PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Sådan håndterer du medarbejderdata før, under og efter en ansættelse

Det er ikke ligegyldigt, hvordan du behandler personoplysninger om medarbejdere, tidligere medarbejdere og jobansøgere. Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og den supplerende nationale databeskyttelseslov indeholder en lang række regler og principper for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med ansættelsesforhold.

Medarbejderdata: fra ansøgning til fratrædelse

Selvom vi haft GDPR i flere år, er der fortsat mange virksomheder, der begår fejl, når det kommer til lovlig håndtering af persondata om deres medarbejdere, fortæller advokat Karina Lind Bertelsen hos Advodan Glostrup København.

I det følgende får du overblik over de vigtigste forpligtelser, du som arbejdsgiver har i forhold til både jobansøgeres data, medarbejderdata, og data på fratrådte medarbejdere.

Har du brug for rådgivning om din virksomheds medarbejderdata, kan en Advodan-persondataspecialist hjælpe dig.

Før medarbejderen er ansat

Når din virksomhed modtager ansøgninger og cv’er fra potentielle medarbejdere, er det kun de relevante personer i virksomheden, der må have adgang til dem.

Når jobbet er besat, må virksomheden kun opbevare ansøgningerne, så længe de er relevante. Der er ingen fast periode for dette, men hvis der for eksempel er behov for at gemme en ansøgning i en periode af hensyn til indsigelse om diskrimination, vil dette være sagligt. Hvis virksomheden ønsker at beholde en ansøgning til brug for fremtidige stillinger, skal der indhentes samtykke fra ansøgeren.

Bruger I et rekrutteringsbureau, som er databehandler, skal I have en databehandleraftale.

Indhenter du reference på en ansøger, skal du have ansøgerens samtykke til det. Hvis du vurderer, at det er relevant at indhente mere følsomme oplysninger som fx helbredsoplysninger eller lignende, skal ansøgeren give specifikt samtykke til dette formål.

Bruger din virksomhed et eksternt rekrutteringsbureau, skal der tages stilling til, om rekrutteringsbureauet er selvstændigt dataansvarlig, eller om bureauet er databehandler. Såfremt rekrutteringsbureauet er databehandler, er det din virksomheds ansvar, at bureauet overholder databeskyttelsesreglerne, idet bureauet handler på vegne af din virksomhed. Du skal i dette tilfælde blandt andet sørge for at indgå en databehandleraftale med bureauet.

Mens medarbejderen er ansat

Som arbejdsgiver må du gerne – på sikker og fortrolig vis – behandle personoplysninger, som medarbejderen selv har afgivet. Der er dog flere steder, hvor du skal være ekstra opmærksom.

Billeder er også medarbejderdata. Vil du have et billede af medarbejderen på din hjemmeside, kræver det samtykke fra medarbejderen, ligesom det kræver samtykke, hvis du bruger billeder eller videoer af medarbejderen i markedsføringssammenhæng, fx på sociale medier.

Hvis din virksomhed bruger kontrolforanstaltninger i forbindelse med medarbejdernes brug af internet, e-mail, GPS-kørsel eller lignende, har du pligt til at orientere dem om det. Det kan du fx gøre i en personalehåndbog eller i interne retningslinjer. Derudover skal formålet med den enkelte kontrolforanstaltning fremgå, og dette formål skal være sagligt (fx sikkerhed, dokumentation ift. kunder mv.).

Du skal også have styr på sikkerheden, både i virksomheden og hvis dine medarbejdere har hjemmearbejdspladser og mobile enheder, hvorfra der er adgang til personoplysninger. Må der fx kunne printes hjemmefra, eller må en medarbejders familiemedlemmer benytte en computer, hvor der potentielt er adgang til personfølsomme oplysninger? Dette bør virksomheden have taget stilling til.

Bruger du en ekstern it-leverandør til fx håndtering af løn eller andre medarbejderdata, har du også pligt til at sikre dig, at leverandøren overholder kravene som databehandler.

Efter medarbejderen er stoppet

Når en medarbejder fratræder, er det vigtigt, at du sletter de medarbejderdata, der ikke længere er relevante – og det skal vurderes individuelt. Du må gerne gemme personoplysninger af hensyn til dokumentation til offentlige myndigheder, potentielle tvister i ansættelsesforholdet mv. Men herefter skal de slettes.

Du må kun holde liv i en fratrådt medarbejders e-mailkonto i så kort tid som muligt. Kun en enkelt eller få betroede medarbejdere må have adgang til den fratrådte medarbejders e-mails, og den fratrådte medarbejder skal være informeret herom.

Eksempler på medarbejderdata

Som udgangspunkt kræver opbevaring af følsomme oplysninger samtykke fra medarbejderen. Ikke-følsomme oplysninger kræver ikke samtykke, da de er nødvendige for at opfylde ansættelseskontrakten, retlige forpligtelser mv.

 

Ikke-følsomme medarbejderdata:

  • Navn, adresse og kontaktoplysninger
  • CPR-nummer
  • Løn, arbejdstider, fravær, sygedage, ansættelsesretlige vilkår
  • Kontonummer
  • Skatteoplysninger

 

Følsomme medarbejderdata:

  • Offentliggørelse af billede på hjemmeside eller brug af billede i markedsføringsmæssig sammenhæng
  • Offentliggørelse af medarbejderens private telefonnummer på hjemmesiden eller andre private oplysninger, fx fritidsinteresser
  • Oplysninger om helbredsforhold (dog ikke krav om samtykke, hvis det er nødvendigt fx for at få refusion efter § 56 i lov om sygedagpenge).
Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

151 kommentar

0 / 700 tegn

Janni

Skal en virksomhed give deres medarbejdere adgang til en form for oversigt eller procedure for håndteringen af medarbejderdata?

Karen

Hejsa, jeg har i forbindelse med en nuværende ansættelse problemer med at min chef deler beskeder mellem mig og hende til andre medarbejdere. Er dette tilladt?

Andreas

Hej Jeg har været ansat som sælger i en webshop og i den forbindelse optræder jeg som primær medvirkende i flere produktvideoer, der ligger tilgængelige på youtube og firmaets webshops. Jeg har nu opsagt min stilling og er interesseret i at vide om jeg kan trække mit samtykke tilbage og dermed få videoerne jeg er med i fjernet? Der er ikke indgået skriftlig aftale om brugen og det er ikke nævnt i ansættelseskontrakt. På forhånd tak :)

Jens

Hej, Jeg har i forbindelse med en rekrutteringsproces til et nyt arbejde (fik det desværre ikke, hvis det spiller nogen rolle) udført en online personlighedstest. Jeg har ønsket at få tilsendt resultaterne for min egen skyld, men de siger, at det er imod deres politik at dele en sådan test anvendt i forbindelse med rekruttering. Kan de det eller har jeg ret til at få resultaterne? Mvh, Jens

Thomas

Hejsa, Som Bestyrelse i en ejerforening, må en medarbejders (gårdmand) jobbeskrivelse "offentliggøres" til foreningens beboere? Mvh Thomas

Svend

Hej Karina, må arbejdsgiver gerne have en telefon liste med vores private telefon nr på kontoret til andre medarbejders brug?

Anders

Hej Karina Som virksomhed opbevarer vi en del dokumenter som er personfølsomme i et aflåst skab. Er der krav til det skab og lås vi opbevarer dokumenter i, her tænkes på om skab og lås skal være SKAFOR godkendt samt brand og indbrudssikkert ?.

Trine

Hej Karina, jeg er ansat i sekundær sektor på et sygehus som en sygeplejerske og var indlagt og blev overflyttet til den afdeling hvor jeg er ansat. Alle mine sundhedsinformationer var således åbne for alle mine kolleger og chefer så de kunne se alle mine privatoplysninger! Jeg var bevidstløs og kunne ikke selv nægte behandling af afdelingen. Er det korrekt at det var overtrædelse af reglerne for følsomme oplysninger? På forhånd tak! Mvh Trine

Karina Lind Bertelsen

Kære Trine. Personoplysninger på hospitaler m.v. må kun være tilgængelige for medarbejdere med et arbejdsbetinget behov. Dvs. at de af dine kollegaer m.v. som har haft et arbejdsbetinget behov for adgang til oplysningerne, må have adgang på samme måde, som for øvrige patienter. Medarbejdere uden et arbejdsbetinget behov må ikke have adgang og hvis det systemmæssigt ikke er begrænset, bør der være en log, så man kan se, om oplysningerne er tilgået uretmæssigt. Jeg kan ikke vurdere ud fra dine oplysninger, om der er medarbejdere, der har haft uretmæssig adgang. Venlig hilsen

Jakob

Hej Karina, Vi står overfor at ansætte en studentermedhjælper i vores mindre virksomhed, og i den forbindelse ønsker vi at bekræfte vedkommendes studerende karakterer hos uddannelsesinstitutionen. Vi er dog usikre på, om det er inden for rammerne af GDPR at sende vedkommendes karakterblad direkte til uddannelsesinstitutionen. Kan du svare os om, hvorvidt vi må dele disse oplysninger med uddannelsesinstitutionen, eller om vi kun kan henvende os og få bekræftet, om personen er studerende hos dem? Tak på forhånd Venlig hilsen Jakob

Karina Lind Bertelsen

Kære Jakob. En henvendelse til uddannelsesinstitutionen vil være en videregivelse af studentermedhjælperens personoplysninger, og kræver et behandlingsgrundlag, som afhænger af oplysningerne. Hvis der kun er tale om alm. personoplysninger, dvs. ikke følsomme oplysninger eller CPR-nummer, vil det måske kunne være sagligt at verificere visse oplysninger hos uddannelsesinstitutionen. Det forudsætter I har foretaget en vurdering af bl.a. saglighed (herunder afvejet hensyn til den studerende), og derudover er det vigtigt, at I forinden har informeret den studerende iht. kravet om oplysningspligt i GDPR. Hvis I er i tvivl om behandlingsgrundlaget, bør I indhente den studerendes samtykke. Venlig hilsen

Susanne

Hej Karina Hvor længe kan man stå register i hr, Har en kollega som kom et sted hvor der var andre vikar på job, de fandt ud af manglen medicin men der lå ingen bevise på hvem det var. Men hun er register i hr og kunne ikke få det job hun havde søgt.

