Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Selskabskonstruktion og virksomhedsformer

Hvorfor vælge at etablere et anpartsselskab?

Når du stifter et anpartsselskab (ApS) er en af de store fordele, den begrænsede hæftelse. I tilfælde af at virksomheden går konkurs, står du kun til at miste de 40.000 kroner, som der er indskudt i anpartskapital. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor der er underskrevet en personlig kaution. Skulle virksomheden gå ned, står du derfor ikke i en situation, hvor man nødvendigvis skal gå fra hus og hjem.

Er du ejer af et selskab, der generer et overskud, er der ligeledes nogle skattemæssige fordele, hvis anparterne i selskabet ejes via et holdingselskab. Når selskabsskatten er betalt af årets overskud, har du mulighed for at udlodde skattefrit op til holdingselskabet og anvende disse midler til investering.

Et anpartsselskab tæller alle slags virksomheder. Få et overblik med ADVODAN

Stiftelse af anpartsselskab

Anpartsselskabet stiftes når du underskriver et stiftelsesdokument, der indeholder vedtægter. Derefter skal stiftelsen registreres hos Erhvervsstyrelsen gennem deres IT-system eller anmeldes til registrering senest to uger efter, at du har underskrevet stiftelsesdokumentet. Det er samtidigt et krav, at der over for Erhvervsstyrelsen dokumenteres, at selskabet har den nødvendige kapital.

Opret ApS med hjælp fra en advokat
Når du udfylder formularen og klikker ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail med dine indtastede oplysninger til dit nærmeste ADVODAN-kontor. Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder fra dette kontor. Dine data bliver ikke gemt på advodan.dk, men ligger kun i den e-mail, som bliver sendt til ADVODAN kontoret. Alle ADVODAN-kontorer overholder ADVODANs persondatapolitik, herunder reglerne for opbevaring og sletning af e-mails med personoplysninger. Her kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe.

Kapitalkrav i et aps

Når du vælger at stifte et ApS, skal du indskyde en selskabskapital svarende til mindst 40.000 kr..Dette kan både være i form af kontanter eller andre værdier. Andre værdier kan i dette tilfælde være i form af en anden virksomhed, som du har haft som enkeltmandsvirksomhed, produktionsapparater eller patenter.

ADVODAN kan hjælpe dig med stiftelsen af anpartsselskab (ApS)

udbytte og SKATTEREGLER i et anpartsselskab

Anpartsselskabet beskattes for sig, mens man som ansat ejer i selskabet bliver beskattet som almindelig lønmodtager. Et anpartsselskab betaler en selskabsskat af selskabets overskud efter selskabsskattereglerne. Får du udbetalt løn fra selskabet, skal du betale A-skat og AM-bidrag på samme måde som andre ansatte, og får man som ejer udbetalt udbytte af sin ejerandel af selskabet, skal man betale udbytteskat. Se takster på Skatteministeriets hjemmeside

ejerforhold i et ApS

Ejerkredsen af et ApS kan udgøres af alt fra én til flere ejere. I tilfælde af enkeltejede ApS, kan der være tale om både en fysisk person eller en virksomhed, i form af et interessentskab, anpartsselskab eller aktieselskab.

Et ApS er en mulighed, både hvis du skal starte og eje din virksomhed sammen med andre, såvel som hvis du skal gøre det alene. Størrelsen på den andel af anpartsselskabet, som den enkelte ejer, afhænger af hvor stor en del af den samlede selskabskapital, hun eller han har indskudt eller tegnet senere.

Skal man føre ejerbog?

Alle kapitalselskaber herunder anpartsselskaber har pligt til at føre en fortegnelse over selskabets ejere - en ejerbog.

Ejerbogens formål er at holde styr på alle ejerforhold i selskabet samt løbende dokumentere ændringerne af disse. Virksomheden vælger selv, hvordan der ejerbogen dokumenteres. De typiske metoder er gennem en advokat, et Word-dokument, Excel eller lign. regneark eller en app.

Ejerbogens indhold udgør:

  • Ejerens navn
  • Ejerens Adresse
  • Evt. cvr-nr.
  • Den procentvise andel i selskabets kapital
  • Stemmeret

Ejerbogen er ikke påkrævet at blive offentliggjort, men den skal være tilgængelig for de offentlige myndigheder.

Skal ejerne registreres i det offentlige ejerregister?

Alle aktie-, anparts- og partnerselskaber er påkrævet at registrere alle, der ejer 5 % eller mere af selskabet i Det Offentlige Ejerregister.

Oplysningerne blev offentligt tilgængelige fra den 15. juni 2015. Registrering i ejerregistret sker på VIRK.dk.

Hvem bestemmer/leder?

Kravene til ledelsen er enklere i anpartsselskaber end i aktieselskaber. Et anpartsselskab skal have en direktion (direktør), som kan suppleres af en bestyrelse eller et tilsynsråd. Bestyrelse eller tilsynsråd er således ikke et krav som ved aktieselskaber.

Ejeren eller ejerne træffer større beslutninger om anpartsselskabets forhold på en generalforsamling, og dette som regel med simpelt flertal (over halvdelen af stemmerne) eller 2/3 flertal.

hæftelse - Hvem hæfter for gæld?

Anpartsselskabet hæfter alene for gæld. Det vil sige, at ejerne af et anpartsselskab ikke hæfter personligt for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre. Anpartshaveren kan dermed højest miste det, hun eller han har købt anparter for.

Dog vil fx banker ofte kræve, at ejerne garanterer tilbagebetalingen af et lån, som de har ydet til selskabet ved eksempelvis at skulle stille personlig kaution, og på den måde kan ejerne alligevel komme til at hæfte for virksomhedens forpligtelser.

Er der krav om en årsrapport?

Et anpartsselskab skal indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven, og selskabet skal bogføre efter bogføringsloven. Årsrapporten skal revideres af en revisor, medmindre virksomhedens balancesum, omsætning og antal beskæftigede falder under bestemte grænser – se mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvilke love skal følges?

For et ApS gælder selskabsloven samt generelle love og regler, som fx bogføringsloven, selskabsskatteloven og årsregnskabsloven.

Vigtige dokumenter at have styr på i et ApS:

  • Vedtægter (lovkrav)
  • Stiftelsesdokument (lovkrav)
  • Ejerbog (lovkrav)
  • Forretningsorden for bestyrelsen (lovkrav, hvis der er en bestyrelse)
  • Ejeraftale (hvis flere ejere)

Har du brug for hjælp til Selskabskonstruktion og virksomhedsformer?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Gør det selv
Stift et ApS

Et ApS er et selskab med begrænset hæftelse. Du kan stifte et ApS i dag med 40.000 kr. i kapital. 

Vi kan tilbyde dig at gøre det selv på Billigselskab.dk

DKK
995,-
ex moms + gebyr
Opret ApS

Har du brug for hjælp til Selskabskonstruktion og virksomhedsformer?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

GØR SOM 12.741 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.741 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.