Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Selskabskonstruktion og virksomhedsformer

Anpartsselskab

En af de helt store fordele ved at stifte et ApS er, at man har begrænset hæftelse. Få information om alt du bør vide om anpartsselskab (ApS) i denne artikel.


Hvorfor vælge at etablere et anpartsselskab?

En af de helt store fordele ved at stifte et ApS er, at man har begrænset hæftelse. Hvis virksomheden går konkurs, mister man kun de 50.000 kroner, man har indskudt i anpartskapital, med mindre man har underskrevet en personlig kaution. Det betyder, at man ikke nødvendigvis skal gå fra hus og hjem, hvis virksomheden går ned.

Hvis man har et selskab og laver et overskud, kan der være nogle skattemæssige fordele, hvis anparterne i selskabet ejers via et holdingselskab. Efter at selskabsskatten er betalt af årets overskud, kan man udlodde skattefrit op til holdingselskabet og bruge disse midler til at investere med.

Stiftelse 

Et anpartsselskab stiftes ved at underskrive et stiftelsesdokument, der indeholder vedtægter. Stiftelsen skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system eller anmeldes til registrering senest to uger efter, at stiftelsesdokumentet er underskrevet. Det skal samtidig over for Erhvervsstyrelsen dokumenteres, at den nødvendige kapital er til stede i selskabet.

Kapitalkrav 

For at starte et ApS skal der indskydes en selskabskapital på mindst 50.000 kr. i form af kontanter eller andre værdier end kontanter. Andre værdier end kontanter kan være fx en virksomhed, som du hidtil har drevet som enkeltmandsvirksomhed, en produktionsmaskine eller et patent.

udbytte og SKATTEREGLER

Anpartsselskabet beskattes for sig, mens man som ansat ejer i selskabet bliver beskattet som almindelig lønmodtager. Et anpartsselskab betaler en selskabsskat af selskabets overskud efter selskabsskattereglerne. Får du udbetalt løn fra selskabet, skal du betale A-skat og AM-bidrag på samme måde som andre ansatte, og får man som ejer udbetalt udbytte af sin ejerandel af selskabet, skal man betale udbytteskat. Se takster på Skatteministeriets hjemmeside.

ejerforhold 

Et ApS kan have en eller flere ejere. En ejer kan være såvel en fysisk person som en virksomhed, fx et interessentskab, anpartsselskab eller aktieselskab.

Et ApS er en mulighed, både hvis du skal starte og eje din virksomhed sammen med andre, og hvis du skal gøre det alene. Hvor stor en andel af anpartsselskabet den enkelte ejer, afhænger af hvor stor en del af den samlede selskabskapital, hun eller han har indskudt eller tegnet senere.

Skal man føre ejerbog?

Alle kapitalselskaber herunder anpartsselskaber har pligt til at føre en fortegnelse over selskabets ejere - en ejerbog.

Formålet med ejerbogen er at holde styr på samtlige ejerforhold i et selskab og løbende dokumentere ændringer i disse. Virksomheden vælger selv, om ejerbogen føres i eksempelvis et Word-dokument, et regneark, en app eller gennem advokaten.
Ejernes navn og adresse (evt.cvr-nr.) samt den procentvise andel i selskabets kapital og stemmeret skal registreres i ejerbogen. Den skal ikke offentliggøres, men være tilgængelig for offentlige myndigheder.

Skal ejerne registreres i det offentlige ejerregister?

Både nye og eksisterende aktie-, anparts-, iværksætter- og partnerselskaber skal registrere alle, der ejer 5 % eller mere af selskabet i det offentlige ejerregister.

Oplysningerne er offentligt tilgængelige fra den 15. juni 2015. Registrering i ejerregistret sker på VIRK.dk.

Hvem bestemmer/leder?

Kravene til ledelsen er enklere i anpartsselskaber end i aktieselskaber. Et anpartsselskab skal have en direktion (direktør), som kan suppleres af en bestyrelse eller et tilsynsråd. Bestyrelse eller tilsynsråd er således ikke et krav som ved aktieselskaber.

Ejeren eller ejerne træffer større beslutninger om anpartsselskabets forhold på en generalforsamling, og dette som regel med simpelt flertal (over halvdelen af stemmerne) eller 2/3 flertal.

anpartsselskab aps

hæftelse - Hvem hæfter for gæld?

Anpartsselskabet hæfter alene for gæld. Det vil sige, at ejerne af et anpartsselskab ikke hæfter personligt for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre. Anpartshaveren kan dermed højest miste det, hun eller han har købt anparter for.

Dog vil fx banker ofte kræve, at ejerne garanterer tilbagebetalingen af et lån, som de har ydet til selskabet ved eksempelvis at skulle stille personlig kaution, og på den måde kan ejerne alligevel komme til at hæfte for virksomhedens forpligtelser.

Er der krav om en årsrapport?

Et anpartsselskab skal indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven, og selskabet skal bogføre efter bogføringsloven. Årsrapporten skal revideres af en revisor, medmindre virksomhedens balancesum, omsætning og antal beskæftigede falder under bestemte grænser – se mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.Hvilke love skal følges?

Selskabsloven og generelle love og regler fx bogføringsloven, årsregnskabsloven og selskabsskatteloven.

Vigtige dokumenter at have styr på:

  • Vedtægter (lovkrav)
  • Stiftelsesdokument (lovkrav)
  • Ejerbog (lovkrav)
  • Forretningsorden for bestyrelsen (lovkrav, hvis der er en bestyrelse)
  • Ejeraftale (hvis flere ejere)

 

Hent e-bogen 10 tips til sikker virksomhedsdrift

Få tilsendt vores e-bog og få svar på de vigtigste spørgsmål, der kan sikre et juridisk sikkert fundament i din virksomhed.

  • Juridisk guide til dig som virksomhedsejer
  • 40 sider med konkrete råd
  • Bliv klogere og få svar på dine spørgsmål
  • Print - eller læs online
Få din e-bog her

Når du udfylder formularen og trykker ”send til e-mail”, bliver du samtidig tilmeldt vores Nyhedsbrev Erhverv.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger til at fremsende e-bogen og som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysningerne her

Har du brug for hjælp til Selskabskonstruktion og virksomhedsformer?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Læs også

Har du brug for hjælp til Selskabskonstruktion og virksomhedsformer?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

GØR SOM 12.210 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.210 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.