René

Hej Karina. Jeg har en muligvis simpelt spørgsmål du muligvis kan hjælpe med at svare på. Må man gerne have en intern telefonliste på alle medarbejdere, som alle medarbejderne kan tilgå? Mvh René

Malene

Kære Karina Må (skal) vi som virksomhed give fødselsdagsliste og anciennitet til Tillidsrepræsentanter fordi de gerne vil vide det ... som virksomhed offentliggør vi ikke fødselsdage af hensyn til medarbejderne.

Merete

Hej Karina Jeg arbejder i kommunalt regi, og med de nye pc´er skal der fremover anvendes biometriske data (ansigtsgenkendelse eller fingeraftryk) ved login. Kan de det?

Karina Lind Bertelsen

Hej Merete. Biometriske data er, som du formentlig er klar over, en særlig kategori af personoplysninger, som der kræves et særligt behandlingsgrundlag for at anvende. Nu kender jeg ikke de nærmere omstændigheder omkring den påtænkte brug, herunder om det er samtykkebaseret. Du er velkommen til at kontakte mig direkte, og du kan også se denne afgørelse fra Datatilsynet fra 2022, som vedrører brugen af biometriske data i forbindelse med videoovervågning: https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2022/mar/datatilsynet-har-truffet-afgoerelse-i-en-sag-om-brugen-af-et-system-til-ansigtsgenkendelse Venlig hilsen

Marianne

Kære Karina Må min tidligere arbejdsgiver/personalechef i kommunen få adgang til min journal på jobcenteret/sygedagpengekontoret? Har jeg mulighed for at finde ud af, hvem der har læst i journalen på jobcenteret/sygedagpengekontoret?

Sandra

Hejsa, I forbindelse med en opsigelse og tvivl i ansættelseskontrakten, kontaktede jeg den arbejdsgiverforening hvis logo stod på kontrakten (da min egen fagforening ikke viste noget om det) Herefter har arbejdsgiverforeningen ringet til mit arbejde og fortalt at jeg var igang med at undersøge forhold på min ansættelseskontrakt. Da jeg kom ned og sagde op, viste min arbejdsgiver det sådan set allerede. Må Arbejdsgiverforeningen udlevere mine personoplysninger og fortælle arbejdsgiveren om hvad jeg er igang med at undersøge?

Stine

Jeg arbejder på et botilbud, hvor den ene pårørende ofte ønsker at få vore vagtplan for mindst en uge af gangen, så hun kan se hvem der skal være sammen med hendes søn. Er vores arbejdstider og arbejdsdage noget der må deles med en ekstern (pårørende)? Vores ledelse mener hun gost må få oplysninger om vores arbejdstider og dage, men os ansatte ønsker ikke hun skal vide hvornår vi er på arbejde, andet end på selve dagen. Er det lovligt for ledelsen at dele de oplysninger, særligt når vi ikke ønsker de skal deles?

Kenneth

Hej Karina Når man er pålagt tavshedspligt, kan en tidligere arbejdsgiver, hvorfra tavshedspligten gælder fra, kræve oplysninger fra dig som du er i besiddelse af grundet dit arbejde, eller skal arbejdsgiveren sørge for at få de relevante oplysninger imens man er ansat?

Frederikke

Hej Karina, Jeg står i en situation, hvor min arbejdsgiver har modtaget oplysninger fra mit CV og sendt det til en anden arbejdsplads - hvor en medarbejder fra den nuværende arbejdsplads, er datter til chefen. Jeg vil ikke mene, det er lovligt at videregive informationer omkring mit CV og min ansøgning - om det er til sin datter, eller ej. Hvordan forholder jeg mig til dette? Jeg har det hele på SMS.

Birgit

Hej Karina Må min chef ringe til min kollega og fortælle at jeg ikke passer mit arbejde godt nok, med eksempler og det hele?

Michelle

Hej Karina. Må en virksomhed kræve at en medarbejder som har sygemeldt sig og lagt sin opsigelse, overleverer personligt brugernavn og passwords til arbejdsbankadgange under påskud af at adgangene er virksomhedens ejendel?

Ole

Hej Karina Må firma hænge liste op med medarbejders private telefonnummer? Vh. Ole

Diar

Hej Karina Må og kan en arbejdsgiver i forbindelse med rekruttering indhente oplysninger om uddannelsesforløb, særligt tidligere uddannelsesforløb som man ikke har gennemført? Hvordan og hvorfor kan sådanne være relevante for arbejdsgiveren?

Ole

Hej Karina Må arbejdsgiver hænge oplysninger om alle medarbejderes afspadseringsregnskab op offentligt?

Hanne

Hej Karina - vi er ved at overgå til nyt ERP-system, og er i øjeblikket i testfasen. I denne fase er det muligt at medarbejderes kontonummer vil være tilgængeligt for alle "testere" og altså ikke kun HR og lønbehandler. Er det et issue ift. GDPR?

L

Hej Karina Min mands chef har udleveret hans fulde navn til en borger der er personfarlig. Borgeren har nu hans adresse, telefonnummer og diverse oplysninger. Endvidere stalker han min blog. Er det virkelig rigtigt at hans chef uden videre kan give en borger hans fulde navn?

Martin

Hej Karina, må min tidligere arbejdsgiver udtale sig om min ansættelse, fratrædelse osv. til anden person uden for virksomheden uden samtykke, jeg har oplevet at høre en del af omveje og undrer mig over dette.

Anne

Hej Karina Må man blive lukket ude fra alle interne kommunikationskanaler og filer, når man er sygemeldt? Vh

Karina Lind Bertelsen

Hej Anne. Det afhænger meget af de konkrete omstændigheder og om der er et sagligt hensyn ift. at lukke for adgangen. Normalt siger man, at medarbejdere der ikke har et konkret behov for adgang til systemer med henblik på at løse opgaver, ikke skal have adgang, så det kan godt være, der er et sagligt behov, men om det gælder alle systemer, kan jeg ikke svare på uden flere informationer. Jeg bistår gerne, hvis du ønsker en vurdering. I så fald kan du kontakte mig via mail. Med venlig hilsen

Elsebeth

Når en medarbejder er stoppet, må chefen så ikke udlevere navnet til en anden person?

Jakob

Hej Karina. Hvis en medarbejder ved en fejl sender en privat SMS til en leder i virksomheden, må modtageren så godt omtale beskedens indhold for andre i virksomheden? SMSen var åbenlyst tiltænkt medarbejderens kone, indeholder en privat korrespondance, og er uden arbejdsmæssigt indhold. Men det er pinligt for medarbejderen at SMS-fejlsendingen samt indholdet deraf bliver omtalt på arbejde.

Tine

Hej Karina Hvor længe må en tidligere arbejdsgiver beholde papirer omkring begrundelsen for en fratrædelsesordning i en personalemappe? Er det virkelig muligt, at der ikke er nogen forældelsesfrist?

Karina Lind Bertelsen

Hej Tine Tak for dit spørgsmål. Der gælder ingen fast opbevaringsperiode. I henhold til persondatareglerne må en tidligere arbejdsgiver gemme oplysninger om fratrådte medarbejdere så længe der er en god grund til det. Hvis der har været en tvist i forbindelse med fratrædelsen, må arbejdsgiver typisk gemme relevant dokumentation i en længere periode (ofte 3-5 år pga. forældelse og dokumentationskrav i bogføringsloven – alt efter dokumentationens karakter).

Helen

Hej Karina Når min chef skriver mit CPR nummer på en lap og bagefter smider den i papirskrællespand ved printeren, hvor alle andre ansatte kan se det. Hvad siger loven om sådan en håndtering af personoplysninger?

Maria

Hej, må min chef oplyse mit fulde navn til kunder? Jeg arbejder som vikar og kommer derfor mange forskellige steder. For nyligt fandt jeg ud af at når chefen efterfølgende sender en regning så fremgår mit fulde navn på regningen. Jeg oplyser ikke selv mit efternavn til kunder da den er ret unikt og jeg før har haft problemer med en utilfreds kunde som havde fundet mit private nummer på dgs.dk. Jeg har hørt fra nogle kollegaer at de også bekymre sig lidt om det.

Karina Lind Bertelsen

Hej Maria Din chef må bruge dit navn i forbindelse med afregninger, hvis der er en saglig grund til det, og det lyder umiddelbart som om, det godt kan være tilfældet her. Dog skal man altid nøjes med at videregive mindst mulige personoplysninger, så hvis dit navn f.eks. kan erstattes af et vikarnummer eller andet, bør det begrænses til dette. Uanset hvad er det måske en god idé at tale med din chef om dine bekymringer og så kan I måske sammen finde en løsning.

Heidi

Hej igen. Hvis man i en fratrædelsesaftale har skrevet under på, at daværende arbejdsgiver kan trække penge fra lønnen, såfremt man får nyt job inden de 3 mdr er gået. Hvordan foregår det så?. Jeg har skrevet til tidligere arb giver at jeg har fået nyt job og derfor slipper de så for at betale mig løn den sidste måned. Men hvordan foregår det rent praktisk?.

Kristian Weber

Hej Heidi De første 3 måneder er der faktisk ikke – i hvert fald ikke under funktionærloven – hjemmel for tidligere arbejdsgiver til at modregne i løn fra ny arbejdsgiver, så i den første periode kan medarbejder oppebære dobbelt løn. Efter de 3 måneder er der adgang til modregning, og det foregår i praksis sådan, at medarbejder orienterer tidligere arbejdsgiver om ny ansættelse, herunder oplyser størrelsen på lønnen hos ny arbejdsgiver, og så er tidligere arbejdsgiver berettiget til at modregne differencen.

