PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Alt du skal vide om persondata

Alle virksomheder behandler persondata i dag – enten om medarbejdere eller på kunder. Her giver vi dig et overblik over de vigtigste temaer indenfor lovgivningen om persondata. Du kan også kontakte en GDPR-advokat for konkret rådgivning om din virksomhed.

EU’s lovgivning stiller store krav til virksomheder, som behandler persondata. Uanset hvilken type persondata, din virksomhed behandler, er det vigtigt, at du kender reglerne for at håndtere dem.

Alle informationer, som kan henføres til en bestemt person, er persondata. Persondata omfatter altså ikke kun følsomme personoplysninger såsom helbredsoplysninger og etnisk oprindelse, men også almindelige oplysninger som navn og adresse.

Man inddeler persondata i kategorier efter følsomhed. Kategorierne indikerer hvor strikse procedurer, der er for behandling af oplysningerne.

Der er en lang række temaer indenfor persondata, du bør være bekendt med, når du driver virksomhed bl.a.:

  • Databeskyttelsesloven
  • GDPR-regler i persondatabeskyttelsesforordningen
  • Oplysningspligten
  • Personfølsomme oplysninger 
  • Samtykke

Hos Advodan kan vi rådgive dig om, hvilke GDPR-regler du bør tage højde for i din konkrete situation.

Dataansvarlig

Når virksomheder, foreninger eller organisationer behandler personoplysninger, vil de som udgangspunkt være det, man kalder dataansvarlig. Den dataansvarlige har ansvar for at beskytte de persondata, der behandles.

Læs mere om dataansvar og den dataansvarliges forpligtelser

Samtykke til behandling af persondata

Om du behandler persondata på medarbejdere eller kunder, er det et krav, at du har en såkaldt behandlingshjemmel, altså et gyldigt grundlag for at behandle oplysningerne. Det kan fx være samtykke fra den registrerede. En GDPR-advokat kan hjælpe dig med at vurdere, hvornår dette er det rette behandlingsgrundlag at tage i brug.

Læs mere om samtykke til behandling af persondata

GDPR-regler i databeskyttelsesforordningen

Som dataansvarlig skal du sikre, at din virksomhed overholder reglerne for behandling af persondata, som fremgår af EU’s persondataforordning (GDPR).

Læs mere om databeskyttelsesforordningen

Oplysningspligten

Det er blandt den dataansvarliges forpligtelser at overholde de registreredes rettigheder – altså rettighederne hos de personer, der behandles persondata om. En af disse rettigheder er oplysningspligten.

Læs mere om oplysningspligten og registreredes rettigheder
Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til