PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Byggekontrakten – det skal du vide

Uanset om du skal bygge om, bygge til eller bygge helt nyt, anbefaler vi, at du udarbejder en byggekontrakt i samarbejde med din entreprenør eller håndværker. Her får du et overblik over, hvad der skal stå i byggekontrakten, og hvordan du kan få hjælp til at udarbejde eller gennemgå den.

Hvis I ikke har en klar aftale om, hvordan arbejdet skal udføres, og så længe entreprenøren udfører sit arbejde fagmæssigt korrekt, så kan han eller hun principielt udføre opgaven, præcis som han eller hun vil. Formålet med en byggekontrakt er derfor at sætte klare rammer for byggeriet, så du undgår konflikter med din entreprenør.

Det bør byggekontrakten indeholde

Når du udarbejder en byggekontrakt, er der en lang række vilkår, du bør overveje at indarbejde i kontrakten. Vi anbefaler, at du har mindst nødvendige punkter i din byggekontrakt:

 

Tidsplan for byggeriet

Når du udarbejder en byggekontrakt, bør du medtænke og tidsplan for byggeriet. Med tidsplanen estimerer du og din håndværker eller entreprenør, hvornår byggeprojektet som udgangspunkt skal stå færdigt. 

 

Forsinkelser og forlængelse af frister

I forlængelse af tidsplanen bør du også overveje, hvilke konsekvenser der skal være ved eventuel forsinkelse af byggeprojektet. Skal du fx kunne opkræve dagbøder, hvis håndværkeren eller entreprenøren er skyld i forsinkelsen, er det mulig, at dette står skrevet i byggekontrakten. På samme måde bør du overveje, hvilke muligheder der skal være for forlængelse af frister.

Du kan læse mere om dagbøder og forsinkelse af byggeprojekter her.

 

Ekstraarbejde

Du bør også forholde dig til, hvordan I håndterer eventuelt ekstraarbejde. I mange byggekontrakter skriver man fx, at ingen ændringer gælder uden en underskrevet aftale herom. Derfor kan I fx skrive ind i byggekontrakten, at alt ekstraarbejde bør omfatte en skriftlig aftale, der indeholder en præcis beskrivelse af ekstraarbejdet samt pris og betingelser. Herved får både du og din håndværker eller entreprenør et overblik over, hvad der kommer oveni den samlede pris for byggeprojektet.

 

Ansvarsfordeling

Det er også vigtigt, at du og din entreprenør/håndværker tager stilling til, hvem der har ansvar for hvad i byggeprojektet og hvem der står med projekteringsansvaret. Herved undgår I, at der opstår forvirring omkring arbejdsfordelingen, og I kan derfor nemmere undgå at komme i konflikt med hinanden.

Ved større byggeprojekter kan håndværkere og entreprenører ønske, at du stiller en sikkerhed for betalingen. Sikkerheden stilles oftest i form af en garanti fra banken.

Fejl og mangler

I forbindelse med udarbejdelsen af byggekontrakten bør du også tage stilling til, hvordan I håndterer det, hvis der skulle opstå fejl og mangler ved byggeriet. Det er meget vigtigt, at dette skrives ind i kontrakten.  Står det ikke her, har du mindre sikkerhed for, at din håndværker eller entreprenør retter op de eventuelle fejl eller mangler, der måtte være.

 

 

Sikkerhedsstillelse og garanti

Ved større byggeprojekter kan håndværkere og entreprenører ønske, at du stiller en sikkerhed for betalingen. Sikkerheden stilles oftest i form af en garanti fra banken.

Garantien dækker typisk tre måneders gennemsnitlig betaling eller mindst 15 % af den samlede betaling for opgaven. I tilfælde af at der kommer ekstraarbejde til senere, kan håndværkeren kræve, at garantien bliver forhøjet.

Du skal du kun stille sikkerhed, hvis I har aftalt det i jeres byggekontrakt.

 

Pris og betalingsforpligtelser

Inden du går i gang med dit byggeprojekt, bør du indgå en aftale med håndværkeren eller entreprenøren om, hvordan betalingen skal foregå. Har du aftalen og prisen på skrift, er det lettere at undgå uoverensstemmelser. 

