PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Dagbøder

Inden du igangsætter et byggeri, bør du altid sørge for at aftale en fast tidsramme for projektet. Gør du ikke det, kan du risikere, at byggeriet trækker i langdrag. Med en aftale om dagbod, kan du få erstatning for forsinkelsen. Læs mere om dagbøder og forsinkelser i forbindelse med byggeprojekter her.

Dagbøder

Står du overfor et byggeprojekt, er der en række spørgsmål, du bør få afklaret, inden byggeprojektet påbegyndes. Det har nemlig betydning for, om du kan kræve dagbøder af din entreprenør eller håndværker, hvis projektet tager længere tid end forventet.

Det kan være en fordel at lave en aftale om mellemtider undervejs i byggeriet, hvor tidsplanen for byggeriet kan kontrolleres og tages op til revision.

Først og fremmest bør du tage stilling til et start- og sluttidspunkt for byggeriet. Derudover kan det være en fordel at lave en aftale om mellemtider undervejs i byggeriet, hvor tidsplanen for byggeriet kan kontrolleres og tages op til revision. Du bør også forholde dig til konsekvensen af forsinkelser og eventuel forlængelse af tidsplanen i tilfælde af fx dårligt vejr eller andre forhold, der kan give anledning til ændringer i byggeprojektets tidsplan.

Uanset om du skal bygge nyt, lave en tilbygning eller renovere dit nuværende hjem, kan vi hjælpe dig. Med rådgivning fra en boligadvokat fra Advodan sikrer du, at byggekontrakten med byggefirmaet er i orden, inden du sætter din underskrift. Du kan også få hjælp, hvis byggeriet ikke forløber efter planen, eller hvis du kommer i strid med din entreprenør. 

 

Sørg for at få en dato for færdigmelding

Det er helt afgørende for ethvert byggeprojekt, at der er en klar aftale om færdigmelding. Sætter du ikke en frist for, hvornår byggeprojektet skal stå færdigt, risikerer du, at byggeriet ikke bliver færdigt til den forventede tid.

Det er særligt en god idé at lave en tidsplan, hvis der er tale om en større virksomhed, så du løbende kan kontrollere byggeriets fremdrift.

 

Indgå klar aftale om dagbod

Når du laver en aftale om færdigmelding med din entreprenør, bør du også inkorporere og fastlægge en dagbod i aftalen. Dagboden er den kompensation, som entreprenøren skal betale dig per dag, byggeriet er forsinket. Den fungerer således som motivation for, at entreprenøren bliver færdig til den aftalte tid.

Hvad koster en dagbøde?

Du bør udføre den nøjagtige dagbodsbeløb i kontrakten, beløbet er et hurtigt beløb, men kan variere efter opgavens omfang. Som hovedregel udgør det fulde dagbodsbeløb 1 eller 2% af den samlede virksomhed. Det kan dog give anledning til uenighed om, hvorvidt dagboden skal beregnes af entreprisesummen inklusiv eller eksklusiv moms, samt om mulig ekstraarbejder skal medregnes. Det bør derfor specificeres i kontrakten.

Desuden bør det også fremgå af byggekontrakten, om dagbodsbeløbet skal beregnes per arbejdsdag eller per kalenderdag.

Et krav om dagbod medfører at man frafalder krav om erstatning for forsinkelsen. Man skal derfor gøre op med sig selv, om ens dokumenterbare tab er større end det man kan få ud af en dagbod. Er tabet større bør der i stedet rettes krav om erstatning.

Dagbodkrav kræver beviser

Gør du krav på dagbod, skal du være opmærksom på, at du har bevisbyrden. Det betyder, at du skal kunne dokumentere, at der er tale om en rettelig forsinkelse og at der er indgået aftale om dagbod.

Har du ikke nogen klar aftale om færdiggørelsestidspunktet, kan det være vanskeligt eller næsten umuligt at bevise forsinkelsen. Derfor er det meget vigtigt, at du og entreprenøren har indgået skriftlig aftale om tidsplan og mulig dagbøder i byggekontrakten.

 

Husk at varsle dagbod

Du bør varsle dagbodskravet under selve byggefasen, så snart det ser ud til, at afleveringen af ​​byggeprojektet ikke vil ske til det aftalte tidspunkt. Varsler du ikke dagbodskravet, så snart du bemærker forsinkelsen, kan du nemlig miste din ret til erstatning.

Vi anbefaler, at du giver entreprenøren et klart og skriftligt varsel om dagbøder – og gerne får ham eller hende til at underskrive modtagelsen af ​​varslet.

Vi anbefaler, at du giver entreprenøren et klart og skriftligt varsel om dagbøder – og gerne får ham eller hende til at underskrive modtagelsen af ​​varslet. Herved undgår du, at der opstår tvivl om følgende:

  • Hvilken entreprenør der er forsinket
  • Hvilket arbejde det drejer sig om
  • Hvor mange dage forsinkelsen foreløbigt udgør
  • Konsekvenserne af manglende overholdelse af afleveringstidspunktet

Følg løbende op på dagbodskravet

Har du fremsat et krav om dagbøder, bør du følge op på det løbende, så kravet opgøres over for entreprenøren i forsinkelsesperioden.

Et dagsbodskrav kan i princippet gøre sig gældende indtil den faktiske aflevering af byggeprojektet. På dette tidspunkt bør du gøre det endelige krav om dagbøder op for entreprenøren, så der ikke opstår tvivl om kravets størrelse. Viser det sig efterfølgende, at kravet er opgjort forkert, vil du blot opleve en reduktion af kravet, og ikke at det i sin helhed falder bort.

Når vejret eller dine ønsker forsinker byggeprojektet

Når du er i gang med et byggeprojekt, vil du med stor sandsynlighed opleve, at entreprenøren forlanger vejrligsdage. Det skyldes, at det for eksempel ikke altid er muligt at støbe fundament i frostvejr eller lægge tag i regnvejr. Med andre ord kan dit byggeprojekt blive forsinket af vejret, og sker det, vil entreprenøren som regel forlange ekstra tid. Det er ganske rimeligt.

Bliver dit byggeprojekt forsinket på grund af dårlige vejrforhold eller andre force majeure tilfælde, kan du altså ikke gøre krav på dagbod. Du kan heller ikke gøre krav på dagbod, hvis du selv er skyld i, at byggeprocessen forlænges. Det kan for eksempel være, at du ombestemmer dig eller ønsker at få lavet mere lavet end aftalt. Her vil en forsinkelse altså være ganske berettiget, og du kan ikke kræve dagbod af entreprenøren for dette.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?