PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvad er kravene til at få midlertidig eller permanent opholdstilladelse i Danmark?

Hvis du ikke er dansk statsborger, kan du kun bo i Danmark med en opholdstilladelse. Her på siden får du svar på, hvordan du søger om opholdstilladelse, og hvilke betingelser du skal opfylde for at få enten midlertidig eller permanent opholdstilladelse.

Hvornår skal man have en opholdstilladelse i Danmark?

Hvis du ønsker at bo midlertidigt eller permanent i Danmark, skal du have en opholdstilladelse, hvis du hverken har statsborgerskab i Norden, Schweiz eller et EU/EØS-land. Har du statsborgerskab i et af disse lande, kan du frit rejse til Danmark – men det kræver en opholdstilladelse, hvis du fx ønsker at arbejde eller studere i landet.

 

Hvad er en opholdstilladelse?

Med en midlertidig opholdstilladelse får du lov til at bo i Danmark i en tidsbegrænset periode. Opholdstilladelsen skal altså forlænges før sit udløb, hvis du ønsker at blive boende i Danmark. Med en permanent opholdstilladelse kan du derimod bo i Danmark så længe, du ønsker.

Har du en permanent opholdstilladelse, kan du desuden søge om familiesammenføring, når du har haft permanent ophold i landet i mere end tre år.

Der findes mange forskellige typer opholdstilladelser, og der medfølger forskellige rettigheder til dem (fx giver ikke alle typer ret til at arbejde i Danmark). Det er derfor også to forskellige styrelser, som behandler ansøgninger om opholdstilladelse:

 • Ansøgninger om bl.a. permanent opholdstilladelse, asyl og familiesammenføring behandles af Udlændingestyrelsen (US)
 • Ansøgninger om arbejde, studie, au pair, praktik og working holiday behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

Hvordan søger jeg opholdstilladelse?

Du kan finde oplysninger om, hvordan du søger om opholdstilladelse, på udlændingeportalen Ny i Danmark. Her finder du de mest relevante links:

 • Du ansøger som nordisk, schweizisk eller EU/EØS-statsborger. Du er fx interesseret i et ophold som arbejdstager, studerende eller selvstændig erhvervsdrivende. Læs mere her.
 • Din partner, forælder eller dit barn arbejder eller studerer med midlertidig opholdstilladelse i Danmark. Du ønsker at flytte med til Danmark i denne periode. Læs mere her.
 • Din partner, forælder eller et andet familiemedlem er flygtning i Danmark, dansk statsborger eller har permanent opholdstilladelse i Danmark. Du ønsker at flytte med. Læs mere her.
 • Du har midlertidig opholdstilladelse i Danmark, men ønsker at gøre den permanent (fx for at få din familie til landet). Læs mere her.

Der kan være mange andre grunde end disse til at søge om opholdstilladelse i Danmark. Fx hvis du vil arbejde, studere eller søge om asyl i Danmark. Du kan finde din situation og læse mere om den her.

Hvem kan få permanent opholdstilladelse i Danmark?

Der er to måder, hvorpå du kan få permanent opholdstilladelse i Danmark:

 1. Du er EU-borger
 2. Du har midlertidig opholdstilladelse i mindst fire år

Desuden skal du leve op til en række betingelser.

 

EU-borgere med fem års ophold i landet 

Som EU-borger har du ret til permanent opholdstilladelse i Danmark, hvis du har opholdt dig lovligt i landet i fem år i træk. Du kan få permanent opholdstilladelse, selvom du har været fraværende fra Danmark i perioden, hvis det drejer sig om

 • midlertidige ophold i samlet mindre end seks måneder om året
 • højst ét års ophold udenfor landet, som skyldes vægtige grunde
 • ophold der skyldes værnepligt

Ønsker du permanent opholdstilladelse, skal du ansøge om et permanent opholdskort hos SIRI. Du skal vedlægge dokumentation for dit hidtidige ophold i Danmark, fx i form af lejekontrakt og lønsedler.

Læs mere om permanent ophold efter EU-reglerne her.

Er du ikke EU-borger, kan du ansøge om permanent opholdstilladelse, hvis du har haft midlertidig opholdstilladelse i Danmark i mindst otte år eller i visse tilfælde fire år.

Personer med midlertidig opholdstilladelse i mindst fire år

Er du ikke EU-borger, kan du ansøge om permanent opholdstilladelse, hvis du har haft midlertidig opholdstilladelse i Danmark i mindst otte år eller i visse tilfælde fire år.

 

Betingelser

Har du haft midlertidig opholdstilladelse i Danmark de seneste otte år, skal du opfylde disse betingelser for at få permanent opholdstilladelse:

 • Du skal være over 18 år
 • Du skal fortsat opfylde betingelserne for din midlertidige opholdstilladelse
 • Du må ikke have begået visse typer kriminalitet
 • Du må ikke have gæld til det offentlige, som er overskredet betalingsfristen
 • Du må ikke have modtaget offentlig hjælp efter aktivloven eller integrationsloven
 • Du skal erklære, at du kan forsørge dig selv
 • Du skal fortsætte med at arbejde
 • Du må ikke aktivt have modarbejdet afklaringen af din identitet
 • Du skal have bestået en prøve i Dansk 2
 • Du skal have arbejdet i mindst 3,5 år

 

Du skal desuden opfylde to af de fire nedenstående betingelser. Opfylder du alle fire, kan du få permanent opholdstilladelse efter midlertidigt ophold i Danmark i kun fire år.

 1. Du skal bestå en prøve i Dansk 3
 2. Du skal have arbejdet i mindst fire år
 3. Du skal have bestået en medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt medborgerskab
 4. Du skal have haft en gennemsnitlig årlig indkomst over et vist beløb

 

Særlige regler

Der er mindre strenge regler for permanent opholdstilladelse, hvis du

 • Er mellem 18 og 19 år og har været i uafbrudt uddannelse eller arbejde siden afslutningen af folkeskolen. Læs mere her.
 • Har dansk afstamning, tidligere dansk statsborgerskab eller tilknytning til dansk mindretal. Læs mere her.

Få hjælp til at søge om opholdstilladelse i Danmark 

Som du kan læse her på siden, er der mange betingelser for at få tildelt henholdsvis midlertidig eller permanent opholdstilladelse i Danmark. Hos Advodan har vi speciale indenfor udlændigret, og vi kan derfor hjælpe dig med at søge om opholdstilladelse, uanset hvilket land du kommer fra.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?