PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Konkurs – det skal du vide som virksomhedsejer

En konkursbegæring kan indgives af en kreditor, eller den kan indgives af dig selv, hvis din virksomhed er insolvent, mod at du stiller sikkerhed for omkostningerne ved boets behandling – typisk 30.000 kr.

Hvad er en konkurs og hvem kan begære det?

For at din virksomhed kan begæres konkurs, kræves det, at din virksomhed er insolvent. Det vil sige, at din virksomhed ikke længere kan betale sine kreditorer – hverken nu eller i den nærmeste fremtid.

En konkursbegæring mod din virksomhed kan både indgives af en kreditor eller af dig. Indgiver en kreditor en konkursbegæring mod din virksomhed, eller ønsker du selv at begære din virksomhed konkurs, sker det gennem skifteretten. Skifteretten er en del af de danske domstole, og det er skifteretten, der gennem et konkursdekret kan erklære din virksomhed konkurs.

Har du modtaget en konkursbegæring, eller overvejer du at indgive en egenbegæring, så anbefaler vi, at du kontakter en advokat. Hos Advodan kan vi rådgive dig om, hvordan du skal forholde dig til situationen, eller vi kan hjælpe dig med at udfylde og indgive egenbegæring.

 

Hvad sker der ved en konkurs?

Når skifteretten har meddelt offentligheden, at et firma tages under konkursbehandling (dvs. når konkursdekretet er udstedt), udpeger skifteretten en kurator. En kurator er en person – som regel en advokat – der har til opgave at varetage kreditorernes interesser. Kuratoren skal afvikle (lukke) virksomheden, så kreditorerne får mest muligt ud af det. Denne afvikling kaldes behandling af konkursboet.

Kurator skal sælge eller på anden måde afvikle virksomhedens aktiver, fx igennem tvangsauktioner. De penge, der måtte være tilbage efter afviklingen, kaldes for konkursmassen. Konkursmassen skal fordeles blandt kreditorerne og bliver udbetalt i flg. rækkefølge:

  1. Omkostninger til behandling af konkursboet (kuratorens løn)
  2. Omkostninger til virksomhedens afvikling
  3. Løn til den konkursramte virksomheds medarbejdere
  4. Leverandørers krav på afgifter
  5. Øvrige kreditorer

Når virksomheden er blevet afviklet og konkursmassen fordelt, vil virksomheden blive afregistreret og dermed ophøre med at eksistere.

Konkurs og Gældsstyrelsen

Uanset om du har en privatejet virksomhed eller et selskab, skal der betales skatter, moms og afgifter. Oplever du, at skattegælden vokser til det uoverskuelige, og har du ikke mulighed for at optage lån til at afbetale din gæld, så kan du indgå en frivillig aftale om afdragsordning med Gældsstyrelsen. Du kan søge om afdragsordning på Gældsstyrelsens hjemmeside her.

Betaler du ikke din gæld til Gældsstyrelsen, kan den indgive en konkursbegæring for din virksomhed.

 

Pas på konkurskarantæne

Kan du ikke lave en frivillig aftale med Gældsstyrelsen, kan du overveje at stoppe driften, inden Gældsstyrelsen indgiver en konkursbegæring. Stopper du selv driften, kan det have betydning i forhold til en eventuel konkurskarantæne. Konkurskarantæne betyder, at man i en periode ikke må være en del af ledelsen i et nyt selskab, og det kan have store konsekvenser fremadrettet.

Er du konkurstruet, og har du brug for advokathjælp?

Hvis din virksomhed er i økonomiske vanskeligheder, bør du undersøge, hvilke muligheder du har for undgå en konkurs. En advokat kan rådgive dig om dette og hjælpe med at undersøge, om der er mulighed for rekonstruktion. Jo hurtigere, du reagerer, desto større sandsynlighed er der for, at en rekonstruktion kan finde sted, så du kan sikre din virksomheds værdier og undgå en eventuel konkurs.

Vurderer advokaten, at det ikke er muligt med en rekonstruktion, hjælper han/hun dig med rådgivning om, hvordan du håndterer en konkurs, herunder hvordan du udfylder og indgiver en konkursbegæring for din virksomhed.

En advokat med speciale i konkurser kan hjælpe med:

  • At undersøge dine muligheder for at undgå en konkurs, herunder vurdere om der er mulighed for rekonstruktion
  • At udfylde og indlevere en konkursbegæring til skifteretten
  • At vurdere sandsynligheden for at der bliver pålagt konkurskarantæne
Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til