Heidi

Hejsa. Kan en tidligere arbejdsgiver indhente oplysninger om min nuværende jobsituation, løn og kontrakt fra nyt arbejde?.

Claus

Må min chef videregive ansættelsesforhold, så som løn, videre til andre ansætte? Der er pt. MUS samtaler i gang, og min chef deler lystligt ud om andre ansattes lønniveau, når man bliver spurgt ind til hvad man synes om en egen nuværende løn.

Ann-Sofie

Hej Karina Hvor længe må man opbevare billeder af tidligere ansatte? Mit spørgsmål drejer sig både om: 1). Billeder af en tidligere ansat på en virksomheds interne platform (hvor personens adresse, CV, m.m. også står). 2). Billeder af en tidligere ansat på en virksomheds hjemmeside (f.eks. en medarbejdercase, hvor den tidligere ansatte fortæller om, hvordan det er at være ansat hos den pågældende virksomhed).

Karina Lind Bertelsen

Hej Ann-Sofie Tak for dit spørgsmål. Når en medarbejder fratræder skal man luge ud i de oplysninger, man har om vedkommende, og kun gemme oplysninger, der er en god grund til at gemme (f.eks. oplysninger om løn af hensyn til dokumentationskrav i henhold til bogføringsloven). Billeder er der umiddelbart ikke nogen grund til at gemme og de bør som udgangspunkt slettes. Det gælder både billeder på intranet og eksternt på hjemmeside m.v. Dog kan der være indgået en aftale om brug af medarbejderens billeder i forbindelse med markedsføring, som indebærer, at virksomheden har lov til at bruge billederne i længere tid, f.eks. indtil medarbejderen kalder sit samtykke tilbage. Der kan være forskellige situationer og evt. fortsat brug efter fratræden afhænger af, hvad der er aftalt med medarbejderen.

Maria

Hej Karina. Jeg oplevede i sidste at en af mine kollegaer videresendte personlige oplysninger om mig til vores arbejdsgiver og andre kollegaer uden min samtykke. Jeg havde delt et screenshot på noget meget personligt i en lukket gruppe på Messenger. I gruppen er vi 10 medarbejdere fra samme firma. Er dette tilladt ifølge Gdpr loven?

Victoria

Har lige fået mail fra tidligere arbejdsgiver: Dine bankoplysninger og cpr nummer er blevet kompromitteret af hackerne i vores system, i december. Spørgsmål: Burde tidligere arbejdsgiver ikke have slettet mine personlige oplysninger efter endt ansættelse? Det er 3 år siden jeg forlod virksomheden.

A

I took 2 days of sick leave to take care of my mental health. My employer has check my private instagram stories during the sick leave. He used the official account of the brand. (the commercial instagram) to check my account. I have proof. Can you advise if this is legal ? I felt harrased and the incident has affected my mental health even more.

Mikkel

Vores kollega blev fornyligt fyret. Min chef lavede et opslag på vores facebook side, hvor personen skrev hvorfor og hvordan min kollega blev fyret. Personen blev også tagget på opslaget.. Strider det ikke imod GDPR loven ?

Martin

Må ens chef godt oplyse, at man har den højeste løn i afdelingen?

Gunnar

Må tidligere arbejdsplads forsat ligge inde med en personalesag efter endt ansættelse. Der er ikke tale om en fyring, kun og jeg har forladt arbejdspladsen for at søge nye udfordringer.

Gitte

Firmaet jeg er ansat i har ringet for reference til min tidligere arbejdsplads. Dette firma er ikke opgivet som reference på ansøgningen og jeg har ikke givet tillades til dette. - tidligere virksomhed har også videregivet personfølsomme oplysninger videre Må min nuværende virksomhed det?

Mai-Britt

Hej Karina Må jeg udlevere medarbejderes ansættelseskontrakter til udenlands underleverandør, hvor jeg skjuler cpr nr., uden samtykke fra de enkelte medarbejdere.

X

Hej Kanrina. Jeg er ansat i en stor international virksomhed som har besluttet at outsource al HR og løn til Malaysia. Må de gerne gøre det uden samrtykke og er man stadigvæk beskyttet af databeskyttelseloven ?

Rasmus

Hej Karina. Hvis min nye arbejdsgiver efterspørger lønsedler fra min tidligere arbejdsplads, må min nye arbejdsgiver gøre det eller skal jeg give samtykke til det, og i så fald hvilke krav er der til mit samtykke herom mundtligt/skriftligt?

Kirva

Hej Karina. Jeg har selv sagt mit job op, da jeg blev tilbudt et nyt i en konkurrerende virksomhed. Må min tidligere arbejdsgiver godt fremsende brev til min nuværende arbejdsgiver og fortælle dem at de mener, jeg har taget fortrolige oplysninger med mig ?( hvilket jeg ikke har) Jeg ser det som cikane, da de blev meget sure over min opsigelse. Mvh Kirva

Helle

Hej Karina Min tidligere arbejdsgiver spørger mig om oplysninger om min nuværende arbejdsgiver (CVR, adresse osv.). Må han det egentlig? Er jeg t.o.m. forpligtet til at svare ham? Jeg synes at der er ingen grund til at svare ham. Mvh Helle

Karina Lind Bertelsen

Hej Helle Tak for dit spørgsmål. Det kan godt være relevant for din tidligere arbejdsgiver at vide, hvor du har fået arbejde, hvis du f.eks. i forbindelse med din fratræden har en aftale, der giver din tidligere arbejdsgiver ret til modregning i løn i opsigelsesperioden – og du har fået dit nye arbejde i en opsigelsesperiode. Hvis ikke der er dette eller en anden relevant grund, behøver du ikke informere din tidligere arbejdsgiver om din nye arbejdsgiver. Med venlig hilsen

Katla

Hej Hvis en medarbejder tilknytter en kontaktperson/pårørendes telefon til sin arbejdes profil. Som virksomheden har adgang til hvis vi kan ikke kom i kontakt med medarbejderen. Skal den medarbejdere få samtykke eller informere kontaktpersonen/pårørende at de har videre givet deres information til deres arbejdsgiver?

Henriette

Hej Karina, Ift. rukrutering, skal man der have samtykke til at opbevare ansøgningen? Hvis ja, kan man evt. i stillingsopslaget skrive, at ansøgeren, ved at sende ansøgningen, automatisk samtykker til, at vi som virksomhed opbevarer den i 6 mdr. hvorefter den slettes. På forhånd tak. Dbh. Henriette

Karina Lind Bertelsen

Hej Henriette I forbindelse med rekruttering skal man slette ansøgninger, når det ikke længere er nødvendigt at gemme dem. Datatilsynet har justeret sine anbefalinger og oplyser i en nyere vejledning, at det kan være hensigtsmæssigt at gemme oplysninger om ansøgere, der ikke er blevet tilbudt en stilling, i en længere periode efter endt ansøgningsproces, f.eks. fordi en kandidat kan klage til ligebehandlingsnævnet. Datatilsynet accepterer en periode på op til 3 år, hvis der er vægtige grunde til så lang en periode. Det kan dog ikke anbefales at vælge en 3-årig periode som standard medmindre der er gode grunde til det. Hvis I vælger en periode på 6 måneder, som du skriver, er det ikke noget, I skal indhente samtykke til, men det skal fremgå af jeres oplysningstekst til ansøgere, at I opbevarer jobansøgninger i 6 måneder. Samtidig skal I sørge for at have beskrevet internt, hvorfor I har valgt denne periode. Mvh Karina

Lis

Hej Karina Ved min afskedigelse har arbejdsgiver sendt dokumentation til min fagforening. Denne dokumentation er sendt i en almindelig mail indeholdende min engelsk test, der var dårlig pga. af sygdom, lederens bedømmelse af min arbejdspræstation, vurdering af mig sammenlignet med arbejdskollegaer,, oplysninger om mine kunder, omtalt ved navn, Kundenr og hvem, der har sendt dem varen. Oplysninger om mig er personfølsomme og kan misbruges. Fortrolige oplysninger om resultater herunder om hvor meget, jeg har præsteret sammenlignet med en kollega. Der er risiko for identitetstyveri og økonomisk svindel. Kan jeg gå til arbejdsgiver og kræve erstatning? Jeg er meget rystet. Arbejdsgiver er ligeglad. Kan jeg melde sagen til politiet og gå til pressen?

Jonathan Elberling

hej jeg fik et job da jeg skulle skrive mine oplysninger fik jeg en mail inde i den mail var der 17 medarbejteres adrasse telefon nummer cpr nummer konto nummer og registeringsnummer er det ulovligt

Anne Jensen

Kære Sus Må en kommunal arbejdsgiver, udsende en mail til hele organisationen, med oplysning om at en medarbejderen er blevet afskediget, efter partshøringsfristen og at pågældende er sygemeldt? Pågældende medarbejder har ikke givet samtykke hertil. Pågældende Medarbejder føler sig krænket og udstillet Ift ordlyden og rundsendende. Det bemærkedes at fagforeningen gør indsigelse mod opsigelsen og at sagen ikke er afsluttet.

Patrick

Hej Karina! Må min arbejdsgiver udlevere min lønseddel til en leder af en anden arbejdsplads under samme ejer, uden samtykke? Lidt henad at superbrugsen udlevere min lønseddel til kvickly.. Ejet af samme store kæde, men forskellige arbejdspladser? Lønsedlen indeholder cpr-nr. På forhånd, tak for hjælpen

Tina

Hej Min arbejdsplads benytter vores fulde navne som e-mailadresser. Hedder man Søren Jensen kan man jo ikke nemt “genkendes”. Men har man et mere specielt navn kan man ikke rigtig være anonym. Jeg tænker ikke internt i virksomheden men når man fx. har med kunder og leverandører at gøre. Hvad siger loven? Mvh Tina

Olivia

Hej Jeg vil gerne vide om et firma må videregive en medarbejders navn uden samtykke ex. Ved at skrive navnet på en faktura der sendes til en kunde? På forhånd tak.

