PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Tinglysning af ægtepagt

En ægtepagt skal tinglyses i det offentlige tinglysningssystem, før den er gyldig. Vi guider dig gennem processen her.

Med en ægtepagt kan du og din ægtefælle sikre hver jeres ejendele og formue som særeje, hvis I en dag vælger at gå fra hinanden. Når I har udformet en ægtepagt, skal den til tinglysning, før den er officielt gældende. Her kan du læse, hvordan du kommer i gang med tinglysning af ægtepagten.

 

Sådan tinglyser du din ægtepagt 

1. Start tinglysning

Når du og din partner har udformet en ægtepagt, som I begge har godkendt, skal du gå ind på www.tinglysning.dk og klikke på ”Tinglysning mv.” Du logger ind ved hjælp af dit NemID.

2. Når du er logget ind, skal du vælge ”Ny anmeldelse”

 

3. Anmelder – indtast info 
Du skal som det første angive anmelderen: Det vil sige den person, som indberetter ægtepagten til tinglysning. Du skal her indtaste din e-mail, og det er også en god idé at oplyse telefonnummer. Derefter skal du klikke på ”Næste”.

 

 

4. Klik på ”Personer/virksomheder” 

  • Her skal du tilføje dig selv. Det gør du ved at indtaste dit CPR-nr. og fulde navn. Klik derefter på ”Søg”.
  • Din ægtefælle tilføjes på samme måde.
  • Kontrollér efterfølgende, at I begge står angivet under ”Valgte personer/virksomheder”. Gør I det, klik da på ”Næste”.

 

5. Vælg dokumenttype 

Under ”Kategori” skal du vælge ”Andet”, mens du under ”Dokumenttype” skal vælge ”Tinglysning Ægtepagt”.

 

6. Tinglysning Ægtepagt – formueordning 

  • Du skal nu vælge typen af ægtepagt, som du ønsker at tinglyse. Skal du tinglyse en ægtepagt med pensionsordning, kan du vælge ”Kombinationssæreje”, hvis ”Ægtepagt med pensionsordning” ikke dukker op som en mulighed.
  • Herefter skal du vælge den dato, som ægtepagten er underskrevet. Klik på ”Tilføj/ret”.

 

7. Tinglysning af ægtepagt – fritekst/fraser

Her skal du indsætte teksten, der står i jeres ægtepagt.

  • Overskrift: Her skal du indsætte overskriften fra din ægtepagt.
  • Afsnit: Her skal du indsætte den øverste tekst fra ægtepagten. Da teksten bliver offentlig tilgængelig, er det vigtigt, at du her erstatter de sidste fire cifre i jeres CPR-numre med ”XXXX”.
  • Klik derefter på ”Gem og tilføj egne fraser” og derefter på ”Tilbage”, hvor den indtastede tekst nu vil fremgå.

 

8. Tinglysning af ægtepagt – erklæringer

Lad felterne stå tomme og klik på ”Næste”.

 

9. Tinglysning af ægtepagt – beregnet tinglysningsafgift 

Tinglysningen af din ægtepagt koster en afgift til det offentlige. Systemet beregner selv tinglysningsafgiften. Når beløbet dukker op på skærmen, skal du klikke på ”Næste”.

Allierer du dig med en Advodan-advokat, bliver du klædt på til at navigere i de juridiske krav og muligheder i din situation – og får tryghed omkring hele processen.

10. Tinglysning af ægtepagt – andre roller 

Her skal du kontrollere, at både du og din ægtefælle er markeret som ”disponenter”. Klik herefter på ”Næste”. 

 

11. Tinglysning af ægtepagt – underskriftsmetode

Her skal du markere feltet under ”Underskriftsmappe” ud for hver ægtefælle og derefter klikke på ”Til underskrift”.

 

12. Anmeldelsen er sendt til underskriftmappe

Anmeldelsen skal underskrives af både dig og din ægtefælle. Du skal derfor du klikke ”Gå til underskriv dokument”.

 

13. Underskriftsmappen – den ene ægtefælle underskriver 

Din ægtepagt bør nu ligge i ”Underskriftsmappen”. Du skal klikke på ”Underskriv” og finde dit NemID frem igen.

 

14. Underskriv med NemID 

Her underskriver du med NemID, hvorefter I vil modtage en bekræftelse på underskriften.

 

15. Den anden ægtefælle underskriver

Du skal nu logge ud af systemet, hvorefter din ægtefælle kan logge på med sit eget NemID. Når vedkommende er logget ind, tryk da på ”Dokumenter, der kan underskrives”.

16. Den anden ægtefælle underskriver med NemID

Du skal her klikke på ikonet under ”Underskriv”, hvorefter du kan underskrive med NemID. Efterfølgende modtager du en bekræftelse på, at underskriften er godkendt.

 

17. Ægtepagten anmeldes 

Når I begge har underskrevet, skal ægtepagten anmeldes til tinglysning. Det gør I ved at lade anmelderen – vedkommende der underskrev først – logge på igen med NemID. Klik da på ”Dokumenter, der kan anmeldes” og derefter på ”Anmeld”. 

 

18. Ægtepagten godkendes 

I skal nu kontrollere, at indholdet i ægtepagten ser rigtigt ud. Hvis I begge har skrevet under, skal I klikke på ”Anmeld” i bunden af siden.

 

19. Anmelder skal underskrive

 Anmelderen skal nu bekræfte anmeldelsen ved at underskrive med NemID.

 

20. Betal

Du er nu nået til betalingen af din tinglysningsafgift. Beløbet vil kun blive trukket, hvis tinglysningen bliver godkendt. Du skal huske at kontrollere, at anmelderens e-mail er indtastet korrekt, hvorefter du kan trykke på ”Betal”.

 

21. Bekræftelse af godkendt kreditkort
Du vil efterfølgende modtage en bekræftelse på, at kortet er godkendt. Du kan nu trykke på ”Send anmeldelsen til tinglysning”, hvorefter du vil modtage en bekræftelse på, at tinglysningen er afsendt.

 

22. Anmeldelsen af ægtepagten er nu afsluttet

Det tager som regel omkring 3 dage, før tinglysningen er færdigbehandlet af Tinglysningsretten. Når tinglysningen er afsluttet, vil anmelderen modtage en e-mail fra Tinglysningsretten, der bekræfter tinglysningen.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?