PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Arv og testamente

Arv er noget, vi alle kommer i berøring af på et eller andet tidspunkt i livet. Har du et ønske om, at din arv skal fordeles på en bestemt måde, er det vigtigt at oprette et testamente. Hvis ikke du gør det, bliver arven fordelt efter arveloven, hvilket kan resultere i store økonomiske og familiemæssige problemer for de efterladte.

Det er svært for mange at tænke på, at vi alle skal herfra en dag. Det er dog absolut en god ide at gøre sig tanker om og oprette testamente, da der er mange fordele herved. Gennem oprettelse af testamente er det dig, der tager stilling til, hvordan din formue skal fordeles til de efterladte. Så skal de efterladte ikke forholde sig til det i en måske i forvejen følelsesmæssig hård situation.

Hvorfor oprette et testamente?

Der er flere situationer, hvor det er en stor fordel at oprette et testamente, da det sikrer, at de efterladte ikke kommer i økonomiske eller familiemæssige problemer.

Særligt i disse situationer bør du oprette et testamente:

  • Hvis du lever i forhold med sammenbragte børn
  • Hvis du lever i et ugift forhold
  • Hvis du er enlig med eller uden børn
  • Hvis du er barnløs
  • Hvis du ønsker en bestemt fordeling af dine personlige aktiver
  • Hvis du ønsker at gøre arvingernes arv til særeje
  • Hvis du ønsker at spare afgift
  • Hvis du ønsker at have indflydelse på, hvem der skal tage sig af dine børn, hvis begge forældrene falder væk

Advodan Aalborg er eksperter i arv og testamente, og vi tager gerne en snak med dig, hvor vi opridser de mange fordele ved et testamente. Vi hjælper dig med oprettelsen og rådgiver dig i at finde den løsning, der passer bedst til din situation.

Vidnetestamente eller notartestamente?

Et testamente kan oprettes som et vidnetestamente eller et notartestamente:

 

Vidnetestamente

Testamentet oprettes og underskrives af to vidner, der ikke må være familie. Det kan f.eks. være naboer, venner, kollegaer mm. Det er vigtigt, at man sørger for, at vidnerne afgiver de rigtige erklæringer og at vidnerne er klar over, at det er et testamente de bevidner underskriften af.

Dog er der risici ved denne form for testamente. Først og fremmest er der en risiko for at testamentet ikke kan findes, når man afgår ved døden. Derudover kan der fremsættes indsigelser mod testamentet hvilket i sidste ende kan påvirke gyldigheden.

Først om testamentet kan findes, når man afgår ved døden og derudover om der kan fremsættes indsigelser mod ens evne til at oprette testamente.

Oprettelse ved notaren betyder altså, at testamentet altid kommer frem når man dør

Notar testamente

Her underskrives det færdige testamente for notaren der findes i skifteretten. Testamentet underskrives i to eksemplarer hvor notaren opbevarer det ene eksemplar og indberetter det til centralregistret for testamenter. Det andet eksemplar får man selv med.

Oprettelse ved notaren betyder altså, at testamentet altid kommer frem når man dør, da Skifteretten spørger det centrale register om afdøde havde oprettet testamente og i bekræftende fald, indhentes der en kopi heraf. Notartestamentet indebærer også, at notaren ved sit stempel bekræfter, at testatorerne var i stand til at oprette testamentet, hvorfor risikoen for indsigelser er minimale.

Advodan Aalborg anbefaler altid at tale med en advokat i forbindelse med udarbejdelsen af et testamente, så du sikrer at dit testamente er gyldigt og korrekt udført.

Hvor meget kan du disponere over?

Afhængig af din situation, er der forskel på hvor meget du kan disponere over. Det er vigtigt at huske, at ens samlever ALDRIG arver - medmindre der er oprettet et testamente.

Efterlader du dig hverken ægtefælle eller børn, kan du ved testamente disponere over 100 % af det du efterlader dig. Efterlader du dig enten ægtefælle og/eller børn, kan du ved testamente disponere over 75 % af det du efterlader dig. De sidste 25 % er tvangsarv som du ikke kan disponere over. De tilfalder nemlig din ægtefælle og/eller børn. Har du både ægtefælle og børn deles de 25 % med halvdelen til ægtefællen og halvdelen til barn/børn. Har du derimod kun enten ægtefælle eller barn/børn tilfalder de 25 % dem.

Er du i tvivl om arvelovens regler, hjælper vi hos Advodan Aalborg gerne med at forklare dem.

Husk - testamenter før 2008

Hvis du har oprettet et testamente før 2008, er det en god ide at tage fat i en af vores familieadvokater. I 2008 kom der nye regler i forhold til arv og testamente, som muligvis kan have indflydelse på dit testamente.

Få derfor en advokat til at læse dit testamente igennem, for at sikre at du stadig kan opnå dine ønsker.

Indsender formularen...

Har du brug for hjælp til dit testamente? Kontakt Advodan Aalborg i dag!

Kontakt en af vores rådgivere

Hanne Bruun Jacobsen

Advokat (H), Partner, Autoriseret Bobestyrer, Certificeret Insolvensadvokat, Mediator 96 31 33 03 26 88 18 68 Advodan Aalborg & Brønderslev

Christian Lund Agerbæk

Advokat (H), Associeret partner 96 31 33 02 20 51 59 69 Advodan Aalborg & Brønderslev