Jannie Blok

Hej Karina. Må arbejdsgiver ifm opsigelse af medarbejder, melde ud til virksomhedens øvrige ansatte via SMS, at medarbejder er blevet afskediget da han ikke længere har ren straffeattest?? På forhånd tak. Med venlig hilsen Jannie

Benny

Hej, jeg har en ansat som spørger til hvor længe tilbage vi må gemme hendes sygedage i systemet? Det er vedrørende ny kontrakt til hende, som er lavet efter legal desk. Hun er stadig ansat hos os.

Anjelica Dam

Kære Karina. Er det lovligt at min nuværende arbejdsgiver har taget kontakt til min forrige arbejdsgiver - en arbejdsgiver jeg end ikke har oplyst om nogen steder?? Endvidere har min arbejdsgiver været inde i min journal og se efter et coronasvar (igen uden mit samtykke) Har han brudt persondataloven??

Erik Lybøl Andersen

Er det ulovligt at nævne navne og stilling på offentlige ansatte - herunder sagsbehandlere fra jobcentre som Børne og unge centre? - Ledelse og politikere? Er det ulovligt at ligge lydfiler fra optagelser fra borgeres møder med Sagsbehandlere? Hvor de feks præsenterer sig på lydfilen med deres navn og stilling? Selvom man ikke har oplyst at man optager?

Marianne

Hej Karina. Er det lovligt, at min arbejdsgiver (læge) har informeret en patient om, at en ansat har samme kroniske sygdom som denne patient.? Gælder tavshedspligten ikke også her? . På forhånd tak M

Mogens Jørgensen

Hej Advodan! Jeg sidder i dag hos forsikringsvirksomhed A, Forsikringsvirksomhed A har et samarbejde med forsikringsvirksomhed B, dog er disse selvstændige med hver deres CVR. Jeg er i dag blevet opsagt grundet at jeg har flyttet mine forsikringer over til forsikringsvirksomhed B, for at tage imod et kampagnetilbud hvor der blev tilbudt gavekort ved tegning af forsikringer. Jeg har herefter flyttet mine forsikringer retur til forsirkingsvirksomhed A. Dette har åbenbart berørt min ansættelse hos forsikringsvirksomhed A, da de vurderer at der er blevet udnyttet systemer hos A/B med grov uagtsomhed og med vinding for øje. Det har aldrig for min side været med grov uagtsomhed, da jeg blot har takket ja til et godt tilbud!, Der står desuden ikke i nogle som helst retningslinjer at man ikke måtte rykke sine forsikringer til virksomhed B for derefter at rykke tilbage. Hvad vil i sige om denne sag? Desuden er mit tillægsspørgsmål - må min nuværende virksomhed (A) gerne indhente mine personlige kundeforholds oplysninger uden samtykke fra virksomhed (B)? Er fyringsgrundlaget sagligt? Hvordan ville denne sag vurderes.

Ea

Jeg arbejder som handicaphjælper hos en privat person. Mit spørgsmål går på om jeg må give min kollega mit mobilnr når jeg er på arbejde. Den dame jeg er hos mener det er forbudt at jeg giver mit nr. til de andre kollegaer, jeg mener ikke det er ulovligt. Kan du hjælpe os med vores problem. På forhånd tak. Venlig hilsen Ea

Karina Lind Bertelsen

Hej Pia Det forhold, at medarbejderen selv har oplyst sin private mailadresse i forbindelse med ansættelsen, er ikke i sig selv nok til at virksomheden må bruge denne mailadresse - også selvom det er i en god hensigt. Der foreligger en afgørelse fra Datatilsynet, hvor en virksomhed har videregivet medarbejderes private kontaktoplysninger til et forsikringsselskab med henblik på at medarbejderne fik tilsendt fordelagtige forsikringstilbud. Her fandt Datatilsynet, at videregivelsen af medarbejderens kontaktoplysninger var forkert uden samtykke fra medarbejderen. I den konkrete sag var der ikke tale om en gave (men altså en form for markedsføring), og jeg mener godt, I kan sende gaver til medarbejdernes private adresse. Hvis I kan undlade at videregive de private mailadresser, vil jeg dog anbefale jer at gøre det, da det ikke synes at være nødvendigt. I bør under alle omstændigheder sikre jer, at den leverandør, I anvender, sletter oplysningerne efterfølgende. Mvh Karina

Pia

Må en virksomhed anvende medarbejderens private mailadresse (som de selv har oplyst i forbindelse med ansættelse) i forbindelse med at der er bestilt en gave til alle medarbejdere som er sendt direkte til hjemadressen. Altså - Må notificeringsmail fra den virksomhed der leverer gaven sendes til medarbejderens private mailadresse?

amir

hej jeg har været rigtig uheldig og ikke komme i betragtning af et job pga en dårlig reference..... det begyndte således med at jeg var længere sygemeldt fra det gamle arbejde og blev opsagt jeg ville søge nyt job et andet sted og kom derefter til samtale og det gik skide godt ! jeg var derefter ned i butikken dagen efter og fik at vide at jeg ikke kom i betragtning pga den gamle arbejdsplads snakkede dårligt om mig. jeg blev rigtig ked af det og tænkte at jeg ikke har givet nogen form for samtykke er det ikke et brud mod gdpr loven? og får man erstatning for det ?

Karina Lind Bertelsen

Hej Amir. Der skal indhentes samtykke før man må indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Hvis du ikke har givet samtykke det sted, hvor du var til samtale, kan du vælge at klage til Datatilsynet over dette. Hvorvidt du kan få erstatning eller godtgørelse fra enten den tidligere arbejdsgiver (som måske har udtalt sig usagligt til den nye, potentielle arbejdsgiver), eller den nye potentielle arbejdsgiver for ikke at indhente dit samtykke, er vanskeligt at svare på uden mere information. Du er velkommen til at kontakte mig via mail, hvis du ønsker bistand om dette. Mvh Karina

Lena

Hej, Hvis man sidder på et forkontor på en skole og man arbejder med følsomme oplysninger på personale og elever, skal døren så være låst hele tiden i løbet af dagen eller bare hvis man forlader kontoret i længere tid? Normalt er alle oplysninger låst inde i skab og skuffe når de ikke bruges og over natten, men i løbet af dagen bruger man jo nogle papirer med følsomme oplysninger i sit arbejde og pludselig skal man med en telefonbesked, aflevere/hente noget, kopiere, have en kop kaffe eller et andet ærinde. Er det nok at vende papirerne om på sit skrivebord, eller skal man - hver gang man går - låse døren....

Karina Lind Bertelsen

Hej Lena Det er ikke nødvendigt at låse døren, mens du er der, men forlader du kontoret, bør du sørge for, at dokumenter med følsomme personoplysninger ikke er tilgængelige for uvedkommende. Hvorvidt det er nok at vende dokumenterne om, afhænger af de konkrete omstændigheder - f.eks. hvordan dit skrivebord er placeret ift. medarbejdere, elever m.v. - og bør hvor meget trafik der er omkring dit skrivebord. Hvis du mener, din placering er "udsat" ift. andre personer, bør du låse dokumenterne inde, når du forlader din plads. Mvh Karina

Malte

Hej Mit spørgsmål er: jeg har fået støtte fra team DK, er blevet opsagt støtten og efter et halvt år får jeg pludselig overført beløbet igen. Har de overtrådt Reglerne for persondata i og med de ikke havde noget at bruge mine konto oplysninger til da jeg ikke længere er en del af team DK.

Marlene

I forlængelse af de spørgsmål, som er stillet af Ulrikke Steenholt Sørensen vedrørende CV'er, som bruges i forbindelse med tilbudsgivning (altså ikke CV til brug for ansættelse). Af svar til Ulrikke Steenholt Sørensen står der, at arbejdsgiveren ikke uden samtykke må videregive medarbejderens fødselsdato, da det er en privat oplysning. Hvad er hjemlen hertil? Og vil det gøre en forskel, hvis arbejdsgiver blot angiver alder i disse CV'er til kunder?

Karina Lind Bertelsen

Hej Susan Først og fremmest undrer det mig, hvis der bruges personlige Apple ID i forbindelse med en ansættelse. Et Apple ID er ikke en følsom personoplysning i GDPR's forstand, men stadig en fortrolig og privat personoplysning, som ikke bør deles med andre. En arbejdsgiver bør kunne nulstille devices m.v. uden at skulle have adgang til medarbejderens private Apple ID. Mvh Karina

Susan

Hej Kan en offentlig arbejdsgiver kræve at få udleveret koder til bærbar, mobil og ipad efter en opsigelse? Til nogle koder (i det offentlige) bruger man Apple Id. Jeg vil mene at et apple id hører ind under personfølsomme oplysninger? På forhånd tak Susan

Helene

Hej Karina, Jeg ved at ansættelseskontrakter må gemmes i op til 5 år efter fratrædelse iht. forældelsesloven. Jeg er dog kommet i tvivl om det samme gælder for lønposter/bogføringsposter på medarbejdere i virksomhedens lønsystem, eller om de skal slettes efter 5 år fra udgangen af året for bogføringstidspunktet (iht. bogføringsloven)?

