PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Mulighedserklæring og friattest

Hvis en af dine medarbejdere ofte melder sig syg eller bliver decideret langtidssygemeldt, kan du have behov for dokumentation for sygefraværet. Læs mere om mulighedserklæring og friattest her.

Karen Wung-Sung
Managing Partner, advokat (L)

Hvis en af dine medarbejdere bliver langtidssygemeldt, skal der udarbejdes en mulighedserklæring. Mulighedserklæringen er et middel til at imødekomme din medarbejder i sin sygeperiode og derved fastholde ham eller hende i arbejde. En friattest er derimod alene dokumentation for, at medarbejderen rent faktisk er syg.

Er du i tvivl om, hvordan du skal håndtere situationen, hvis en af dine medarbejdere ofte er syg eller har et længerevarende sygefravær, står vi klar til at hjælpe dig. Læs mere her.

Mulighedserklæring 

En mulighedserklæring fungerer langt hen ad vejen ligesom en lægeerklæring. Modsat lægeerklæringen udarbejdes mulighedserklæringen i et samspil mellem dig, din medarbejder og medarbejderens læge. Formålet med mulighedserklæringen er at få et overblik over, hvordan I bedst muligt får din medarbejder tilbage i arbejde på en hensigtsmæssig måde.

 

Sygefraværssamtalen

Har en af dine medarbejdere været sygemeldt i en længere periode, skal du som arbejdsgiver indkalde til en sygefraværssamtale. Samtalen skal afholdes senest fire uger efter medarbejderens første sygedag og danner ofte grundlag for en mulighedserklæring.

Sygefraværssamtalens formål er at udarbejde en plan for, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til sit arbejde.

Du kan læse mere om sygefraværssamtalen her.

 

Mulighedserklæringen – hvem, hvad, hvornår og hvordan?

Som arbejdsgiver har du i princippet ret til at kræve en mulighedserklæring under hele din medarbejders sygefravær. Oftest vil den dog som nævnt blive udarbejdet under den sygefraværssamtale, du som arbejdsgiver er forpligtet til at afholde med den langtidssygmeldte medarbejder efter fire uger.

Mulighedserklæringens formål er, at du i samarbejde med medarbejderen og dennes læge får udarbejdet en plan for, hvordan du bedst muligt kan fastholde medarbejderen i sit arbejde. Dette indebærer, at I afdækker medarbejderens behov for eventuelt skånearbejde og laver en plan for medarbejderens hele eller delvise tilbagevenden til arbejdet.

Modsat friattesten kan mulighedserklæringen også udarbejdes, selvom medarbejderen ikke er aktuelt fraværende fra arbejdet grundet sygdom. Dermed kan mulighedserklæringen bruges som værktøj i situationer, hvor medarbejderen har tendens til meget ”mandagssyge” for at få afdækket, hvorvidt medarbejderen har et særligt skånebehov, eller hvorvidt medarbejderen er fuldt arbejdsdygtig.

Kræver du en mulighedserklæring, er det din virksomhed og ikke medarbejderen, som står for at afholde udgiften.

Friattest 

En friattest er det samme som en almindelig lægeerklæring. Derfor indeholder friattesten heller ikke andet end en erklæring om, at lægen har tilset din medarbejder, og at medarbejderen efter lægens vurdering kan erklæres syg.

Som arbejdsgiver kan du på et hvilket som helst tidspunkt kræve en friattest under din medarbejders sygefravær.

Typisk kræver arbejdsgiver en friattest for at sikre, at medarbejderens sygefravær er reel, men i princippet kan du kræve en friattest allerede fra første sygefraværsdag. Friattesten kan fx være relevant, hvis din medarbejder melder sig syg i starten af sin ferie eller under en opsigelsesperiode.

Kræver du en friattest, er det dig som arbejdsgiver, der skal betale friattesten.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning om dokumentation af sygefravær? Kontakt en specialiseret advokat i dag.

Få hjælp til

Vis flere