PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Bestyrelsen i min virksomhed

En professionel bestyrelse kan være med til at sikre øget indtjening og fortsat udvikling af din virksomhed – uanset, om du har en stor, lille, nystartet eller veletableret virksomhed.

En professionel bestyrelse giver dig kvalificeret sparring, og du bliver tvunget til at hæve blikket fra den daglige drift. Sammen med din bestyrelse kan du lægge nye strategier for fx salg og udvikling, kunder og produkter. Det vil gavne din forretning på den lange bane.

En professionel bestyrelse giver dig kvalificeret sparring, og tvinger dig til at hæve blikket fra den daglige drift.

Hvorfor etablere en professionel bestyrelse? 

En professionelt arbejdende bestyrelse hjælper dig med at fastsætte kursen for din virksomhed og derefter med at følge op på, at kursen følges. Bestyrelsen kontrollerer, at konkrete tiltag bliver ført ud i livet.

Fordele ved en professionel bestyrelse

  • Du sender et stærkt signal om professionel drift af din virksomhed. Det har stor betydning, når din bank, dine kunder og dine leverandører bedømmer din virksomhed. Står du over for at søge finansiering, er en professionelt arbejdende bestyrelse i dag et parameter på lige fod med ejendomme, maskinpark, ordrebeholdning og goodwill.
  • Bestyrelsens faglige kompetencer kan styrke din virksomhed ved at optimere, skabe udvikling og vækst samt sikre, at din virksomhed handler i overensstemmelse med den overordnede strategi.
  • En bestyrelse kan hjælpe din virksomhed med at etablere netværk/kontakter til andre virksomheder.
  • For langt de fleste er det personligt udviklende at stå til ansvar over for en bestyrelse. Du vil blive udfordret på dine evner og dine beslutninger.
  • Din chance for at komme helskindet igennem en krise stiger betragteligt, hvis din virksomhed har en professionel bestyrelse.

 

Ulemper ved en professionel bestyrelse 

  • Det koster tid. Der stilles krav om afrapportering, og du skal afsætte tid til møder og mødeforberedelse.
  • Det koster penge. En professionel bestyrelse forventer at få et honorar for arbejdet.
  • Store beslutninger og nye strategiske tiltag i virksomheden kan ikke besluttes uden at høre bestyrelsen først. Det betyder reelt, at du afgiver magt til bestyrelsen.

Hvordan får jeg en professionel bestyrelse? 

Ønsker du at etablere en professionel bestyrelse, er det en god idé at starte med en grundig gennemgang af din virksomhed for at identificere dens behov. Dernæst skal du rekruttere bestyrelsesmedlemmerne og have styr på formaliteterne.

Identificér dine behov

En lang række faktorer bestemmer dine behov og dermed krav til bestyrelsens sammensætning. Din virksomheds styrker, svagheder, størrelse, branche, markedssituation og ikke mindst ønsker og mål er alt sammen med til at bestemme, hvordan din bestyrelse skal se ud. Bestyrelsesmedlemmerne skal kunne tilføre viden og nye kompetencer, der supplerer din virksomheds eksisterende ekspertise.

Du kan bruge din advokat til at finde ud af, hvad det vil sige at have en bestyrelse. I modsætning til din revisor må din advokat gerne være en del af din bestyrelse.

 

Få hjælp til rekruttering 

Når du indleder jagten på kvalificerede kandidater til din professionelle bestyrelse, kan du hente hjælp flere steder. Udover at forhøre dig hos din advokat, kan du også spørge din bank, dit lokale erhvervsråd eller hos det nærmeste regionale væksthus. Du kan desuden søge råd hos andre erhvervsråd i din region.

Du kan også vælge at få professionel hjælp til rekrutteringen. Det koster selvfølgelig nogle penge, men det åbner samtidig op for et helt andet netværk, hvor der er mange flere professionelle profiler at vælge imellem. Det giver dog mest mening i lidt større virksomheder, hvor lokalkendskab betyder mindre.

Endelig findes der flere forskellige hjemmesider, hvor du kan finde lister over potentielle bestyrelsesmedlemmer, som stiller sig til rådighed.

 

Få styr på formaliteterne

Når du har styr på, hvem der skal sidde I din bestyrelse, og medlemmerne er blevet valgt ind på en stiftende generalforsamling, skal medlemmerne registreres hos Erhvervsstyrelsen i virksomhedens vedtægter. Du skal også have styr på bestyrelseshonorar og bestyrelsesansvarsforsikring.

Herefter skal bestyrelsen udarbejde en god forretningsorden. Den er et krav ifølge selskabsloven, og den er afgørende for, at du får en velfungerende og effektiv bestyrelse. Forretningsordenen bestemmer bl.a. antallet af møder, og hvad der skal diskuteres på bestyrelsesmøderne. Få eventuelt din advokat til at hjælpe dig, så du sikrer dig, at alle lovkrav bliver overholdt.

 

Hvad koster en professionel bestyrelse? 

Der findes ingen regler for et bestyrelseshonorars størrelse. Honoraret afhænger typisk af de enkelte medlemmers kompetencer og erfaringer, din virksomheds størrelse og kompleksitet, hyppigheden af bestyrelsesmøder og naturligvis virksomhedens økonomi.

Du bør afregne med dine bestyrelsesmedlemmer hver måned. Så kører alt i en fast procedure, og aflønning vil aldrig komme i vejen for et velfungerende samarbejde med bestyrelsen.

I små og mellemstore virksomheder ligger honoraret til et professionelt bestyrelsesmedlem typisk mellem 10.000 til 50.000 kroner + moms om året.

Hvis du ikke er villig til eller har mulighed for at betale et pænt honorar, kan du ikke forvente, at et professionelt medlem kan og vil lægge den nødvendige energi og tid i arbejdet.

Du bør afregne med dine bestyrelsesmedlemmer hver måned. Så kører alt i en fast procedure, og aflønning vil aldrig komme i vejen for et velfungerende samarbejde med bestyrelsen.

Du skal også huske at indregne omkostningerne til bestyrelsesansvarsforsikring til din bestyrelse.

Hvad er en bestyrelsesansvarsforsikring? 

Bestyrelsesarbejde er forbundet med et stort ansvar og en række forskellige forpligtelser alt efter bestyrelsens form og din virksomheds forretningsområde. Har du en direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring forbedrer du sikkerheden for din bestyrelse væsentligt. Du skal dog være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker, hvis bestyrelsesarbejdet ikke er udført eller er meget fejlbehæftet.

Prisen på en bestyrelsesansvarsforsikring afhænger af de forskellige risici, der er kendetegnende for din virksomhed. Generelt dækker bestyrelsesansvarsforsikringen risikoen for, at man som bestyrelsesmedlem eller direktør afkræves eller idømmes et personligt erstatningsansvar.

Forsikringen dækker desuden de sagsomkostninger, som et erstatningskrav kan medføre. Vær opmærksom på, at det er virksomheden, som tegner forsikringen – men det er virksomhedens bestyrelsesmedlemmer og direktørernes personlige private erstatningsansvar, der dækkes af forsikringen.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til