Tine

Hej. Hvis ansatte normalt bruger deres private e-mail til at kommunikere med arbejdsgiver, må denne så udlevere alle disse mailadresser til en ekstern kommunikationskonsulent ?? Venligst Tine

Jos

Hej! Min arbejdsgiver vil have at jeg sender både et billede af mit sygesikringskort og et billede af mit pas. De siger det er for, at få informationer, men uddyber ikke. De har fået CPR-nummer. Hvad skal jeg gøre i denne situation? De vil have det sendt over mail. Hilsen Jos

Gitte

Hej Karina Jeg arbejder i en virksomhed der benytter os af vikarer og praktikanter til eks. arbejde på lager mv.. I den forbindelse har jeg et par spørgsmål: 1) Er vi dataansvarlig overfor den enkelte vikar - der er ikke databehandleraftale med selve vikarbureauet. 2) Vi har oplysninger om den enkelte vikar og praktikant, er det "bare" den almindelige oplysningspligt de skal have, eller er det kun vikarbureauet de er ansat i der skal give dem de oplysninger? de bliver jo oprettet i vores systemer mv.

Martin

Må en nuværende arbejdsgiver som bruges som reference, informerer om den pågældende medarbejders sygefravær ? Skal man specifikt give samtykke til dette som medarbejder ?

Karina Lind Bertelsen

Hej Martin. Det afhænger lidt af situationen. Hvis fraværet som følge af sygdom er en væsentlig information for en kommende arbejdsgiver, f.eks. fordi det fortsat er aktuelt og et væsentligt omfang, vil det formentlig være sagligt for den nuværende arbejdsgiver at videregive en information om væsentligt fravær på grund af sygdom uden specifikt samtykke. Den nuværende arbejdsgiver må dog ikke informere om hvilken sygdom, der er tale om, uden et specifikt samtykke. Hilsen Karina

Martin

Må en nuværende arbejdsgiver som bruges som reference, informerer om den pågældende medarbejders sygefravær ? Skal man specifikt give samtykke til dette som medarbejder ?

Dennis Benneballe Grade

Hej Karina Jeg vil lige sætte spørgsmåltegn på dine vejledninger her. 1) Følsomme oplysninger indebærer udelukkende: - Race og etnisk oprindelse - Politisk overbevisning - Religiøs eller filosofisk overbevisning - Fagforeningsmæssige tilhørsforhold - Genetiske data - Biometriske data med henblik på entydig identifikation - Helbredsoplysninger - Seksuelle forhold eller seksuel orientering CPR-nummer er dermed ikke en del af følsomme oplysninger. Derimod drejer det sig her om fortrolige oplysninger. Desuden er et billede på en hjemmeside heller ikke følsom, ej heller fortrolig. Der er godt nok krav om samtykke, men der er tale om en almindelig personoplysning her. Så skriver du "Datatilsynet skal oplyses Hvis din virksomhed behandler følsomme oplysninger om dine medarbejdere, er du forpligtet til at anmelde din personaleadministration til Datatilsynet." Dette er heller ikke helt korrekt. Hvorfor bør man anmelde til Datatilsynet, hvis man behandler følsomme oplysninger? Hvis man i ansættelsessamtykkeerklæringen nævner, at man opbevarer fx sygedage og oplysninger om medarbejdernes velvære, eller mails hvor medarbejdere skriver at de har en bestemt sygdom, eller medarbejdernes sygemeldinger inkl. deres forklaring af, hvad de fejler, osv. så skal man godt nok passe på de data, men ikke anmelde dette til Datatilsynet. Har du grundlag for at skrive dette? Sidst men ikke mindst, hvis man i ansættelses start spørger om samtykke fra medarbejder om opbevarelse af billede til brug i ekstern markedsføring fx hjemmeside, samt straffeattest og at disse opbevares efter ansættelse, vil dette kunne give arbejdsgiveren lov til at opbevare disse dokumenter, eller skal der indhentes separat samtykke, efter medarbejderen fratræder? Mvh, Dennis

Maria

Hej Karina, Jeg har kontraopsagt mit job og er i denne forbindelse blevet bedt om at tilkendegive hvorvidt jeg ønskede at beholde mit telefonnummer, i forbindelse med min fratrædelse. Dette har jeg ikke ønsket, men min nuværende arbejdsgiver har uden min accept videregivet mit navn og min private mailadresse til teleudbyderen, som har kontaktet mig - må de godt det? Hilsen Maria

Heidi

Hej Karina Jeg har modtaget 2 skriftlige advarsler af 2 chefer på min nuværende arbejdsplads. Den første ligger 2,5 år tilbage vedr. privat samtale i arb. tiden, da vi havde en terminal patient med kræft i familien. Jeg har bedt om at få den slettet nu der er gået langt over et 1 år og den ikke juridisk er gyldig længere. Iøvrigt var den tidsbegrænset til 3 mdr. Jeg fik at vide at det kunne han ikke, det var kun muligt hvis jeg fik en ny chef som ikke fandt den nødvendig. Jeg fik ny chef og hun var/er usikker og spørger min gamle chef meget til råds. Jeg fik endnu en advarsel i juni 2019 ca 2 år efter den første advarsel, nu på baggrund af at tale dårligt til mine kollegaer. Jeg er i chok og spørger om der er kollegaer som har klaget over mig og om hun hun kan fortælle mig om en episode hvor jeg skulle have tiltalt kollegaer på en ubehagelig måde? Hun siger at der er ingen som har klaget over mig, det er hendes oplevelse af mig, og derfor får jeg en skriftlig advarsel. Der bliver refereret til et afdelingsmøde hvor vi er 5 mand i et mødelokale, her fremfører 2 kollegaer deres frustration over begivenheder de har oplevet på kontoret med andre kollegaer og det er de kede af. Jeg bakker dem op og siger at jeg har oplevet det samme som dem i andre situationer. Det resulterer derfor i en skriftlig advarsel kun til mig. Jeg er pt. sygemeldt da det psykiske pres er blevet for meget og har ødelagt min daglige trivsel og energi både på job og privat. Jeg er nu ved at starte op igen på job, men advarslerne hænger som en sort sky over mit hoved og nager mig stadig og er skyld i svære dage med stress og angst symptomer. Kan jeg kræve dem slettet? Eller må jeg leve med at de står i min personale fil i resten af mit ansættelsesforhold? Tænker at det er træls at have hængende over hovedet de næste 10 år, nu hvor jeg også lever med konsekvensen af det iform af stress/angst. Skal jeg virkelig finde et nyt job i en anden virksomhed for at blive fri af de advarsler? Mvh Heidi

Jesper

Vi har billede af medarbejderen sidene på en væg i kantinen , kræver det et samtykke fra personen ?

Brian

Hej Jeg har været ansat i et firma for over et år siden og får stadig mails fra dem hvor alle ansattes emailadresser fremgår .... det samme er sket igen nu hvor jeg annulerede en kontrakt med et nyt firma, men de gør det samme og sender mails til medarbejderne så man kan se alles mailadresser..... er det lovligt og hvad kunne konsekvensen være ?? Vh Brian

Karina Lind Bertelsen

Kære Brian. Beklager det sene svar. Jeg læser dit spørgsmål således, at der ikke er tale om arbejdsrelaterede mailadresser - siden du fortsat modtager mails efter dit ophør. Når man sender mails til flere modtagere, bør modtagernes mail adresser ikke være synlige for andre modtagere, hvis der f.eks. er tale om en gruppe modtagere, der ikke kender hinanden. Konsekvenserne afhænger af den konkrete situation, men der kan være tale om et databrud. Mvh Karina

Jon Pedersen

Kan en arbejdsgiver kræve at se indholdet af kommunikation mellem en gruppe medarbejdere (sms) samtlige telefoner er privat telefoner ?

Stig

Hej … Jeg er blevet fyret og fritstillet fra et job i en støtte offentlig virksomhed for henved et halvt år siden. Hvis jeg søger et job i samme virksomhed men en helt anden afdeling må personaleafdelingen så udlevere oplysninger til den nye afdeling i forbindelse med rekrutteringsforløbet ??

Anne-Grete Kruse

Hej .... Jeg har et spørgsmål vedrørende mappe indeholdende mine lønsedler og provisionsudregning ... disse er ikke låst inde men tilgængelig for alle .... nu er det sådan at min tidligere chef har været på arbejdspladsen og taget denne mappe med sig da han skulle bruge oplysninger derfra .... mappen er ikke kommet tilbage endnu og jeg vil spørge , om det er lovligt at fjerne materiale om mig fra arbejdspladsen uden mit samtykke , da jeg jo ikke kan vide hvem og hvad der sker med det ?

Karina Lind Bertelsen

Hej Anne-Grete. Din arbejdsgiver er ansvarlig for, at dine personoplysninger håndteres fortroligt. Hvorvidt din tidligere chef har haft en saglig grund til at tage mappen med sig, og i øvrigt håndterer dem indenfor de retningslinjer, der er fastsat af virksomheden, kan jeg ikke vurderer ud fra det, du skriver. Du kan evt. rette henvendelse til jeres interne ansvarlige for persondata (eller din chef, hvis ikke I har en internt ansvarlig) og bede dem undersøge dette nærmere. Personaleoplysninger bør under alle omstændigheder opbevares aflåst. Mvh Karina

Jacob

Hej Karina Jeg har lavet en medarbejder portal for en mindre virksomhed. Portalen holder blandt andet styr på de time-ansatte medarbejderes timer. De trykker på en knap i deres smartphone's web-browser når de møder ind og ligeledes når de går hjem. Dette er selvfølgelig gemt bag en login funktionalitet. Nu vil man gerne registrere deres geografiske position i det øjeblik de møder ind og går hjem. Er der ift til lovgivning et problem herved ?

Katrine

Hej, Må man beholde en tidligere medarbejders indbox/emails på ubestemt tid, hvis vedkommende har givet samtykke til det?

