PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Erstatning i kontrakt

Hvis du lider et tab, fordi en kunde eller en leverandør bryder en aftale, kan du rejse erstatningskrav. I sådan et tilfælde er der tale om erstatning i kontrakt.

Hvad er erstatning i kontrakt?

Erstatning i kontrakt kan komme på tale i forbindelse med et aftalebrud. Det kaldes også erstatning inden for kontrakt. I modsætning hertil står erstatning uden for kontrakt, hvor der ikke er indgået nogen aftale.

Eksempel på erstatning inden for kontrakt

Du driver en forretning, hvortil en leverandør efter aftale leverer varer hver mandag morgen. En dag er leverancen forsinket, og du modtager den først onsdag morgen. Det betyder, at du ikke kan sælge i samme omfang som normalt fra mandag morgen til onsdag morgen, og du derfor lider et tab. Da årsagen er, at leverandøren har misligholdt den indgåede aftale, er der tale om erstatning i kontrakt, hvis du søger erstatning for dit tab.

 

 

Eksempel på erstatning uden for kontrakt

Du driver en forretning, hvor en kunde en dag vælter en vinreol. Da vinene går i stykker, lider du et tab, som du kan søge erstatning for. Da du ikke har indgået en aftale med kunden, er der tale om erstatning uden for kontrakt.

 

Det skal du vide, når du indgår en kontrakt

Når du indgår aftale med en kunde eller leverandør, er det vigtigt, at du får den på skrift. Det giver dig dokumentation, hvis den anden part misligholder sine forpligtelser.

Når du indgår aftale, er det vigtigt, at du får den på skrift. Det giver dig dokumentation, hvis den anden part misligholder sine forpligtelser.

I den skriftlige aftale kan I forberede jer på, hvis erstatning i kontrakt skulle blive relevant. I kan fx aftale en øvre og en nedre grænse for størrelsen på en eventuel erstatning. I kan også aftale ved hvilken slags aftalebrud, der skal betales erstatning, og på hvilken måde.

I kan godt lave aftaler, der afviger fra de generelle erstatningsbetingelser. Dog gælder det ved aftaler med forbrugere om køb og salg af varer, at forbrugeren som minimum skal have de muligheder for erstatning, som er bestemt ved lov.

Derudover er der alle grænseområderne mellem erstatning inden for kontrakt og uden for kontrakt som fx produktansvarsloven, hvor loven også sætter særlige rammer for aftalemuligheder samt for erstatningsbetingelserne.

Få hjælp til erstatning i kontrakt

Hos Advodan står vi klar med juridisk rådgivning om erstatning i kontrakt, hvis du skal indgå en aftale med en kunde eller leverandør, eller hvis en af disse parter har misligholdt en allerede indgået aftale.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til