PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Tinglysning af skøde

Når du køber bolig, skal alle rettigheder og forpligtelser overdrages til dig. Det bliver de gennem tinglysning af boligens skøde.

Camilla Kisling
Attorney-at-law / Partner / Admitted to the High Court

Hvad er tinglysning?

Når en rettighed over fast ejendom ændres eller overdrages til en anden, skal den tinglyses. Selvom du har underskrevet en købsaftale på en bolig, har du ikke officielt rettighederne over den – det har du først efter tinglysning af skødet.

Når skødet tinglyses, betyder det, at du registreres offentligt som ejer af ejendommen. I praksis foregår det digitalt på tinglysning.dk.

Så længe tinglysningen ikke er gennemført, er købet ikke gyldigt. Du kan derfor ikke få tinglyst dit lån i boligen, og sælgers kreditorer kan gøre udlæg i den, selv hvis du har overført penge for købet. Du bør derfor få dit skøde tinglyst hurtigst muligt, efter det er udarbejdet. 

Find oplysninger i Tingbogen

Gennem tinglysning.dk har du adgang til Tingbogen, hvor du gratis kan søge på den bolig, du overvejer at købe (eller en hvilken som helst anden bolig). Det eneste, du skal gøre, er at søge på boligens postnummer og adresse. Hvis du vil have flest muligt oplysninger, skal du dog logge ind med NemID. Husejeren har så adgang til oplysninger om, at du har set på hans eller hendes ejendom.

Når du er logget ind, kan du se oplysninger om ejendommen, købspris, ejerforhold, pantsætning, servitutter og den seneste ejendomsvurdering.

 

Tinglysningsafgift på skøde

Når du skal have tinglyst dit skøde, skal du betale en tinglysningsafgift. Størrelsen på afgiften afhænger af købsprisen på boligen. Du skal nemlig betale 0,6% af ejerskiftesummen + et gebyr på 1.750 kr.

Ex: køber du en bolig til 2.000.000. kr., skal du altså i alt betale 13.750 kr. i tinglysningsafgift.

Vejledning til tinglysning af skøde

 1. Først skal skødet udarbejdes. Det er normalt sælgers repræsentant (altså mægler), som udarbejder skødet.
 2. Advokaten sender et udkast af skødet til godkendelse hos sælger.
 3. Når skødet er godkendt, skal du og sælger signere det digitalt med NemID på tinglysning.dk. Din advokat kan også skrive under for dig, hvis du har givet fuldmagt til det.
 4. Hvis der ikke opstår problemer, vil skødet blive tinglyst automatisk i løbet af få timer eller måske endda minutter. Hvis tinglysningen af en eller anden grund skal behandles manuelt i Tinglysningsretten, er ventetiden ca. en hverdag.
 5. Når skødet er tinglyst, er du den officielle ejer af ejendommen.
 6. Efter tinglysningen underretter din advokat din og sælgers bank. Han eller hun beder om tinglysning af dine nye lån og aflysning af sælgers gamle. På den måde overdrages alle forpligtelser til dig.
 7. Når sælgers gamle lån er aflyst, kan købesummen frigives til sælger.
 8. Senest 30 dage efter ejendommens overtagelse udarbejdes en refusionsopgørelse.

Hvad er en refusionsopgørelse?

En refusionsopgørelse er det endelige regnskab mellem dig og sælger. Refusionsopgørelsen indeholder en oversigt over de poster, som sælger har betalt forud, og som du skal dække efter overtagelsesdatoen.

Det kan fx være:

 • Ejendomsskatter
 • Vand-, varme- og elforbrug
 • Udgifter til grundejerforening
 • Renovations og skorstensfejning

Har jeg brug for en advokat?

Du kan godt tinglyse dit skøde selv på tinglysning.dk, men det er en god idé at lade en advokat varetage opgaven, hvis du ikke har kendskab til processen og de juridiske forhold.

Vores boligadvokater kan hjælpe dig med at udarbejde skødet, tinglyse det, kontakte banken og afslutte handlen. Advokaten sørger for, at vilkårene er i orden i aftalen, før skødet tinglyses. De kontrolleres nemlig ikke ved tinglysningen, og når først den er gennemført, er du forpligtet på de indgåede aftaler.

Vi kan også hjælpe med at forhandle købsaftalen og rådgive omkring tinglyste servitutter, ejerskifteforsikring, forureningsforhold på ejendommen mv. På den måde sikrer du en tryg bolighandel fra start til slut. Læs mere her.

Indsender formularen...

Få hjælp til tinglysning af skøde