PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Arbejdsskadeforsikring og APV

Bliv klogere på din virksomheds arbejdsskadeforsikring og APV.

Simon Hauch
Advokat (H), Partner

Arbejdsskadeforsikring

Du er som arbejdsgiver forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring for at sikre din medarbejder, mens han/hun udfører et arbejde for din virksomhed. En arbejdsskade dækker både over arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

En erhvervssygdom er en sygdom, som en medarbejder får på grund af sit arbejde eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan opstå på grund af påvirkninger i kortere eller længere tid. Det kan fx være psykiske lidelser på grund af stress eller anden form for psykisk overbelastning. Det kan også være fysiske lidelser på grund af langvarigt arbejde med dårlige arbejdsstillinger.

Hvis du ikke tegner en arbejdsskadeforsikring, risikerer du at blive straffet med en bøde – og som udgangspunkt skal du også selv betale den erstatning, som en eventuel arbejdsskade hos din medarbejder giver anledning til.

APV

Alle virksomheder med ansatte har pligt til at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering - i daglig tale kaldet APV.

En APV omhandler blandt andet:

  • Oplæring, instruktion og tilsyn
  • Ergonomi
  • Indeklima
  • Støj
  • Risiko for ulykker
  • Kemi og støv
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Sygefravær

En arbejdspladsvurdering skal udarbejdes i samarbejde med medarbejderne i virksomheden og skal mindst revideres hvert tredje år, og når der sker ændringer i arbejdet, herunder processer og metoder, der har betydning for arbejdsmiljøet.

APV’en skal være tilgængelig for både den ansatte og Arbejdstilsynet, enten elektronisk eller på papir.

På Arbejdstilsynets hjemmeside finder du et online APV-værktøj, der gør det nemt at udarbejde APV’en. Værktøjet henvender sig særligt til mindre virksomheder med under 10 medarbejdere.

Læs mere om APV på at.dk

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning om arbejdsskadeforsikring eller APV?

Få hjælp til

Vis flere