PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ægtefællebidrag: Skal jeg betale eller modtage?

Når du skal skilles, skal du tage stilling til spørgsmålet om ægtefællebidrag (tidligere kaldet hustrubidrag eller underholdsbidrag). Det kan være relevant at forhandle ægtefællebidrag, hvis din tidligere ægtefælles indkomst er meget større end din.

Hvis du bliver skilt, kan der være mulighed for, at din tidligere ægtefælle støtter dig økonomisk med et månedligt bidrag efter skilsmissen. Dette kaldes ægtefællebidrag, men er af mange kendt som hustrubidrag – en ellers misvisende betegnelse, idet både mænd og kvinder kan modtage bidraget.

Hvem kan få ægtefællebidrag?

Ægtefællebidrag kan komme på tale, hvis der er stor forskel på din og din tidligere ægtefælles indkomst. Det kan derfor være relevant at lave en aftale om ægtefællebidrag, hvis fx den ene af jer har været hjemmegående og passet børnene, mens den anden har arbejdet og forsørget familien økonomisk.

I Advodan oplever vi generelt færre og færre tilfælde, hvor der betales ægtefællebidrag, og at tendensen går i retning af kortere bidragsperioder. Har du brug for rådgivning omkring ægtefællebidrag, kan du få hjælp her.

Hvordan søger jeg om ægtefællebidrag? 

Hvis både du og din tidligere ægtefælle er i den erhvervsaktive alder, har job og dermed indtægter, er det ikke sandsynligt, at du kan få ægtefællebidrag ved skilsmisse. Der skal nemlig være stor forskel på jeres indkomst og sociale position for, at din tidligere ægtefælle kan blive pålagt at betale bidrag til dig. Det har generelt også betydning, hvilke muligheder I hver især har for fremtidig beskæftigelse.

 

Hvis du mener, at du er kvalificeret til at modtage ægtefællebidrag, bør du i første omgang diskutere det med din tidligere ægtefælle. Det letteste er nemlig, hvis I kan blive enige og selv lave en aftale om bidraget.

En aftale om ægtefællebidrag består af to dele:

  1. Bidragets størrelse, som fastsætter den månedlige bidragsydelse
  2. Bidragets længde, som fastsætter, hvor mange år bidragspligten skal løbe

Kan I blive enige om en aftale, anbefaler vi, at I får den på skrift. Her er det en god idé at inkludere regler for, hvordan I kan ændre bidragets størrelse og længde, hvis jeres situation ændrer sig i fremtiden. 

Hvis I er uenige om aftalen (fx størrelsen på bidraget), eller hvorvidt din tidligere ægtefælle overhovedet skal betale bidrag til dig, kan du søge om ægtefællebidrag hos Familieretshuset. Så bestemmer Familieretshuset, om du er berettiget til at modtage bidraget.

Hvor meget kan jeg få i ægtefællebidrag? 

Hvis I laver aftalen om ægtefællebidrag på egen hånd, kan I selv vælge, hvor stort bidraget skal være. I kan eksempelvis følge Familieretshusets generelle retningslinjer for fastsættelse af beløbet. Er I uenige, bestemmer Familieretshuset bidragssatsen.

 

Beregning af ægtefællebidragets størrelse 

Familieretshuset følger retningslinjerne angivet i skemaet nedenfor til at fastsætte ægtefællebidragets størrelse, hvis I er uenige. Indkomsten er her alle indtægter med undtagelse af økonomiske forpligtelser overfor børn såsom børnebidrag.

Find jeres situation(er) i venstre kolonne og se, hvad du kan forvente at modtage i ægtefællebidrag:

I har begge almindelig indkomst

Du vil normalt modtage et bidrag på størrelse med en femtedel af forskellen mellem jeres indkomster

Din tidligere ægtefælle har en indkomst under ca. 290.000 kr. om året

Du vil normalt ikke modtage bidrag

Din ægtefælle tjener mellem ca. 290.000 kr. og 310.000 kr. om året

Du vil normalt modtage et bidrag, som er mindre end en femtedel af forskellen mellem jeres indkomster

Du har ingen eller en meget lav indkomst

Du modtager bidrag efter reglen om almindelig indkomst, hvor din indkomst fastsættes som 130.000 kr. årligt (også hvis den er 0 kr.)

