PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Besøg i Danmark - hvad er reglerne for visum?

Du kan få brug for et visum, hvis du fx skal på forretningsbesøg eller turistbesøg i Danmark. Her på siden kan du læse mere om, hvornår du skal have visum, de generelle betingelser for at få visum, og hvad der kan ske, hvis dit visum udløber, mens du er i Danmark.

Hvad er et visum?

Et visum er en form for dokumentation, som giver dig tilladelse til at rejse ind i Danmark. Typisk vil visummet blive stemplet i dit pas, men i særlige tilfælde kan det bestå i et særskilt dokument.

 

Hvornår skal man have visum til Danmark?

Hvis du ønsker at besøge Danmark for en kort periode, og du er statsborger i et visumpligtigt land, skal du have et visum. Du kan tjekke, om du bor i et visumpligtigt land her.

Et visum giver dig ret til at opholde dig i Danmark i op til 90 dage.

Et visum giver dig ret til at opholde dig i Danmark i op til 90 dage. De 90 dage kan enten bruges på ét sammenhængende ophold eller på flere kortere ophold. Når du ansøger om visum til Danmark, vil du normalt få ret til at opholde dig i hele Schengenområdet bestående af 26 lande, der alle har samme visumregler.

Et visum giver dig ikke ret til at arbejde i Danmark. Under besøg af mindre end 90 dages varighed kan du dog udføre visse typer af arbejdsaktiviteter, som ikke kræver arbejdstilladelse.

Generelle betingelser for visum til Danmark

I forbindelse med din ansøgning om visum til Danmark er der visse betingelser, der skal være opfyldt. Nedenfor er oplistet 6 generelle betingelser:

  1. Det er et krav, at du er i besiddelse af et pas eller anden gyldig rejselegitimation.
  2. Du må ikke have overtrådt nogle bestemte bestemmelser i Udlændingeloven, som medfører, at du ikke kan få visum i 5 år.
  3. Ansøgningen om visum kan tidligst indgives 6 måneder inden starten på den forventede rejse, og som hovedregel kan den senest indgives 15 dage inden starten på rejsen.
  4. Du skal i din ansøgning forklare formålet med og vilkårene for dit ophold i Danmark.
  5. Du skal fremlægge dokumentation for, at du er i stand til at finansiere hele din opholdsperiode samt rejsen tilbage til dit bopælsland.
  6. Ansøgningen skal indsendes ved brug af ansøgningsskemaet, der er vedlagt som bilag til visumkodekset.

Kan man få visum med længere gyldighedsperiode? 

Et visum til Danmark og Schengenområdet holder i op til 90 dage. Ønsker du at opholde dig i Danmark i længere tid, skal du søge om opholdstilladelse.

Du har dog mulighed for at få visum med en længere gyldighedsperiode, hvis du ofte eller regelmæssigt har behov for at rejse til Danmark eller de øvrige Schengenlande. Du skal opfylde en række betingelser, heriblandt dokumentere din integritet og pålidelighed, for at få visum med længere gyldighedsperiode. Du kan læse mere om betingelserne her.

Hvor lang tid tager det at få et visum til Danmark?

Der skal som udgangspunkt træffes afgørelse i en visumsag inden for 15 dage. Sagsbehandlingstiden kan dog være op til 30 dage, hvis der kræves nærmere undersøgelser. I særligt komplicerede sager, hvor der er behov yderligere dokumentation, må sagsbehandlingstiden være op til 60 dage.

På grund af uvisheden om sagsbehandlingstiden anbefales det, at ansøgningen indgives 2-3 måneder før den ønskede indrejse. Du kan læse mere om, hvordan du søger visum til Danmark her.

 

Hvad koster et visum til Danmark?

Du skal betale et visumgebyr, når du indgiver din ansøgning. Prisen er normalt 80 euro for voksne og 40 euro for børn (6-11 år).

 

Hvad sker der, hvis man ikke rejser ud af Danmark, inden visum udløber?

Hvis du opholder dig i Danmark uden tilladelse, kan det få store konsekvenser. For det første kan du risikere, at du ikke kan få visum i 5 år. For det andet kan du ved ulovligt ophold straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder. Det er i denne henseende en skærpende omstændighed, hvis der er tale om et gentagelsestilfælde, altså hvis du før har opholdt dig i Danmark efter udløbet af et visum.

Hvis du ønsker at opholde dig i Danmark i længere tid end 90 dage, fordi du er gift med en person, der bor i Danmark, skal du i stedet søge om familiesammenføring.

Få hjælp til at ansøge om visum

Hos Advodan har vi stort indsigt i udlændingeretten, herunder processen vedrørende opnåelse af visum. Vi kan rådgive dig om visumreglerne og hjælpe dig med ansøgningsprocessen. Hvis du foretrækker det, rådgiver vi dig gerne på engelsk. Det er meget afgørende at få startet en visumproces korrekt, ellers kan det vise sig at blive vanskeligt at opnå på et senere tidspunkt.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?