PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Det kan være svært at gennemskue, hvordan de offentlige ejendomsvurderinger hænger sammen med din betaling af skat. Læs med og få et overblik her.

 

Hvad er en offentlig ejendomsvurdering? 

Alle boliger i Danmark har en offentlig ejendomsvurdering foretaget af Skat. Ejendomsvurderingen er en vurdering af ejendommens værdi, der afgør, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld, når du ejer en bolig.

Ejendomsvurderingen er en vurdering af ejendommens værdi, der afgør, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld, når du ejer en bolig.

De tidligere vurderinger

Ordningen med offentlige ejendomsvurderinger blev suspenderet i 2013, da det viste sig, at vurderingerne var misvisende. Boliger i større byer blev ofte vurderet til at være billigere end den reelle handelspris, mens det modsatte gjorde sig gældende for de mange boliger, der ikke er placeret i storbyerne.

I en lang årrække har alle boliger beholdt deres ejendomsvurdering fra 2011 og kun fået ny vurdering ved omfattende ændringer (fx en stor ombygning). 

 

De nye vurderinger

Vurderingsstyrelsen har i 2023 sendt nye og opdaterede ejendomsvurderinger ud. De nye vurderinger er foretaget ud fra et nyt system, der skal sikre mere retvisende og gennemskuelige vurderinger, da de er baseret på flere og forberede datakilder. Du kan se de nye vurderinger her.

I det nye system har Vurderingsstyrelsen taget højde for den naturlige usikkerhed ved at vurdere en ejendom. Derfor vil der blive trukket 20% af din boligs vurderede værdi fra, før ejendomsværdiskatten beregnes.

Hvordan påvirker ejendomsvurderingen min skat?

De offentlige ejendomsvurderinger har betydning for, hvor meget du betaler i boligskat. Din boligskat består af to skatter:

Ejendomsværdiskat

Grundskyld

Størrelsen på skatten afhænger af din boligs værdi.

Størrelsen på skatten afhænger af din grunds værdi.

Skatten betales til staten og opkræves via årsopgørelsen.

Skatten betales til kommunen og opkræves i 2 rater.

På grund af et skattestop kan din ejendomsværdiskat ikke stige, selvom en ny vurdering viser en stigning i din boligs værdi.

På grund af et skatteloft kan beløbet, som grundskylden beregnes ud fra, højst stige med 7 % om året. Stigningen i perioden 2018-20 indefryses.

 

Jeg har betalt for meget i skat 

Hvis de nye ejendomsvurderinger viser, at din bolig blev overvurderet i 2011, og du dermed har betalt for meget i skat, vil du få penge tilbage. Det vil du automatisk få besked om, når du modtager din nye ejendomsvurdering.

Har du omvendt betalt skat af en lavere værdi, end din bolig egentlig er værd, skal du ikke betale ekstra skat med tilbagevirkende kraft. Ved salg bliver det indefrosset beløb for 2018-2020 opkrævet.

Overvejer du at købe eller sælge bolig? Læs mere om, hvad de offentlige ejendomsvurderinger har af betydning for din bolighandel.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til