Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Selskabskonstruktion og virksomhedsformer

Hvorfor vælge at etablere et interessentskab?

Et I/S er velegnet, når man ønsker at starte en virksomhed op. Virksomhedsformen er god, hvis man driver erhvervsvirksomhed, hvor der ingen risiko er for at blive mødt af et krav om erstatning, eller hvor der ikke er anden form for risiko for tab. Man skal være opmærksom på, at underskud i en enkeltmandsvirksomhed kan modregnes i anden personlig indkomst eller i ægtefælles personlige indkomst.

Hvad er ejerforholdet i interessentskabet?

Et interessentskab (I/S) kan sidestilles med en enkeltmandsvirksomhed, men har altid to eller flere ejere. Ejerne kan være både fysiske personer og selskaber såsom anparts- og aktieselskaber. Ejerne af et interessentskab hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset. Hvis ejerne af et interessentskab ikke aftaler andet, ejer de lige meget af virksomheden.

Skal interessentskabet føre ejerbog?

Nej.

Skal ejerne registreres i det offentlige ejerregister?

Nej.

Hvem bestemmer/leder i interessentskabet?

Der er ikke lovkrav om, at et interessentskab skal have en ledelse i form af en direktion, en bestyrelse eller lignende. Det er op til interessenterne selv at beslutte, hvilken ledelse interessentskabet skal have.

Med mindre andet er bestemt i en eventuel interessentskabskontrakt, kræver alle væsentlige beslutninger enighed mellem alle interessenter.

Hvem hæfter for gæld og med hvor meget?

Interessenterne i et interessentskab hæfter med alt, hvad de ejer og har for interessentskabets forpligtelser.

Hvordan stiftes interessentskabet, og hvilke krav er der til kapital?

Der er ingen krav til stiftelse, når interessentskabet oprettes, og det kræver ingen startkapital. Ejerne kan således starte et interessentskab uden en eneste krone, men der skal til enhver tid være den kapital til rådighed, som er nødvendig for at drive virksomheden.

Hvis interessentskabet skal have et CVR-nr. til brug for moms, skat og told, skal interessentskabet registreres hos Virk Indberet.

Bliv klogere på virksomhedskonstruktionen af et interessentskab

Er der krav om en årsrapport?

Interessentskabet skal bogføre efter bogføringsloven, men er ikke forpligtet til at udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven, hvis ejerne er fysiske personer.

Hvis interessentskabet er 100 % ejet af selskaber (eksempelvis anpartsselskaber eller aktieselskaber) er det forpligtet til at indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Hvilke skatteregler gælder?

Ejeren af interessentskabet kan vælge at blive beskattet efter en af tre ordninger: 

  1. Personskattereglerne, hvor indkomsten beskattes som personlig indkomst.

  2. Virksomhedsordningen, hvor de sker en foreløbig beskatning af virksomhedens overskud med en skattesats svarende til skattesatsen for selskaber (23,5 % i 2015). Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen er der også fuldt fradrag for renteudgifter.

  3. Kapitalafkastordningen, der giver nogle af virksomhedsordningens fordele, men er mere enkel.


Hvilke love skal følges?

Generelle love og regler som fx bogføringsloven og virksomhedsskatteloven.

 

Vigtige dokumenter at have styr på i interessentskabet?

 

Hent e-bogen 10 tips til sikker virksomhedsdrift

Få tilsendt vores e-bog og få svar på de vigtigste spørgsmål, der kan sikre et juridisk sikkert fundament i din virksomhed.

  • Juridisk guide til dig som virksomhedsejer
  • 40 sider med konkrete råd
  • Bliv klogere og få svar på dine spørgsmål
  • Print - eller læs online
Få din e-bog her

Når du udfylder formularen og trykker ”send til e-mail”, bliver du samtidig tilmeldt vores Nyhedsbrev Erhverv.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger til at fremsende e-bogen og som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysningerne her

 

Har du brug for hjælp til Selskabskonstruktion og virksomhedsformer?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Læs også

Har du brug for hjælp til Selskabskonstruktion og virksomhedsformer?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

GØR SOM 12.741 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.741 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.