PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Vedtægter i et selskab

Vedtægter er de interne retningslinjer for et selskabs fremtidige drift. Læs her, hvad de skal indeholde, og hvordan de kan ændres.

Hvad er vedtægter? 

Når du stifter et selskab, er det bestemt ved lov, at du skal udforme selskabets vedtægter og uploade dem til virk.dk. De skal også vedlægges, når du registrerer en virksomhed. Vedtægter er altså blandt de grundlæggende dokumenter, du skal have på plads, når du ønsker at oprette en virksomhed.

Vedtægter er blandt de grundlæggende dokumenter, du skal have på plads, når du ønsker at oprette en virksomhed.

Hvad indeholder vedtægter? 

Selskabsloven dikterer, hvad vedtægterne i dit selskab som minimum skal indeholde. Desuden er der en række øvrige oplysninger, som det kan være en fordel at inkludere. Dog er et selskabs vedtægter offentligt tilgængelige, og nogle oplysninger er derfor bedre at indskrive i en fortrolig ejeraftale.

 

 

Obligatoriske oplysninger

I vedtægterne skal der indgå oplysninger om:

 • Selskabets navn
 • Selskabets formål
 • Størrelsen på selskabskapitalen og antallet af kapitalandele – hvor mange aktier eller anparter er selskabet inddelt i, og hvad er de værd?
 • Rettighederne knyttet til ejerskabet af kapitalandele
 • Selskabets ledelse, herunder hvordan en eventuel bestyrelse eller direktion vælges
 • Forhold om generalforsamling – procedure for indkaldelse, frister, regler for vedtægtsændringer mv.
 • Selskabets regnskabsår
 • Selskabets ophørstidspunkt, hvis det har begrænset levetid

 

Øvrige oplysninger 

Oplysninger om bl.a. følgende forhold kan også indgå i vedtægterne:

 • Tegningsret
 • Samtykke til salg af kapitalandele
 • Forkøbsret ved salg af kapitalandele
 • Sproget på generalforsamling
 • Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen

Hvordan udformer og ændrer man vedtægter?

Du kan læse i selskabsloven, hvordan du udformer selskabets vedtægter. Du kan med fordel tage en advokat med på råd, som sikrer, at de obligatoriske oplysninger i vedtægterne er korrekt angivet, og at øvrige oplysninger kun angives i det omfang, det er en fordel for selskabet.

Med tiden kan der ske ændringer i din virksomhed, der medfører, at vedtægterne skal opdateres.

 

Skal vedtægterne ændres, kræver det, at du afholder en generalforsamling, og at 2/3 af ejerne er enige om en vedtægtsændring. Desuden bliver de ændrede vedtægter først gyldige, når de sendes ind til Erhvervsstyrelsen.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til