Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Byggeri

Ordforklaring byggeri

Her finder du forklaringer på en lang række af de ord og begreber, som ofte benyttes i forbindelse med et byggeprojekt.

Du er her

Disse ord bør du kende, når du starter et byggeprojekt

AB-systemet

Byggebranchen har igennem en lang årrække udviklet et sæt spilleregler, der er gode at bruge, når man indgår aftaler om byggeri. Spillereglerne er valgfri at bruge og er samlet i AB-systemet. Systemet omfatter AB92, ABT93, ABR89, ABForbruger. Senest har systemet fået en meget stor renovering, så fra 1. januar 2019 vil systemet blive suppleret med AB18, ABT18 og ABR18.

Aflevering

Aflevering er det tidspunkt, hvor entreprenøren afslutter sit arbejde og færdigmelder det til bygherren. Det præcise tidspunkt har betydning for forsinkelse (og dagbøder), for bedømmelse af mangler og nedskrivning af garanti.

Aftaleseddel

En aftaleseddel er en skriftlig bekræftelse på en ændring af byggeriet i forhold til den oprindelige entrepriseaftale. Det er typisk et ekstraarbejde, men det kan også være en reduktion eller bare en udskiftning.

Byggeledelse

Byggeledelsen holder kontrol med, at byggeriet skrider frem som planlagt, sikrer at fejl bliver rettet og tager stilling til spørgsmål, der opstår undervejs. Byggeledelsen sørger som regel for, at der afholdes byggemøder og tager referat af møderne. Bygherren kan godt forestå byggeledelsen selv, men vil i de fleste større entrepriser benytte sig af en rådgiver, der (også) varetager byggeledelsen.

Bygherre

Den, der ejer den ejendom, der bygges på, kaldes bygherren. Bygherren er entreprenørens kunde.

Dagbod

Dagbod er en aftalt ”bøde”, som entreprenøren skal betale for hver dag, han bliver senere færdig end aftalt. Er der aftalt dagbod, motiverer det entreprenøren til at blive færdig til tiden.

Ekstraarbejder

Under byggeriet sker der ofte ændringer. Nogle af disse ændringer kan være tilvalg, som bygherren vælger at få lavet ud over det, der var aftalt i kontrakten. De kaldes ekstraarbejder. Ekstraarbejder bør fremgå af en aftaleseddel og vil som regel være forbundet med en merpris og muligvis en tidsfristforlængelse.

Entreprenør

Håndværkeren, der udfører arbejdet, kaldes entreprenøren. Hvis han benytter andre håndværkere til dele af arbejdet, kaldes de underentreprenører. Så kaldes han selv hovedentreprenør. Har han det fulde ansvar for både projektering og byggeri, kaldes han totalentreprenør.

Entreprise

Byggeprojektet kaldes en entreprise. Den opgave, som entreprenøren påtager sig – at bygge det aftalte – kaldes også en entreprise. Hvis entreprenøren også skal projektere byggeriet, kaldes opgaven en totalentreprise.

Projektering – projekteringssvigt

Projekteringen er hele planlægningen af byggeriet; hvad der skal laves, og hvordan det skal gøres. Entreprenøren afgiver sin pris i henhold til projektet. Hvis det viser sig, at der er noget galt, så udførelsen skal ske anderledes, end man har regnet med, må man afklare, hvor fejlen ligger. Ligger fejlen i udførelsen, er der tale om en mangel, som entreprenøren må udbedre. Ligger fejlen derimod i, at projekteringen ikke var korrekt, er fejlen ikke entreprenørens, og man taler om et projekteringssvigt. Så er det den, der har udarbejdet projektet, der må betale ekstraomkostningerne.

Tidsplan

En tidsplan er nødvendig for at kunne følge med i, om byggeriet skrider frem som planlagt. Uden tidsplan kan man ikke tale om forsinkelse eller dagbod. Jo større byggeri, jo mere detaljeret bør tidsplanen være.

Totalentreprise

Den særlige entreprise hvor entreprenøren ikke kun har ansvaret for byggeriet men også for hele projekteringen af byggeriet.

Vejrlig

Visse arbejder kan ikke udføres i al slags vejr. Når vejret forhindrer noget planlagt arbejde (regn, frost, blæst etc.), kan entreprenøren kræve, at tidsplanen forlænges. Det kaldes vejrlig.

Voldgift

Voldgift er et alternativ til domstolene, men det ligner. Den største forskel er, at voldgiftdommerne er nøje udvalgt, fordi de kender til byggeri – dommerne er ikke alle jurister, også byggefaglige personer kan optræde som dommere. Man betaler populært sagt selv dommernes løn, så derfor er voldgiftssager som regel dyrere end retssager.

Har du brug for hjælp til Byggeri?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Skal vi hjælpe dig med dit byggeprojekt?
Når du udfylder formularen og klikker ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail med dine indtastede oplysninger til dit nærmeste ADVODAN-kontor. Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder fra dette kontor. Dine data bliver ikke gemt på advodan.dk, men ligger kun i den e-mail, som bliver sendt til ADVODAN kontoret. Alle ADVODAN-kontorer overholder ADVODANs persondatapolitik, herunder reglerne for opbevaring og sletning af e-mails med personoplysninger. Her kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe.

Har du brug for hjælp til Byggeri?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Du er her
GØR SOM 12.741 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.741 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.