Karina Lind Bertelsen

Hej Katrine. Et samtykke er ikke grundlag for at opbevare oplysninger i en inbox på ubestemt tid. Der er en række grundlæggende principper, der skal være opfyldt så længe man gemmer oplysningerne, uanset om man har samtykke - og ofte vil samtykke ikke være nødvendigt, fordi virksomheden kan have en legitim interesse i at gemme virksomhedsrelevant kommunikation. Man er her nødt til at vurdere, hvilke oplysninger, der er tale om, og hvor længe virksomheden har brug for oplysningerne. Mvh Karina

Iben Michelsen

Hej Karina Vi har en entreprisevirksomhed der aktuelt har ca. 200 EU-borgere ansat i en kortere periode. Fordi de kommer rejsende til landet, betaler vi dem ofte et aconto-beløb i starten af perioden, således de har penge til proviant mv. Beløb udbetales kontant. Nu kræver banken dokumentation i form af kontrakt. Må vi overhovedet, ilg. GDPR, dele den med banken?

Henrik

Hej Karina, Jeg er blevet gjort opmærksom på at min arbejdsgiver har haft logget sig ind på en af mIne kollegaers private Gmail, og taget skærm billeder af private samtaler os kollegaer imellem. De her samtaler er forgået på vores private mail konto, på virksomhedens computere. Er det tilladt, og hvordan skal jeg forholde mig til det?

Karina Lind Bertelsen

Kære Henrik. Det er ikke tilladt for en arbejdsgiver at læse privat mailkorrespondance. Det er som udgangspunkt både i strid med persondatareglerne og straffelovens regler om brevhemmelighed. Jeg skal dog tage forbehold for, at jeg ikke kender til de nærmere omstændigheder og indholdet af den aktuelle korrespondance, og om den har haft eller kan forventes at få nogen indflydelse på din ansættelse i virksomheden - og derfor er det vanskeligt at råde dig til, hvad du skal gøre. Der er mulighed for indsigt i oplysningerne, klage til Datatilsynet osv., men det bør indgå i en samlet overvejelse af situationen. Mvh Karina

Louise

Hej Karina. Jeg har lige fundet ud af min arbejdsgiver opbevare min og mine kollegas straffeattester i en mappe der står frit fremme er dette lovligt og i så fald hvordan skal det håndteres ? Mvh. Louise

Karina Lind Bertelsen

Kære Mette. Det er helt rigtigt og skyldes at artiklen er fra 2016, men bliver ved med at leve, fordi der stilles så mange gode spørgsmål :-) Men indholdet bør naturligvis være korrekt, så det vil vi følge op på. Tak for dit indspark! Mvh Karina

Mette

Måske denne side skal opdateres efter den nye persondataforordning, da det er urigtigt det der står ang. følsomme oplysninger. De følsomme oplysninger er udtømmende, og indebærer ikke CPR nr. :-)

Jette

Hej Jeg er selvstændig frisør og ikke omfattet af nogen overenskomst. Jeg har ansat en assistent pr 28/10, som arbejder 100 meter fra mig og vil i den forbindelse høre, om jeg må offentliggøre nu, på min hjemmeside og facebook, at hun starter hos mig.?? Eller er jeg omfattet af nogen form for konkurrence klausul..?? Mvh Jette

Christian

Må min tidligere arbejdsgiver opbevare en skriftlig advarsel jeg fik hos dem?

Signe

Hej Karina. Vedr. oplysning om nærmeste pårørende i tilfælde af ulykke eller lignende: Må alle medarbejdere have adgang til en liste (fysisk og/eller elektronisk) over alle virksomhedens medarbejderes nærmeste pårørende? Venlig hilsen Signe

Karina Lind Bertelsen

Hej Signe. Det er et godt spørgsmål, som ikke kan besvaret helt entydigt. Det er som udgangspunkt sagligt at have en sådan liste med informationer, men hvem der skal have adgang til listen, afhænger af den konkrete virksomhed, herunder størrelse, organisation m.v. Hvis man har en central funktion, som altid er tilgængelig, vil det ofte være tilstrækkeligt, at listen er der, og så ved medarbejderne, at de kan ringe til vedkommende, hvis uheldet er ude. Mvh Karina

Stine

Hej. Min kæreste har fået en forespørgsel, fra det firma han arbejder i, om en kopi af hans pas til opbevaring, grundet bekymring om ulovlig arbejdskraft. Jeg synes dog, at det lyder meget mærkeligt, eftersom han er dansk statsborger og har skrevet kontrakt, betaler skat m.m. Må de godt forlange det? Med venlig Stine

Christina

Hej Jeg arbejder på en skole, hvor vi skal dække hinanden ind ved fravær. Jeg har en ny kollega, som påstår at gdpr-lovgivningen siger at vores arbejdstider er personfølsomme og ikke må deles med hinanden. Derfor står der nu ikke længere hvad jeg skal og hvor længe jeg skal det på vores fraværsoversigt (Fx før stod der "Christina: møde kl 9 - 10", men nu står der bare "Christina") Hvilket gør det meget vanskeligt at planlægge, da det lige så godt kunne betyde "Christina: Kursus kl 8 - 16". Er det virkelig korrekt, at jeg ikke må kende mine kollegaers arbejdstid, at de holder afspadsering eller ferie? Og kan jeg ikke selv som person bestemme om mine kollegaer må kende mine ferieønsker? Christina

Malou

Hejsa, Hvornår må en arbejdsgiver videregive informationer om nyansættelsen af en person til henh. interne i andre afdelinger og til eksterne (eks. Samarbejdspartnere og projektdeltagere)? Må dette gøres inden underskrevet kontrakt og uden samtykke fra den nyansatte?

Henrik Nielsen

Hej Karina, Min advokat har bedt om indsigt i såvel de personfølsomme, virksomheden har på mig. Virksomhedens advokat, har accepteret at sende alle informationer inde for fire uger. Nu er der gået mere end 4 uger, og vi har intet modtaget. Er det en overtrædelse af persondataloven ? Vil man i en efterfølgende retssag, se bort fra de personfølsomme oplysninger, da de ikke er udleveret af virksomheden ? Henrik

Karina Lind Bertelsen

Hej Henrik. Beklager det sene svar. Jeg kan ikke udlede de nærmere omstændigheder af din forespørgsel, men udgangspunktet - når man beder i indsigt i sine oplysninger - er at anmodningen skal besvares senest en måned efter henvendelsen er modtaget og hvis der er tale om en kompliceret henvendelse kan denne frist forlænges med yderligere to måneder. En afvisning skal gives senest efter en måned og skal begrundes. Jeg kan ikke svare dig på, om man vil se bort fra oplysningerne i en retssag, da det formentlig vil komme an på, om virksomheden har en interesse i at fremlægge dem. Man kan derimod klage til Datatilsynet, hvis du uberettiget har fået afvist indsigt. Mvh Karina

Bettina

Hejsa Min arbejdsgiver beder om at få en kopi af mit pas tilsendt via mail. må de det? Bettina

Karina Lind Bertelsen

Hej Bettina. Datatilsynet anbefaler kryptering, når der sendes e-mail med fortrolige og/eller følsomme personoplysninger, herunder CPR-nr., som jo findes i et pas. Der findes flere forskellige krypteringsformer, og mange virksomheder har en standardopsætning med kryptering af transportlaget. Lidt afhængig af hvilken mail du evt. sender oplysningerne fra, kan det godt være, at kommunikationen er krypteret. Jeg foreslår, du taler med din arbejdsgiver om det, og hvis du er utryg ved det, kan det være, at du kan udlevere en fysisk kopi, som herefter hånderes sikkert - f.eks. ved at blive scannet ind i et system og derefter makuleret. Mvh Karina

Putte Kvisthøj

Jeg har forgæves forsøgt at finde svar på regler omkring opbevaring af mail i outlook - hvor længe må man have mails liggende i sin mailboks, som kommer fra kunder Det kan være oplysninger om firmaets cvr - EAN.nr - kontaktperson med navn, titler, mailadresser osv. Det kan være sendte mails med faktura, kontoudtog, rykkere, inkassomeddelelse m.v.

Karina Lind Bertelsen

Kære Putte Tak for dit spørgsmål. Der gælder ingen særlige regler for hvor længe man må opbevare oplysninger i Outlook. De opbevaringsperioder man fastsætter for en bestemt type personoplysninger gælder uanset, hvordan de opbevares. Oplysninger bør ikke opbevares flere steder det er nødvendigt. Mange virksomheder bruger Outlook som en slags sagssystem og gemmer heri oplysninger om kunder, korrespondance m.v. Dette er ikke særlig hensigtsmæssigt, da der ved at bruge mailen til dette ofte er en sikkerhedsrisiko forbundet med at mange har adgang til deres mail fra mobiltelefoner m.v. Hvis man bruger mailen til denne type oplysninger er det vigtigt at vurdere, hvilken type oplysninger, der er tale om. Ud fra dine oplysninger lyder det til, at der er tale om b2b kunder og personoplysningerne mest består af navn, titel, e-mail adresse - altså det man også kalder almindelige personoplysninger. Den generelle opbevaringsperiode for denne type oplysninger kan fastsættes ud fra varigheden af kundeforholdet osv. (er det faste kundeforhold eller ad hoc kunder). Jeg kan ikke give dig konkrete svar på opbevaringsperiode, da jeg ikke kender karakteren af jeres virksomhed. I må gemme oplysninger så længe de er relevante for kundeforholdet eller opfyldelse af forpligtelser, f.eks. bogføringsloven osv. Når oplysninger ikke længere er relevante, bør de slettes, også selvom der kun er tale om almindelige personoplysninger. Du er velkommen til at kontakte mig på mail kalb@advodan.dk, hvis du har spørgsmål. Mvh Karina

JOhnny Guldahl

Hej .. Jeg er ansvarlig i en kontrollørforening som udelukket er bygget på frivillige .. Mit spørgsmål lyder nu på : Straffeattester : hvordan skal man håndtere disse ?? Må man gemme dem fysisk ? Må man gemme dem på en pc Eller hvordan håndterer vi det ?

