PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

God markedsføringsskik og god erhvervsskik

Din markedsføring skal være i overensstemmelse med god markedsføringsskik, hvilket betyder, at markedsføringen ikke må indeholde urigtige oplysninger eller være vildledende.

Henrik Bartels
Advokat / Partner / Højesteret

Hvad er god markedsføringsskik? 

Markedsføringsloven har til formål at fastlægge normerne for erhvervsdrivendes adfærd på det danske marked, herunder i forholdet til andre erhvervsdrivende, konkurrenter, forbrugere, almene samfundsinteresser og øvrige interessenter.

Den såkaldte norm eller retlige standard er i dag udtrykt i markedsføringslovens § 3, hvorefter alle erhvervsdrivende skal udvise ”god markedsføringsskik”. Herudover indeholder markedsføringsloven en række bestemmelser med et særligt sigte eller fokus, eksempelvis at beskytte forbrugere og børn og unge.

Den nærmere afgrænsning af, hvad der skal forstås ved ”god markedsføringsskik” er i vid udstrækning overladt til domstolene. Normen er ikke statisk og udvikler sig således i takt med markederne, teknologien og samfundet i øvrigt.

I praksis har bestemmelsen blandt andet været anvendt i forhold til aggressiv eller utilbørlig reklame, urimelig handelspraksis, udnyttelse af konkurrenter, efterligninger, urimelige forbrugeraftalevilkår og beskyttelse af privatlivets fred.

Det er fx god markedsføringskik,at det fremgår tydeligt i din markedsføring, hvis et produkt eller en ydelse over for en forbruger er betinget af særlige vilkår. Hvis du bruger bannerannoncering eller tv-reklame skal betingelserne fremgå allerede i første skærmbillede.

Hvad er god erhvervsskik?

Med den nye markedsføringslov, som trådte i kraft fra 1. juli 2017, indførtes begrebet ”god erhvervsskik”, som erhvervsdrivende skal iagttage over for forbrugere.

Begrebet har i vid udstrækning samme indhold som begrebet ”god markedsføringsskik” men har særligt fokus på handelspraksis, som påvirker forbrugeres økonomiske interesser.

Begrebet er fortsat meget nyt og tiden vil vise, hvordan det udvikler sig i praksis.

Markedsføring over for børn og unge

Markedsføringsloven indeholder også særlige regler for markedsføring rettet mod børn og unge.

Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig hensyntagen til, at dette kundesegment kan have vanskeligt ved at forholde sig kritisk til markedsføring. Det er særligt relevant for erhvervsdrivende, som anvender sociale medier og digitale platforme til at markedsføre deres produkter over for børn og unge.

På sociale medier og digitale platforme skal det fremgå tydeligt, at der er tale om markedsføring. Det samme gør sig gældende for markedsføring lavet af videobloggere. 

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning om markedsføringsloven og god markedsføringskik?