PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Få styr på reglerne for telefonsalg

Generelt er telefonsalg lovligt virksomheder imellem, mens det generelt er ulovligt at tage telefonisk kontakt til forbrugere vedrørende markedsføring. Få overblik over reglerne her.

Hvordan defineres telefonsalg?

Telefonsalg er en af de mange muligheder, som virksomheder kan benytte i deres markedsføring – så længe lovgivningen bliver overholdt. Ved telefonsalg skal forstås en telefonisk henvendelse, hvor en virksomhed enten

  • Forsøger at indgå en aftale om salg af et produkt (evt. som abonnement), eller
  • Forsøger at udbrede kendskabet til dens brand og produkter

 

Der er altså ikke tale om telefonsalg, hvis virksomheden udelukkende ringer med neutrale informationer – fx hvis et internetselskab informerer om, at netadgangen vil blive lukket i et bestemt tidsrum den kommende dag.

Er telefonsalg lovligt?

Som udgangspunkt er telefonsalg lovligt, når modtageren af henvendelsen er erhvervsdrivende, men ikke når vedkommende er forbruger. Dog gælder der nogle undtagelser.

 

Henvendelser til virksomheder

Hvis en person driver en enkeltmandsvirksomhed fra hjemmet, er det ikke lovligt at kontakte vedkommende med telefonsalg, hvis han eller hun direkte frabeder sig det eller er tilmeldt Robinsonlisten. Herudover kan virksomheder godt markedsføre sig telefonisk over for andre virksomheder.

Opkald til forbrugere – privatpersoner og nogle foreninger – er altid ulovligt, hvis forbrugeren direkte frabeder sig opkald eller tilmelder sig Robinsonlisten.

Henvendelser til forbrugere

Opkald til forbrugere – privatpersoner og nogle foreninger – er altid ulovligt, hvis forbrugeren direkte frabeder sig opkald eller tilmelder sig Robinsonlisten (eller er under 18 år gammel). Gør forbrugeren ikke det, er telefonsalg til vedkommende lovligt, hvis et af følgende punkter gælder:

  • Forbrugeren har givet samtykke til at blive ringet op
  • Salget drejer sig om bøger, aviser, ugeblade, tidsskrifter, forsikringer, redningstjenester eller sygetransport

 

Samtykke til telefonsalg

Bruger man samtykke som grundlag for telefonsalg til forbrugere, er det vigtigt, at samtykket overholder en række krav, herunder:

  • Teksten skal formuleres, så det er tydeligt, at der takkes ja til telefonisk markedsføring
  • Det skal fremgå klart, hvem der vil henvende sig til forbrugeren og om hvilke produkter
  • Samtykket skal indhentes ved et aktivt valg (fx at forbrugeren selv krydser en boks af i en online formular)
  • Forbrugeren skal oplyses om sin ret til at trække samtykket tilbage på et senere tidspunkt (og dette skal som minimum kunne gøres via telefon)

 

Har du brug for rådgivning om reglerne for telefonsalg eller anden markedsføring?

Hos Advodan har vi advokater, som er specialister i markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven. Overvejer din virksomhed at markedsføre sig ved telefonsalg eller en anden markedsføringskanal, kan en advokat fra Advodan hjælpe jer med at sikre, at I overholder den gældende lovgivning. Gør I ikke det, kan det nemlig udløse bøder til virksomheden.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til