PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Bortvisning af medarbejder

Hvad indebærer en bortvisning, og hvornår må man bortvise en medarbejder? Bliv klogere på bortvisning af medarbejdere her.

Som arbejdsgiver kan du komme ud for, at en medarbejder bryder din virksomheds retningslinjer eller på anden vis misligholder sit ansættelsesforhold i sådan en grad, at en bortvisning kan være aktuel.

Hos Advodan kan vi hjælpe dig, hvis du er usikker på, om bortvisning af en medarbejder er berettiget. Få hjælp her.

En bortvisning betyder, at ansættelsesforholdet ophører øjeblikkeligt fra bortvisningstidspunktet. Herved er medarbejderen ikke længere ansat og har derfor kun krav på sin løn frem til bortvisningsdagen.

Hvad er en bortvisning?

Som arbejdsgiver har du ret til at opsige din medarbejder, hvis der er en væsentlig misligholdelse til det. Ved en almindelig opsigelse har din medarbejder ret til at blive sagt op med sit individuelle opsigelsesvarsel, ligesom vedkommende også har ret til sin sædvanlige løn under opsigelsesperioden.

Situationen er derimod en anden, hvis din medarbejder har misligholdt sin ansættelse i en sådan grad, at det er uacceptabelt. Her vil du som arbejdsgiver have mulighed for at bortvise vedkommende og dermed bringe ansættelsesforholdet til øjeblikkeligt ophør – herunder også lønudbetalingen.

 

En bortvisning betyder altså, at ansættelsesforholdet ophører øjeblikkeligt fra bortvisningstidspunktet. Herved er medarbejderen ikke længere ansat og har derfor kun krav på sin løn frem til bortvisningsdagen.

Hvornår kan man bortvise en medarbejder?

Der er forskellige grunde, som kan berettige bortvisning af en medarbejder. Vi anbefaler, at du altid tager fat i en advokat inden du bortviser en medarbejder. Det kan nemlig koste dig dyrt, hvis du bortviser en medarbejder og det ikke er fult berettiget. Tag fat i en advokat med speciale indenfor ansættelsesret her.

Bortvisninger skal ske ud fra en konkret sag, men som oftest omhandler det:

  • Arbejdsvægring
  • Udeblivelse
  • Tyveri
  • Illoyal adfærd
  • Vold og trusler mod kollegaer og chefen

En bortvisning kræver, at din medarbejder har misligholdt sit ansættelsesforhold i væsentlig grad. Med andre ord skal medarbejderen mere eller mindre bevidst have forbrudt sig mod de regler, der gælder for ansættelsesforholdet og i din virksomhed. Hertil kommer, at du i rigtig mange tilfælde skal have advaret medarbejderen om misligholdelsen før du kan skride til bortvisning.

Før du kan bortvise en medarbejder, skal der være tale om konkrete sager og omstændigheder, hertil kommer, hvordan arbejdsgiver har håndteret situationerne forud for bortvisningen.

I nedenstående kan du se eksempler på bortvisningsgrunde.

Hvis medarbejderen nægter at udføre sit arbejde

Som nævnt forudsætter en bortvisning, at din medarbejder har misligholdt sit ansættelsesforhold i væsentlig grad. Med andre ord skal medarbejderen mere eller mindre bevidst have forbrudt sig mod de regler, der gælder for ansættelsesforholdet og i din virksomhed. Som arbejdsgiver kan du for eksempel med rette bortvise en medarbejder, hvis vedkommende nægter at udføre sit arbejde som aftalt. Bortvisningen skal ske med udgangspunkt i en konkret vurdering, og medarbejderen skal have en advarsel først.

 

 

Hvis medarbejderen bryder loven 

Bryder din medarbejder loven kan dette være bortvisningsgrund, fx tyveri fra arbejdspladsen eller trusler mod kollegaer.

 

Hvis medarbejderen bryder klare retningslinjer

Som arbejdsgiver kan du have ret til at bortvise en medarbejder, hvis vedkommende bryder retningslinjer i virksomheden, som fremgår klart og tydeligt. Med andre ord skal retningslinjerne være kommunikeret ud til medarbejderne med besked om, at det kan få ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis man bryder dem. Hertil kommer at du som arbejdsgiver skal have advaret medarbejderen om denne opførsel inden du kan skride til bortvisning.

Mange brud vil ikke medføre grundlag for bortvisning men nærmere opsigelse – det skal udgøre væsentlig misligholdelse og du bør altid tage en advokat med på råd inden du bortviser en medarbejder.

 

Advarsler forud for bortvisning af medarbejder

I de fleste tilfælde vil du som arbejdsgiver give en eller flere advarsler, inden du skrider til en bortvisning eller opsigelse.

En bortvisning er kun mulig, hvis der er tale om en væsentlig misligholdelse. Alternativt kan en opsigelse være berettiget.

Først og fremmest bør du tage en snak med din medarbejder, hjælper dette ikke, kan du følge op med en skriftlig advarsel. Her skal det fremgå, hvordan medarbejderens opførsel har været uacceptabel, og det kan anføres, at det kan få ansættelsesretlige konsekvenser.

Gentager din medarbejder den uacceptable opførsel efter adskillige advarsler, kan en bortvisning måske være berettiget. En skriftlig advarsel giver ikke arbejdsgiveren større berettigelse til en bortvisning. En bortvisning er kun mulig, hvis der er tale om en væsentlig misligholdelse. Alternativt kan en opsigelse være berettiget.

Tag kontakt til Advodan, hvis du er i tvivl om din medarbejders adfærd, og om du er berettiget til at bortvise en medarbejder. 

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til