PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kontraktforhandling ved samarbejdsaftaler

Når du laver aftaler med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere, er grundig forberedelse, klare mål og god kontraktforhandling afgørende for, hvor god en aftale din virksomhed får.

Hvad skal jeg fokusere på i en kontraktforhandling?

Svaret på det spørgsmål afhænger selvfølgelig af det konkrete samarbejde, kontrakten regulerer. 

De fleste husker forhold som pris og leveringsbetingelser – men mange glemmer, at andre vilkår kan være lige så vigtige.

Blandt vigtige forhold, der typisk bør overvejes, er fx:

  • Løbetid for betaling
  • Tidsplaner/leveringstid
  • Ansvarsbegrænsninger
  • Værneting
  • Lovvalg
  • Eksklusivitet
  • Konkurrence-, medarbejder- og kundeklausuler

De fleste virksomheder husker at tage forhold som pris og leveringsbetingelser med til forhandlingsbordet med kommende samarbejdspartnere – men mange glemmer, at andre vilkår kan være lige så vigtige.

 

Husk kontraktens opsigelsesvilkår

Det er en god idé at tage kontraktens opsigelsesvilkår med i kontraktforhandlingerne. Det kan nemlig være både svært og bekosteligt at komme ud af en aftale, hvis ikke der er aftalt rimelige vilkår om dette fra begyndelsen. Som regel aftaler man et opsigelsesvarsel – og i en tidsbestemt kontrakt kan det også aftales, hvad det koster at bryde kontrakten før tid.

Hvorvidt en aftale med gode ophørsmuligheder, samt om korte eller lange opsigelsesvarsler er en god idé, afhænger af, om din virksomhed er kunde eller leverandør i samarbejdsforholdet. En advokat kan rådgive dig om, hvordan du bør forholde dig til opsigelsesvilkårene i kontraktforhandlingen.

Lav aftale om tvisteløsning og kontraktbrud

Selvom samarbejdet virker lovende, kan du risikere, at der på et tidspunkt opstår uenighed. Hvis uenigheden udvikler sig til en reel konflikt, er det en fordel, hvis der er aftalt en model for løsning af konflikter i kontrakten.

Det kan også ske, at din samarbejdspartner laver et decideret kontraktbrud. I så fald kan du kræve erstatning i kontrakt.

Hvor meget erstatning, du har krav på, afhænger af kontrakten og den aftalte samarbejdsform. Du bør derfor også tage dette med i din kontraktforhandling.

 

Vær opmærksom på andre kontrakter

Det kan have stor betydning for din virksomheds likviditet, at du sikrer ensretning mellem dine kontrakter, sådan at risici og betalingsstrømme ind og ud ad virksomheden følges ad. Laver du fx en aftale med en underleverandør, bør du få det med i kontrakten, at du først skal betale underleverandøren, når du selv modtager betaling for en opgave.

 

Få hjælp før, under og efter kontraktforhandlingen 

Hos Advodan kan vi hjælpe dig både før, under og efter kontraktforhandlinger med kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Det sikrer din virksomhed mod uhensigtsmæssige aftaler og giver dig de bedste betingelser for at forebygge konflikter.

Under forhandlingen kan der fx opstå tvivlsspørgsmål om lovgivningen eller fortolkningen af kontrakten, som vi kan bistå med.

Før kontraktforhandlingen

Inden kontraktforhandlingen finder vi i fællesskab frem til forhandlingens mål. Det sikrer, at du på forhånd ved, præcis hvilke detaljer du skal forhandle på plads.

 

Under forhandlingen

Du kan vælge selv at varetage kontraktforhandlingen og have Advodan ved din side som rådgiver. Du kan også lade os varetage hele forhandlingsprocessen for dig. Under forhandlingen kan der fx opstå tvivlsspørgsmål om lovgivningen eller fortolkningen af kontrakten, som vi kan bistå med.

 

Efter forhandlingen

Når forhandlingen er slut, kan vi hjælpe dig med at udarbejde kontrakten og oplyse om eventuelle risiko, og hvorvidt de kræver handling. Udarbejder du selv et kontraktudkast, eller modtager du et udkast fra en samarbejdspartner, gennemser vi udkastet og sikrer, at alle væsentlige forhold er dækket af kontrakten.

 

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til