PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Asyl i Danmark

Når du ankommer som flygtning til Danmark, skal du søge om asyl for at få lov til at blive i landet. Her på siden giver vi dig et indblik i de danske asylregler.

Hvad er asyl?

At få asyl i Danmark betyder, at du får opholdstilladelse som flygtning og dermed er beskyttet mod at blive sendt tilbage til dit hjemland, så længe du er i risiko for forfølgelse eller uretmæssig straf i dit hjemland.

I Danmark kan du få asyl på tre forskellige grundlag:

  1. Konventionsbeskyttelse
    Du er forfulgt i dit hjemland på grund af din religion, seksualitet, politisk ståsted, race, etnicitet mv.

  2. Individuel beskyttelsesstatus
    Du risikerer at blive udsat for tortur, dødsstraf eller anden urimelig behandling i strid med de europæiske menneskerettigheder, såfremt du rejser tilbage til dit hjemland.

  3. Midlertidig beskyttelsesstatus
    Der er meget voldsomme krigshandlinger i dit hjemland forbundet med stor sandsynlighed for overgreb rettet mod civilbefolkningen. Din blotte tilstedeværelse er forbundet med stor fare, men du er ikke personligt/individuelt forfulgt.

 

Den 1. marts 2019 trådte en lovændring i kraft, som medfører, at alle opholdstilladelser til både flygtninge og familiesammenførte samlevere/ægtefæller/børn til flygtninge kun gives med henblik på midlertidigt ophold. Men det er værd at være opmærksom på, at du får den rette asylbeskyttelse. Hvis du kun er tildelt midlertidig beskyttelse, men reelt burde have haft konventionsbeskyttelse eller individuel beskyttelsesstatus, kan du anmode om statusændring til Udlændingestyrelsen.

I Danmark skelnes der mellem såkaldte spontane asylansøgere og kvoteflygtninge. En spontan asylansøger er en flygtning, som anmoder om asyl ved grænsen eller efter indrejse i Danmark. En kvoteflygtning er en flygtning, som opholder sig uden for Danmark, og som bliver genbosat i Danmark efter aftale mellem FN og Danmark.

Hvem kan søge om asyl?

Alle kan søge om asyl ved indrejse til Danmark. Det er de danske myndigheder, der vurderer, om du har ret til asyl, og mens din sag bliver behandlet, skal du opholde dig på et asylcenter.

Hvis du får asyl, kan du blive midlertidigt i Danmark, indtil forholdene i dit hjemland bliver bedre. Får du derimod afslag på din ansøgning om asyl, skal du forlade landet.

 

Hvad er forskellen på asyl og opholdstilladelse?

Når du får asyl i Danmark, får du automatisk en tidsbegrænset opholdstilladelse, dvs. ret til at opholde dig i Danmark. Den midlertidige opholdstilladelse skal forlænges hvert eller hvert andet år indtil du eventuelt senere opfylder betingelserne for permanent ophold. Mister du retten til asyl, mister du også din opholdstilladelse.

Opholdstilladelse på baggrund af asyl vil som altid være tidsbegrænset, men man kan også få opholdstilladelse i Danmark på andre baggrunde end asyl. Læs mere om reglerne for opholdstilladelse her.

Hvordan kan jeg få forlænget mit asyl?

Når du som flygtning har fået asyl i Danmark, har du mulighed for at få forlænget din tidsbegrænsede opholdstilladelse. Hvis du har fået asyl efter konventionsstatus eller beskyttelsesstatus, kan du få forlænget din opholdstilladelse med op til 2 år ad gangen. Har du i stedet midlertidig beskyttelsesstatus, kan du højst få forlænget din opholdstilladelse med 1 år ad gangen. Efter 3 år kan du få forlænget din opholdstilladelse med 2 år ad gangen. Hvis du har opholdt dig i Danmark i 9 år, kan du søge om permanent opholdstilladelse.

Vær opmærksom på, at du kun kan få forlænget din tidsbegrænsende opholdstilladelse, hvis det vurderes, at du stadig har brug for beskyttelse i Danmark. Når du ansøger om forlængelse af opholdstilladelse vil myndighederne undersøge på ny, om der er grundlag for asylbeskyttelse. Hvis ikke det er tilfældet, vil din opholdstilladelse blive inddraget.

Du kan ansøge om forlængelse af asyl på hjemmesiden NyiDanmark. I mange tilfælde vil det være en god idé at få en advokat til at vurdere din sag og hjælpe dig med ansøgningen.

Bortfald af asyl – hvornår kan jeg miste retten til asyl?

Hvis du opgiver din bopæl i Danmark, eller hvis du rejser ud af Danmark i en længere periode, kan din opholdstilladelse bortfalde. Det betyder, at du ikke længere har ret til at opholde dig i Danmark.

Hvis du gerne vil rejse uden for Danmarks grænser, er der regler for, hvor længe du må være væk uden at miste din opholdstilladelse. Som flygtning med opholdstilladelse på baggrund af asyl må du opholde dig uden for Danmark i op til 6 måneder i træk.

Du kan også miste retten til asyl i Danmark, hvis du får en dom for Det er ofte tilfældet, hvis man dømmes for kriminalitet med en frihedsstraf på 1 år eller derover. Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet skal dog altid vurdere, om en udvisning rent praktisk kan gennemføres.

Når du har asyl i Danmark, kan din opholdstilladelse dog kun bortfalde, hvis du har fået beskyttelse i et andet land, eller hvis du har valgt at flytte tilbage til dit hjemland.

Det er muligt at søge om dispensation, hvis der enten er eller har været et velbegrundet formål med rejsen, eller hvis du har været forhindret i at rejse tilbage til Danmark. Du kan læse mere om reglerne for dispensation her.

Læs også:

Er din opholdstilladelse bortfaldet, fordi du har opholdt dig uden for Danmark?

Udvist af Danmark – men kan man beholde asylbeskyttelsen?

Få hjælp til at søge asyl

Hos Advodan hjælper vi dig gerne med at forstå de danske asylregler. Vi kender systemet og kan hjælpe dig bedst muligt igennem. Vi er specialister i asylsager og ved hvad der kan være afgørende for, hvorvidt du får asyl eller ej.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?