Karina Lind Bertelsen

Kære Johnny Tak for dit spørgsmål. Håndtering af straffeattester kan afhænge af, hvilket grundlag der er for indhentelse af straffeattester. Nogle gange kan det være nok at notere, at man har fået en ren straffeattest forevist, men der andre gange er krav om at gemme dem med henblik på dokumentation ift. tilsynsmyndighed eller lign. Straffeattester indeholder CPR-nr. og bør derfor håndteres ekstra fortroligt. Der gælder ikke krav om at dette er fysisk eller elektronisk, men hvis det er fysisk, bør de være låst inde, og hvis elektronisk skal der være adgangsbegrænsning, så kun relevante personer har adgang. Mvh Karina

Mikkel

Hej Karina, Kan du svare på om, hvorvidt en kommende arbejdsgiver må bede om at se tidligere ansættelsesbeviser? Jeg er stødt på en virksomhed, som beder om dette ifb med afsendelse af ansøgning. Mvh. Mikkel.

Sarah Treldal

Hej Karina, Tak for den gode beskrivelse. Jeg har dog nogle spørgsmål, som jeg ikke kan finde svar på. 1. Hvor længe må man opbevare mails i Outlook? Er det ligeledes fem år, ligesom personalefilerne? 2. Jeg arbejder i Retail, hvorfor vi i løbet af et år har mange ansættelser og opsigelser. Nogle opsigelser skyldes eksempelvis bortvisning. Er det i orden at gemme bortvisninger. advarsler, sygdomsforløb eller ligende i over fem år? Vi vil jo gerne sikre, at vi ikke laver fejlrekruttering ved at ansætte personerne igen, hvorfor det er relevant for os, at gemme denne type af information. Som jeg kan læse mig frem til, er det en individuel vurdering, men man må kun gemme data, hvis der er et sagligt formål - og jeg er i tvivl om dette falder inden for denne kategori? Hvis ikke det er, er der så andre måder hvorpå vi kan få lov til at bibeholde denne information? Tak for hjælpen! Med venlig hilsen Sarah

Karina Lind Bertelsen

Kære Sarah Tak for dine spørgsmål. Der gælder ikke nogen særlige regler for, hvor længe man må opbevare mails i Outlook. Dvs. selve opbevaringsperioden for en type oplysninger er uafhængig af hvor de opbevares. Man bør dog ikke gemme oplysninger flere steder end der er behov for, og så skal man også tage hensyn til, at der med mail ofte er en sikkerhedsrisiko ift. at mange har adgang til deres mail fra smartphones m.v. Jeg fraråder derfor at opbevare oplysninger om medarbejdere i Outlook, men anbefaler i stedet at bruge et særligt system til dette eller lukkede drev. 2. I må gemme oplysninger så længe det er nødvendigt, og ja, det er en meget konkret vurdering. I må ikke gemme oplysninger i længere end 5 år bare fordi I mener oplysningerne er rare at have og det nævnte hensyn ift. at undgå fejlansættelser mener jeg heller ikke kan bære, at I gemmer oplysningerne ubegrænset. Det vil svare til et form for internt advarselssystem og der skal være tungtvejende grunde til dette. Men det er en konkret vurdering, så hvis du ønsker dette, er du velkommen til at kontakte mig via mail. Mvh Karina

Helle

Hvor længe må man gemme kundeoplysninger, altså navn adresse email og tlf i forhold til når vores opgave ( tømrer) er afsluttet hos kunden?

helle

Hej Karina Hvis vi har billeder af de ansatte på vores hjemmeside ( de har underskrevet en samtykkeerklæring) Og vi har derudover f.eks kopier af arbejdsskadeseddel fra 1813, skal vi så indberette dette til datatilsynet? vi arbejder ikke med dem som sådan, andet end når vi anmelder en skade til virk. ?

Sif

Kære Karina Må jeg som jobansøger kende til hvilke andre personer, der har søgt jobbet. Altså må arbejdsgiver sende en mail ud, hvor alle ansøgeres e-mailadresser fremgår? Det er et internt jobopslag.

majse

hej . jeg arbejder som pædagog på et bosted , det er hensigtsmæssigt at vores arbejdsplaner hænger fremme ,så det er overskueligt hvem der er på arb. hvornår . Mit spørgsmål er nu om de må hænge fremme , det er kun fornavn og mødetid der er synlig , kontoret hvor den hænger er aflåst og der kommer kun personale på kontoret . mvh Majse

Andreas

Må en tidligere arbejdsgiver beholde 1. Mit portrætbillede på hjemmeside, 2. Fællesbillede jeg er på på hjemmesiden, 3. Video med reklame for produkt hvor jeg optræder og taler? Hvis nej, hvornår skal det så være slettet?

Tine

Kære Karina. Vi skal på mit arbejde have lavet en liste over nærmeste pårørende, så vi hurtigt kan komme i kontakt med dem, hvis der sker en af vores ansatte noget i arbejdstiden. Hvordan må vi indsamle de oplysninger? Må vi modtage oplysningerne på mail, eller er der en anden måde, der er bedre i forhold til GDPR? På forhånd tak for hjælpen.

Josefine

Hej, vi er to studerende, som er igang med en afsluttende opgave. Er det rigtigt forstået, at man ikke må opbevare sine medarbejderes data fysisk, som eksempelvis cpr. nr., og er der en særlig artikel i Databeskyttelsesforordningen, der understøtter dette? Mvh. Josefine og Louise

Maria

Hej. Hvis jeg har en mobiltelefon som både bliver brugt privat og på arbejdet - jeg betaler skat af den - må min arbejdsgiver så indhente lister over hvem der bliver ringet til fra min mobiltelefon? Set i lyset af den nye lov.

Karina Lind Bertelsen

Kære Maria. Brugen af samme mobiltelefon til privat og arbejdsmæssig brug skaber en del udfordringer og der er flere gråzoner. Jeg vil ikke umiddelbart mene, at din arbejdsgiver kan kræve at se opkaldslister - i hvert fald ikke uden du er informeret herom forinden, og der skal i så fald være et sagligt hensyn (alm. nysgerrighed ift. hvem du taler med, rækker ikke). Hvis der sådanne hensyn, kan du vælge at lade telefonen være en arbejdstelefon og dermed altså vælge at have en separat mobiltelefon. Mvh Karina

Karina Lind Bertelsen

Hej Torben. Arbejdsgiver må som udgangspunkt offentliggøre arbejdsrelaterede oplysninger som navn og kontaktoplysninger (f.eks. arbejdsmail eller arbejdstelefon). Offentliggørelse af private oplysninger som f.eks. billede, privat telefonnummer og fødselsdato må ikke offentliggøres uden samtykke fra medarbejderen. Mvh Karina

Torben Mikkelsen

Må min arbejdsgiver oplyse medarbejdernes navn, adresse, telefonnr., e-mail og fødselsdag på en offentligt tilgængelig hjemmeside?

Karina Lind Bertelsen

Hej Thomas. Tak for dit spørgsmål. Hidtil har der været en praksis, hvorefter en eventuel ny arbejdsgiver måtte indhente referencer hos tidligere arbejdsgiver uden samtykke fra ansøgeren. Dette er nu ændret og Datatilsynet har i en ny vejledning udtalt, at en mulig ny arbejdsgiver bør indhente samtykke fra ansøgeren, før der tages kontakt til en tidligere arbejdsgiver. For så vidt angår indholdet af en sådan reference, så må den - medmindre andet er aftalt og en del af samtykket - alene vedrøre saglige forhold, dvs. faglige kompentencer og andre saglige oplysninger vedrørende medarbejderens arbejde. Hvorvidt uddannelse er en del af dette vil være en konkret vurdering. Er der tale om en ny uddannelse, som den tidligere arbejdsgiver har kendskab til, som er relevant, vil svaret formentlig være ja, mens det er mere tvivlsomt ift. f.eks. en gammel og ikke længere relevant uddannelse. Du er velkommen til at sende mig en mail, hvis du har et mere specifikt spørgsmål. Mvh Karina

Thomas

I tilfælde af at man søger nyt job: Hvad er tilladt for ens tidligere arbejdsgiver at oplyse i forhold til ens uddannelse?

Karina Lind Bertelsen

Hej Thomas. Tak for dit spørgsmål. Hidtil har der været en praksis, hvorefter en eventuel ny arbejdsgiver måtte indhente referencer hos tidligere arbejdsgiver uden samtykke fra ansøgeren. Dette er nu ændret og Datatilsynet har i en ny vejledning udtalt, at en mulig ny arbejdsgiver bør indhente samtykke fra ansøgeren, før der tages kontakt til en tidligere arbejdsgiver. For så vidt angår indholdet af en sådan reference, så må den - medmindre andet er aftalt og en del af samtykket - alene vedrøre saglige forhold, dvs. faglige kompentencer og andre saglige oplysninger vedrørende medarbejderens arbejde. Hvorvidt uddannelse er en del af dette vil være en konkret vurdering. Er der tale om en ny uddannelse, som den tidligere arbejdsgiver har kendskab til, som er relevant, vil svaret formentlig være ja, mens det er mere tvivlsomt ift. f.eks. en gammel og ikke længere relevant uddannelse. Du er velkommen til at sende mig en mail, hvis du har et mere specifikt spørgsmål. Mvh Karina

Marie

Hejsa Jeg er sygemeldt fra mit job pt. Chefen (som er årsag til fraværet) slår herefter et jobopslag op, hvori han skriver, at hans nuværende sekretær er sygemeldt i 7-8 uger. Han søger en vikar. Er det lovligt? I så fald det ikke er, hvad gør man ved det? MVH Marie

Karina Lind Bertelsen

Hej Marie. Det afhænger af omstændighederne, herunder om det fremgår offentligt, at du er vedkommendes sekretær - og man dermed kan finde ud af, det er dig, der er tale om. I så fald mener jeg ikke, det burde være kommunikeret i et jobopslag uden dit samtykke. I forhold hvad du kan gøre ved det, så kan du i første omgang rette henvendelse til din arbejdsgiver og bede arbejdsgiver redegøre for det persondataretlige grundlaget for at offentliggøre denne oplysning. Du er velkommen til at kontakte mig direkte, hvis du ønsker konkret rådgivning. Mvh Karina