Du tjener mellem 300.000 kr. og 340.000 kr. eller derover om året

Du vil normalt ikke modtage bidrag – medmindre din tidligere ægtefælle har en meget høj indkomst

Din tidligere ægtefælle har store udgifter til bidrag

Hvis din tidligere ægtefælles udgifter til bidrag er mere end en tredjedel af indkomsten, vil ægtefællebidraget blive sat tilsvarende ned

 

Engangsbeløb kan erstatte bidraget

Hvis du afskriver dig retten til ægtefællebidrag, kan du ikke få den tilbage på et senere tidspunkt. Det er dog ikke helt ualmindeligt, at en ægtefælle giver afkald på bidrag mod at få et engangsbeløb i stedet. I denne forbindelse er der mange forhold at tage højde for, og vi anbefaler derfor, at du henvender dig til en skilsmisseadvokat, inden du indgår en aftale.

Hvor længe kan jeg få ægtefællebidrag? 

Ligesom for størrelsen af bidraget gælder det, at I selv kan vælge længden af betalingen. Er I uenige, bestemmer Familieretshuset, hvor længe der skal betales bidrag.

Tidsperioden for betalingen af bidrag ligger normalt mellem 1 og 10 år. I meget sjældne tilfælde kan Familieretshuset bestemme, at bidraget er uden tidsbegrænsning.

Din tidligere ægtefælles pligt til at betale bidrag stopper automatisk, hvis han eller hun dør, eller du bliver gift igen. Familieretshuset kan også fratage dig retten til at modtage bidraget, hvis du flytter sammen med – eller på anden måde bliver økonomisk støttet af – en anden person.

Ligesom for størrelsen af bidraget, kan I selv vælge længden af betalingen, som normalt er mellem 1 og 10 år. Er I uenige, bestemmer Familieretshuset, hvor længe der skal betales bidrag.

Ændringer i bidragets størrelse

Hvis I selv har lavet aftale om bidraget, og en af jer ønsker at ændre den, kan I uden videre gøre det, hvis I er enige. Så bør I huske at opdatere aftalen skriftligt og sørge for at inkludere regler for, hvordan aftalen må ændres i fremtiden – fx kun efter Familieretshusets retningslinjer for fastsættelse af bidragets størrelse.

Er du og din tidligere ægtefælle uenige om ændringen, kan den utilfredse part søge om nedsætning, forhøjelse eller bortfald af ægtefællebidraget hos Familieretshuset. Der kan være relevant, hvis én af flg. ændringer er sket, siden aftalen blev lavet:

  • En af jer har fået en højere indkomst
  • En af jer har fået en lavere indkomst
  • Den af jer, der betaler bidraget, har fået forsørgelsespligt for flere eller færre børn
  • Den af jer, der modtager bidraget, er flyttet sammen med en anden eller blevet gift
  • Bidraget er blevet betalt i længere tid end samlivets varighed

Familieretshuset vil se på sagen efter samme retningslinjer, som da bidraget blev fastsat første gang – men selvfølgelig i forhold til den nye situation.

Min tidligere ægtefælle betaler ikke

Stopper din ægtefælle med at betale bidrag til dig, kan du gå til Udbetalingen Danmark og få hjælp til at inddrive det. Skattestyrelsen har mulighed for at tilbageholde beløbet i din tidligere ægtefælles løn, så du får, hvad du er berettiget til.

Hvis du vil søge om hjælp fra Udbetaling Danmark, skal du vedlægge dokumentation for bidragsaftalen. Det gælder, uanset om det er jer selv eller Familieretshuset/Familieretten, som har lavet aftalen.

Du søger om udbetaling og opkrævning af ægtefællebidrag på borger.dk.

Hvis du er utilfreds med Familieretshusets afgørelse om ægtefællebidrag, kan du kontakte os til en uforpligtende snak. Så hjælper vi dig videre, hvis du vil tage sagen til Familieretten.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?