PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Prismarkedsføring – hvad siger markedsføringsloven?

Markedsføringsloven indeholder forskellige regler omkring prismarkedsføring.

Thomas Klæstrup Jørgensen
Advokat

Før/nu priser

Hvis du markedsfører dig med før/nu priser, skal du som hovedregel kunne dokumentere, at normalprisen har været gældende i mindst seks uger forud for tilbuddet. Kravet er dog afhængigt af typen af varer.

Hvis du markedsfører et slagtilbud, har du pligt til at oplyse, hvis der er et begrænset antal tilbudsvarer til rådighed.

Du må kun lave repræsentative sammenligninger med andre virksomheder, som ligner din egen, og din sammenligning skal være loyal.

Brug af ordet "gratis"

Hvis du over for forbrugere markedsfører en vare som "gratis", "uden betaling" eller tilsvarende skal varen reelt også være gratis, hvilket betyder, at du fx ikke må betinge modtagelsen af varen af, at forbrugeren tilmelder sig dit nyhedsbrev. Du må kun kræve betaling af de uundgåelige omkostninger til fx levering.

>> Læs artikel: Pas på ordet gratis i din markedsføring

Priser med eller uden moms

Når din virksomhed markedsfører priser over for private forbrugere, skal du altid oplyse prisen inklusiv moms. Det er ikke nok, at du skriver, at en aktuel pris er uden moms (fx ”ekskl. moms”), og at der vil blive lagt moms oven i den pris, der bliver oplyst. 

Hvis du kun markedsfører priser over for virksomheder, kan du lovligt oplyse dem uden moms.

Markedsfører din virksomhed priser over for både private forbrugere og virksomheder, bør du oplyse priserne både med og uden moms.

Overtræder du reglerne kan det udløse en bøde. 

>> Læs artikel: Landsretsdom: dyrt at oplyse priser uden moms til forbrugere

Sammenligning med normalprisen 

Når du som erhvervsdrivende sammenligninger prisen på en nedsat vare eller et tilbud med normalprisen, må sammenligningen ikke være vildledende.

Det indebærer blandt andet, at normalprisen skal have været gældende i en længere periode forud for annonceringen af tilbuddet, og at der kun må sammenlignes med den laveste normalpris, hvis denne har varieret i perioden.

Prisen må som hovedregel kun markedsføres som en nedsat pris eller et tilbud i en periode på to uger.

Som erhvervsdrivende skal du desuden være opmærksom på, at der kan være særlige regler, hvis der markedsføres med mængderabatter, prisgarantier, slag-tilbud eller sammenligninger med vejledende priser.

Vilkår for pris skal fremgå

Benytter du dig af elektroniske bannerannoncer eller tv-reklamer, skal det fremgå af første skærmbillede, hvor der oplyses en pris, at prisen inkluderer alle omkostninger og gebyrer, herunder fragt og porto, som direkte kan henføres til varen/ydelsen.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning om prismarkedsføring?