Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Persondata

Menu

Persondata

Reglerne i persondataloven er komplekse. Overholder din virksomhed ikke de nuværende regler, når I håndterer personoplysninger, kan det føre til bøder. Når den nye persondataforordning fra EU finder anvendelse fra d. 25. maj 2018, bliver kravene til din virksomheds håndtering af persondata endnu skrappere og med væsentlig større bøder til følge.

print

Fakta om persondataloven:

 • Den nuværende danske persondatalov trådte i kraft den 1. juli 2000
 • Persondataloven er hovedloven for, hvornår og hvordan personoplysninger skal behandles
  - herunder indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, brug og videregivelse
 • Det overordnede formål med loven er at sikre, at den enkelte borgers retsbeskyttelse og integritet
  ikke krænkes i forbindelse med en behandling af personoplysninger
 • Persondataloven omfatter offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger m.v.

 

Den nye EU persondataforordning:

 • EU-forordningen blev vedtaget d. 14. april 2016 og vil finde anvendelse fra d. 25. maj 2018.
 • Det primære mål er at øge datasikkerheden for den enkelte borger gennem ens regler inden for EU
 • Forordningen indeholder skærpede krav til it-sikkerhed, organisatorisk sikkerhed samt informations-
  og samtykkekrav
 • Større bøder – op til 2-5 procent af en virksomheds samlede omsætning.

 


Mange kender ikke persondataregler

En ny undersøgelse blandt danske små og mellemstore virksomheder viser, at:

 • 75 procent af virksomheder med 1-9 ansatte har ikke kendskab til den nye EU persondataforordning.
  Det samme er gældende for 64 procent af virksomheder med 10-49 ansatte.
 • 60 procent af virksomheder med 1-9 ansatte har ikke procedurer for at håndtere persondata,
  så det er i overensstemmelse med lovgivningen. Det gælder for 45 procent af virksomheder
  med 10-49 ansatte.
 • Heraf siger 46 procent af de helt små virksomheder og 44 procent af de lidt større virksomheder,
  at årsagen er manglende information om lovgivning på området.
 • 19 procent af de helt små virksomheder har interne procedurer for at tage højde for Datatilsynets minimumskrav
  til håndtering af persondata på medarbejdere. Det samme er gældende for virksomhederne med 10-49 ansatte.

Fakta om undersøgelse:

 • Foretaget af Epinion for Advodan i januar 2016.
 • Ejerledere og direktører fra 400 danske virksomheder med op til 49 ansatte har deltaget.
 • Respondenterne er blevet spurgt om kendskab, forståelse og procedurer i forhold til håndtering af
  persondata på kunder og medarbejdere.


Har du brug for hjælp til Persondata?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.


Du er her
GØR SOM 11.855 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 11.855 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder og gode råd om jura. Vi sender ud to gange hver måned.

* Din tilmelding afgives til ADVODAN A/S
– CVR nr.: 2979 5185