du forhandler, eller indgår din virksomhed en samarbejdsaftale med en forhandler, bør du kende til fordele, ulemper og potentialer ved forskellige samarbejdsformer.

 

4 typer forhandleraftaler

Man skelner mellem fire forskellige typer samarbejdsaftaler mellem forhandlere og producenter:

Der er flere parametre, som afgør, hvilken samarbejdsform og forhandlertype der passer bedst til din virksomhed. Samarbejdsformen skal tage afsæt i din virksomheds situation, ligesom konkrete forhold omkring produkt og generelle betingelser også spiller ind, når du skal vælge. Det betyder, at man typisk kan have op til flere forskellige samarbejdsaftaler og -partnere.

Hos Advodan kan vi hjælpe dig med at finde frem til den samarbejdsform og forhandlertype, der passer bedst til din virksomhed – uanset om du er producent eller forhandler.

 

Tag hensyn til immaterielle rettigheder

Når du indgår en samarbejdsaftale som producent, er det vigtigt, at du overvejer betingelserne omkring dine immaterielle rettigheder som varemærker og patenter.

Hvordan og i hvilket omfang må din samarbejdspartner markedsføre sig under dit brand? I hvilket omfang må de anvende dine opfindelser? Sørg for, at svarene på disse spørgsmål bliver formuleret klart i aftalen.

 

Tag hensyn til internationale forhold

Handler din virksomhed med udenlandske samarbejdspartnere, skal du være ekstra opmærksom på, at I er enige om, hvilke regler der gælder for jeres aftaler.

Danske, tyske, kinesiske og amerikanske regler er ikke ens. Derfor er det vigtigt, at din virksomhed forholder sig til, hvilket lands regler der skal gælde, hvis der opstår en konflikt. Derudover skal du også forhold dig til, hvilket lands domstole der skal behandle sagen. Det behøver nemlig ikke nødvendigvis at hænge sammen med valget af love og regler.

Gode råd til samarbejdsaftalen

 

Ensret aftalen i forhold til øvrige aftaler

Sørg for at tilpasse din aftale med dit øvrige kontraktgrundlag, så risici og betalingsstrømme følges ad. Ellers risikerer du dårlig likviditet, der kan true din virksomhed.

 

Få samarbejdsaftalen på skrift

Selvom du stoler fuldt ud på din samarbejdspartner, og I har samarbejdet længe, er der mange hensyn, der begrunder en nedskrivelse af aftalen. Med en skriftlig aftale undgår du misforståelser og sikrer, at du ikke på et senere tidspunkt har problemer med at bevise din ret.

 

Sørg for, at du kan komme ud af aftalen på rimelige vilkår

Der kan være mange grunde til at søge ud af et samarbejde – men det kan være både vanskeligt og dyrt, hvis der ikke fra starten er aftalt rimelige vilkår i samarbejdsaftalen.

Indsender formularen...

Har du brug for hjælp til en samarbejdsaftale?

Få hjælp til