PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Udlændingeret

Udlændingelovgivningen regulerer udlændinges indrejse og ophold i Danmark. Her på siden kan du læse mere om hvilken lovgivning der gælder på udlændingeområdet.
Det ofte er de små detaljer, der har betydning for, om du får medhold eller afslag i din sag. Det er derfor en god idé at få hjælp fra en advokat med speciale i udlændingeret.

Hvad er udlændingeret?

Udlændingeret handler om rettighederne for tilflyttere og udlændinge i Danmark. Skal du bo, arbejde eller studere i Danmark, stifter du hurtigt bekendtskab med udlændingerettens regler om fx asyl, visum, opholdstilladelse, arbejdstilladelse, familiesammenføring og dansk statsborgerskab.

Det ofte er de små detaljer, der har betydning for, om du får medhold eller afslag i din sag. Det er derfor en god idé at få hjælp fra en advokat med speciale i udlændingeret.

Hvilken lovgivning gælder på udlændingeområdet?

Udlændingeretten er konstant under forandring. Reglerne, der bestemmer udlændinges rettigheder og muligheder, tager udgangspunkt i tre overordnede love: Udlændingeloven, Integrationsloven og Repatrieringsloven. 

 

Udlændingeloven
Udlændingeloven omfatter regler om udlændinges indrejse og ophold i Danmark, familiesammenføring, opholdstilladelse, visum og asyl.

 

Integrationsloven
Integrationsloven omfatter regler om boligplacering af flygtninge, integrationsprogrammer for flygtninge og familiesammenførte udlændinge og integrationsforløb for indvandrere.

 

Repatrieringsloven
Repatriering er et ord, der bruges om flygtninge og indvandrere, der frivilligt vælger at flytte permanent tilbage til deres hjemland eller opholdsland. Repatrieringsloven omfatter reglerne for rådgivning af udlændinge om repatriering, udbetaling af reintegrationsbistand og udbetaling af hjælp til repatriering.

Advokater med speciale i udlændingeret

Udlændingeretten rummer nogle komplicerede regelsæt, som hele tiden er i forandring. Vores advokater med speciale i udlændingeret holder sig løbende opdateret på reglerne for udlændingeområdet, så de altid kan sikre dig den bedste rådgivning – uanset din situation.

Familiesammenføring

Hvis du ønsker at få din partner eller dit barn til Danmark, er der en række krav, som I begge skal leve op til. Det er altså ikke kun den person, der skal søge dansk opholdstilladelse, der skal leve op til kravene, men i lige så høj grad den person, der i forvejen bor i Danmark.

Læs mere om familiesammenføring

Asyl

Ankommer du som flygtning til Danmark, skal du søge om asyl for at få lov til at blive i landet. At få asyl i Danmark betyder, at du får opholdstilladelse som flygtning og undgår at blive sendt tilbage til dit hjemland, så længe du er i risiko for forfølgelse eller uretmæssig straf i dit hjemland. 

Læs mere om asyl

Opholdstilladelse

Det kræver en opholdstilladelse, hvis du ønsker at bo i Danmark og ikke har dansk statsborgerskab. Med en midlertidig opholdstilladelse får du lov til at bo i Danmark i en tidsbegrænset periode. Med en permanent opholdstilladelse kan du derimod bo i Danmark så længe, du ønsker.

Læs mere om opholdstilladelse

Statsborgerskab

Dansk statsborgerskab – også kaldet indfødsret – betyder, at du har både rettigheder og pligter over for den danske stat. Du skal opfylde en række betingelser, hvis du vil opnå dansk statsborgerskab. Fx skal du afgive en erklæring om troskab og loyalitet, dokumentere dine danskkundskaber og bestå indfødsretsprøven.

Læs mere om statsborgerskab
Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?