PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Agenturaftale – er du dækket ind?

En agenturaftale er en almindelig kendt samarbejdsform mellem både danske og internationale virksomheder.

Thomas Klæstrup Jørgensen
Advokat

Agenturaftale - producent

Du indgår en agenturaftale med en handelsagent, der typisk handler i dit navn og for din regning. Det betyder, at du skal acceptere alle salgsaftaler formidlet af din agent. Dermed har du selv kontrol med dine produkter og prisen hele vejen til slutbrugeren. Din agent modtager typisk provision af de salg, han eller hun formidler.

Agenturaftalen bør beskrive blandt andet geografisk dækningsområde, afregning af salg og agentprovision, aftalens periode samt forhold om godtgørelse og konfliktløsning. Ofte er agenturaftaler suppleret med aftaler om eneret.

Agenturaftale - forhandler

Som agent formidler du salg mellem producent og slutbruger. Typisk handler du i producentens (agenturgiverens) navn og for producentens (agenturgiverens) regning. Det betyder også, at du ikke selv bestemmer pris og betingelser, da agenturgiveren skal acceptere salget.
Ved en agenturaftale er risikoen relativ lav, da du ikke skal købe varerne til videresalg. Du vil typisk være aflønnet med provision af de salg, du formidler.

Inden du indgår en agenturaftale, skal du sikre dig, at aftalen beskriver aftalens geografiske dækningsområde, beregning af provision, hvem der står for markedsføring, og hvordan du er sikret i tilfælde af misligholdelse inden kontraktens udløb. Agenturaftaler er ofte udvidet med en aftale om eneret til agenten.

Indsender formularen...

Kontakt os for spørgsmål angående agenturaftaler