Gitte

Hej, Jeg arbejder som konsulent for et rådgivningsvirksomhed og min arbejdsgiver har ved flere lejligheder bedt mig om at oplyse mit personnummer til kunder, både store danske virksomheder og udenlandske konsortier, for at kunne arbejde for dem og få adgang til byggepladser. Min arbejdsgiver har selvfølgelig mit personnummer og videregiver det ikke selv, men beder mig om at gøre dette selv. Det ønsker jeg ikke. Er dette lovligt eller kan jeg nægte at oplyse mit personnummer til kunder? Vh Gitte

Karina Lind Bertelsen

Hej Cæcilia. Du har ret til indsigt i alle personoplysninger, din arbejdsgiver har om dig. Du kan få dem udleveret i fysiske kopier eller elektronisk, herunder f.eks. på USB-stick eller via mail. Vær dog opmærksom på, at eventulle følsomme personoplysninger ikke bør sendes via alm. mail. Du kan kræve oplysninger slettet, hvis din tidligere arbejdsgiver ikke længere har behov for disse. Det vil sige, at du formentlig kan kræve visse oplysninger slettet (f.eks. en personlighedstest, din ansøgning, CV eller lign.), mens andre oplysninger vil være berettiget for din arbejdsgiver at gemme i en længere periode, f.eks. lønsedler m.v. Jeg skal understrege, at det er konkrete vurderinger, så ovenstående er kun vejledende. Mvh Karina

Cæcilia Nilsson

Her var det - tusind tak! Bedste hilsner Cæcilia

Nicolai

Hej Karina Tak for nogle gode svar. Gælder reglerne for at have ret til at få indsigt i alt indhold i ens personalemappe også for offentlig ansatte, og hvor er det hjemlet? Så arbejdsgiver må ikke, selvsagt undtaget igangværende undersøgelser og sager, have oplysninger om medarbejderen som denne ikke kan få indblik i ?

Karina Lind Bertelsen

Hej Nicolai Retten til indsigt følger af GDPR art. 15. Følgende fremgår af Datatilsynets vejledning i ansættelsesforhold: En arbejdsgiver kan i medfør af databeskyttelseslovens § 22, stk. 1 og 2, undlade at imødekomme en anmodning om indsigt, hvis afgørende hensyn til private interesser, herunder hensynet til medarbejderen selv, eller hensyn til offentlige interesser efter en konkret vurdering overstiger hensynet til medarbejderens interesse i at modtage indsigt. Oplysninger, der behandles for den offentlige forvaltning som led i administrativ sagsbehandling, kan undtages fra retten til indsigt i samme omfang som efter offentlighedslovens regler om undtagelse fra retten til aktindsigt, jf. lovens § 22, stk. 3. Håber det var svar på dit spørgsmål. Mvh Karina

Cæcilia

Hej :0) Jeg ønsker at få udleveret så mange af de oplysninger, som min tidligere arbejdsplads (afsluttet aug 2018) har på mig som muligt - men hvad har jeg egentlig ret til at få oplysninger omkring? Og hvordan skal de stille oplysningerne til rådighed? Hvad har jeg ret til bliver slettet fra fx personalemappen? Tusind tak for at I tager jer tid til at svare herinde! Bedste hilsner Cæcilia

Camilla

Hejsa Hvor kan jeg læse om hvordan jeg skal forholde mig til ansættelser af eksterne konsulenter? Altså hvad skal der stå i deres kontrakter? Vi sender vores eksterne konsulenters CV'er ud til vores kunder, men hvordan skal vi gøre så vi ikke går imod loven? Dbh C

Karina Lind Bertelsen

Hej Camilla. Du kan finde forskellige vejledninger på Datatilsynets hjemmeside. Inden længe udgiver Datatilsynet tillige en vejledning om behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold. Denne kan muligvis give dig svar på de spørgsmål, du har. Videregivelse af personoplysninger (uanset om det er ansatte konsulenter eller eksterne konsulenter) skal overholde de persondataretlige regler, som afhænger af den konkrete situation. I visse tilfælde vil det være nødvendigt med et samtykke, mens det i andre tilfælde kan være tilstrækkeligt at opfylde oplysningspligten. Hvad der konkret gælder i jeres situation, kan jeg ikke udtale mig om på det foreliggende grundlag. Du er velkommen til at kontakte mig via mail, hvis du har yderligere spørgsmål. Mvh Karina

Charlotte

Hej, Må man nøjes med at opbevare ansættelseskontrakter i elektronisk form, dvs. makulere den originale kontrakt med den originale underskrift og blot opbevare den elektroniske version?

Lars

Hej, En ansættelseskontrakt kan indeholde specielle individuelle vilkår om beregning og udbetaling af bonus samt andre individuelle goder. Hvor længe efter fratrædelse vil en medarbejder kunne rejse krav i.h.t. sådanne specielle vilkår i en kontrakt, hvis dette ikke er specificeret i kontrakten, og vil det kunne retfærdiggøre, at en virksomhed opbevarer en kontrakt længere end fem år efter fratrædelsen ?

Malene

Hej, Må en arbejdsgiver ved ansættelse bede om at man fremviser pas? Og må arbejdsgiver tage kopi af det? Opbevare data fra det om en medarbejder? På forhånd tusind tak :-).

Anna

Hej Jeg har allerede læst at ens arbejdsgiver ikke må offentliggøre ens billede på hjemmesiden uden samtykke. Men hvad med medarbejderens navn, må det offentliggøres på nettet uden samtykke, hvis man ikke har en særlig position i virksomheden? Mvh Anna

Ulrikke Steenholt Sørensen

Hej Karina, Hvis vi skal indhente CV'er på bestem0te personer fra vores samarbejdspartnere til en bestemt opgave som vi gerne vil søge i fællesskab - skal vi så bede om samtykke inden fra hver enkel person hvis CV vi skal bruge til at søge opgaven? Fx hvis vi gerne vil søge en byggeopgave, så slår vi os sammen med et andet firma kun til at søge denne konkrete opgave, og til det skal vi vedhæftet CV'er på medarbejdere fra det andet firma og fra vores eget firma. Bliver vi nødt til at have samtykke fra hver enkel person for at kunne gøre dette? Og hvor længe må vi så beholde disse CV'er?

Karina Lind Bertelsen

Hej Ulrikke. Jeg forstår det sådan, at der ikke er tale om et klassisk CV som når man søger job, men et CV som demonstrerer medarbejdernes faglige kvalifikationer, f.eks. certificeringer, som kræves til en bestemt opgave. Hvis der kun er tale om sådanne faglige oplysninger på CV'et, så er det formentlig tilstrækkeligt at informere medarbejderne om, at disse oplysninger udleveres. Men det vil afhænge af den konkrete situation, herunder hvem og hvor mange modtagere, der er, osv. Hvor længe I må opbevare er også en konkret vurdering, herunder om I er underlagt en særligt pligt til at dokumentere grundlaget for ansøgningen i en vis periode. Du er velkommen til at sende mig en mail, hvis det ikke gav dig nok svar. Hilsen Karina

Ulrikke Steenholt Sørensen

Hej Karina. Tak for svar. De CV'er vi sender ud til bygherre når vi ansøgere om opgaven er faktisk som et CV, som når man søger arbejde. De indeholder både navn, fødselsdato, telefonnummer og oplysninger på tidligere arbejdspladser og kvalifikationer. Derfor tænkte jeg at vi var nødt til at få samtykke fra de enkelte medarbejdere (både vores egne og de medarbejdere som er hos det pågældende firma vi vælger at slå os sammen med i den specifikke opgave) for at vi kunne gemme og sende dem videre til bygherre når vi ansøger om en opgave. Er det nødvendigt at vi får en skriftlig underskrift eller vil det være nok at de svare tilbage i en mail, at vi gerne må behandle CV'et og dermed deres oplysninger? MvH Ulrikke Sørensen

Robin Hansen

Hej Karina - jeg er blevet opsagt på mit job sidste år. Jeg har på fornemmelsen at der er foregået noget i kulissen bag min ryg op til opsigelsen. Har jeg mulighed for aktindsigt i min egen personalesag, og evt. interne mails vedr. min person...?

Kenneth

Hej Må en tidligere arbejdsgiver efter afskedigelse af en medarbejder oplyse kunder om hvorvidt medarbejderen er blevet afskediget eller om hvorvidt medarbejderen er sygemeldt efterfølgende?

Olsen

Hej, I hvor lang tid efter en medarbejder er blevet opsagt, må man opbevarer dennes e-mail konto? Er der en tidsfrist på, så den skal slettes inden for x antal uger/måneder? Jeg har læst "skal slettes så hurtigt som muligt", men hvor hurtigt er det?

Karina Lind Bertelsen

Hej Ole. Det kommer an på, hvilken stilling den pågældende medarbejder har haft. Datatilsynet har tidligere udtalt, at man må holde en mailkonto aktiv (med autosvar så afsender får information om, at modtageren er fratrådt) af en eller få betroede medarbejdere i en kort periode efter fratræden. For medarbejdere i en stiling med meget kundekontakt, kan denne periode udgøre op til 6 og max. 12 måneder, men der skal som nævnt være tale om en særlig stilling. Vi afventer p.t. en ny vejledning fra Datatilsynet om medarbejderforhold, hvor der muligvis kommer nye retningslinjer herom. Hilsen Karina

Marianne Stark

I forhold til anmeldelse af arbejdsskader, hvor længe (hvis overhovedet) har arbejdsgiver pligt til at opbevare anmeldelse og bilag til anmeldelsen?