PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvad er en direktørkontrakt?

Når du ansætter en direktør, er det vigtigt, at du sørger for, at der bliver lavet en direktørkontrakt mellem direktøren og dit selskab.

Hvad er en direktørkontrakt?

En direktørkontrakt er en kontrakt mellem et selskab og selskabets direktør. Kontrakten sætter rammerne for ansættelsesforholdet, og indeholder de vigtigste vilkår som fx ansvarsområder, løn og opsigelse.

 

En direktør skal registreres hos Erhvervsstyrelsen

Når dit selskab underskriver en direktørkontrakt, sikrer I, at I får afstemt forventninger omkring ansættelsen, og at vilkårene for ansættelsen af direktøren bliver dokumenteret. På den måde minimeres risikoen for uenigheder mellem jer. Skulle der opstå uenigheder mellem direktøren og dig, vil løsningen kunne findes i kontrakten.

En direktør skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, og er omfattet af de regler, der gælder for direktører efter selskabsloven. Selskabsloven sætter retningslinjerne for, hvad en registreret direktørs rettigheder, ansvar og opgaver er.

Kontrakten sætter rammerne for ansættelsesforholdet. Skulle der opstå uenigheder mellem direktøren og dig, vil løsningen dermed kunne findes i kontrakten.

Hvad skal en direktørkontrakt indeholde?

Modsat en almindelig ansættelseskontrakt findes der ingen særlige krav til, hvad en direktørkontrakt skal indeholde. Det er derfor op til jer at bestemme, hvad direktørkontrakten skal indeholde, så længe den er inden for aftalelovens rammer. 

En direktør er ikke omfattet af funktionærloven og ferieloven. Det skyldes, at man anser direktøren for at være arbejdsgiver og ikke arbejdstager. Når det er sagt, kan du godt aftale med en direktør, at reglerne i funktionærloven og ferieloven skal gælde for hans eller hendes ansættelse.

Eksempel på indhold til en direktørkontrakt

En direktørkontrakt kan indeholde:

 • ansvarsområde og stillingsbeskrivelse
 • arbejdssted og arbejdstid
 • anden beskæftigelse under ansættelsen (fx bestyrelseshverv i andre virksomheder)
 • aflønning (fx fast gage, fri bil, fri telefon, bonus, aktieoptioner, pensionsordning)
 • ret til fravær som følge af ferie og sygdom og ret til løn under fravær
 • konkurrence- og/eller kundeklausul under og efter ansættelsen
 • tavshedspligt om virksomhedens forhold under og efter ansættelsen
 • loyalitetspligt under og efter ansættelsen (dvs. pligt til ikke at skade virksomhedens omdømme)
 • opsigelsesvarsler fra direktørens og virksomhedens side
 • ophævelse uden varsel ved væsentlig misligholdelse fra direktørens eller virksomhedens side
 • afgørelse af uenigheder om ansættelsesforholdet (fx mægling og derefter voldgift eller domstole)

Hvorfor skal I have en direktørkontrakt?

Når dit selskab underskriver en direktørkontrakt, sikrer I, at I får afstemt forventninger omkring ansættelsen, og at vilkårene for ansættelsen af direktøren bliver dokumenteret. På den måde minimeres risikoen for uenigheder mellem jer. Skulle der opstå uenigheder mellem direktøren og dig, vil løsningen kunne findes i kontrakten.

En direktør skal registreres hos Erhvervsstyrelsen

En direktør skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, og er omfattet af de regler, der gælder for direktører efter selskabsloven. Selskabsloven sætter retningslinjerne for, hvad en registreret direktørs rettigheder, ansvar og opgaver er. 

Indsender formularen...

Har du brug for hjælp til at oprette en direktørkontrakt?

Få hjælp til