Der er flere forskellige måder, du kan betale din håndværker eller entreprenør på:

 

1. Efter hurtig pris og betalingsplan

Den mest almindelige måde at afregne med håndværkere eller entreprenører er, at I aftaler en fast pris på dit byggeprojekt. Samtidig bør I også lave en plan for, hvornår de forskellige rater af betalingen skal falde.

Fordelen ved denne betalingsform er, at håndværkeren eller entreprenøren ikke pludselig kan forlange et større beløb for opgaven, end der er aftalt. Tager opgaven længere tid at udføre eller bliver den dyrere end forventet, er det derfor håndværkeren selv, der må dække tabet.

Selvom du indgår en aftale om fast pris, skal du være opmærksom på, at der stadig kan komme ekstraregner. Du kan fx få en ekstraregning, hvis du undervejs laver større ændringer i byggeprojektet, eller hvis der opstår uforudsete opgaver undervejs, som ikke er omfattet af det oprindelige tilbud. Et eksempel kan være, at I undervejs i byggeprojektet konstaterer råd i et spær, som derfor skal skiftes, før håndværkeren eller entreprenøren kan fuldføre sin opgave.

Er du i gang med et større byggeprojekt, hvor arbejdet strækker sig ud over flere måneder, har din håndværker eller entreprenør desuden ret til at kræve betaling for udført arbejde og brugte materialer én gang om måneden. Det fremgår af standardaftalen AB 92, som omfatter de almindelige betingelser for bygge- og anlægsvirksomhed.

 

2. Efter regning

Du kan også vælge at betale efter regning. Det betyder, at du betaler håndværkeren løn pr. time, han eller hun arbejder for dig.

Hvis du står over for et større byggeprojekt, som fx en tilbygning eller større ombygning, fraråder vi, at du betaler efter regning. Her vil det være en bedre løsning, at du får et tilbud med en fast pris. På den måde ved du nemlig, hvilke udgifter du skal regne med at betale.

Står du over for et mindre byggeprojekt, er det knap så problematisk at betale efter regning. Vi anbefaler dog, at du på forhånd aftaler med din håndværker, hvor mange timer han eller hun regner med at bruge på opgaven, og hvad timelønnen forventes at være. Vi anbefaler også, at du indgår en aftale med håndværkeren om, at han eller hun skal orientere dig, hvis arbejdet af eller anden årsag trækker ud eller bliver dyrere end forventet.

Når du betaler pr. time, skal du desuden være opmærksom på, at du ikke kun betaler for den tid, håndværkeren er i gang med opgaven hjemme hos dig. Du betaler også for kørsel, afhentning af materialer, bortkørsel af affald osv.

Prislisten angiver en vejledende pris for, hvad det vil koste for dig at få udført et særligt stykke malerarbejde på fx 20 kvadratmeter.

3. Efter prisliste

I sjældne tilfælde kan du også betale efter en prisliste. Denne betalingsmetode anvendes dog ikke særligt ofte, og den bliver mest brugt i forbindelse med malerarbejde.

Angiver din malermester på regningen, at arbejdet bliver udført efter følgende prisliste, henviser han eller hun til en vejledende prisliste, som Centralforeningen af Malermestre i Danmark har udarbejdet i samarbejde med Konkurrencerådet. Prislisten angiver en vejledende pris for, hvad det vil koste for dig at få udført et særligt stykke malerarbejde på fx 20 kvadratmeter.

 

Parternes ret til at ophæve samarbejdet

Sidst men ikke mindst bør du og din samarbejdspartner også indgå aftale om, hvilke rettigheder I har i forhold til at afbryde samarbejdet. Det kan fx være, at du som bygherrer oplever, at tingene ikke bliver færdige til tiden eller med den rette præcision, og du derfor ønsker at afbryde samarbejdet. I et sådan tilfælde kan det være en fordel at have sat nogle rammer for, hvornår det er muligt at afbryde samarbejdet i byggekontrakten.  

 

Vi hjælper dig med byggekontrakten

Din byggekontrakt er et uundværligt værktøj til at styre dit byggeprojekt og styre udenom uenigheder med entreprenøren. Selvom man har et godt samarbejde, kan det hurtigt gå galt, hvis det fx ikke er aftalt skriftligt, hvem der er ansvarligt for udbedring af forskellige fejl og mangler. Derfor er det altid en god idé at sikre sit projekt med en udførlig byggekontrakt.

Vil du vide mere om, hvordan en boligadvokat fra Advodan kan hjælpe med din byggesag? Så læs mere her.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?