PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Få svar på dine spørgsmål om fritstilling af medarbejdere

Når du opsiger en medarbejder, kan du vælge om medarbejderen skal fritstilles i opsigelsesperioden. Men hvad betyder fritstilling egentlig, og hvornår er fritstilling det rigtige valg? Læs med og få svaret her.

Her på siden bliver du klogere på, hvad fritstilling indebærer, og hvornår det kan være en fordel for din virksomhed.

Hvad er en fritstilling?

Fritstiller du en opsagt medarbejder, betyder det, at medarbejderen ikke forventes at møde op og være til rådighed for din arbejdsplads i opsigelsesperioden. Med andre ord kan du ikke forvente, at en fritstillet medarbejder møder ind som sædvanligt, og du kan heller ikke indkalde vedkommende. Du bør derfor overveje det nøje, hvis du overvejer at fritstille en medarbejder.

 

Hvorfor en fritstilling? 

Der kan være en række fordele og ulemper ved at fritstille en medarbejder.

Fordele

Opsiger du en medarbejder, kan du komme ud for, at medarbejderen har svært ved at forlige sig med tanken om fyringen. Du kan risikere, at medarbejderen finder opsigelsen urimelig og derfor vælger at inddrage sin fagforening eller gå direkte imod din virksomhed.

I sådan et tilfælde kan det være en god idé at fritstille medarbejderen for at sikre, at vedkommende ikke får mulighed for at ødelægge sine kollegaers arbejdsmiljø eller skabe fjendskab overfor ledelsen.

Du kan også komme ud for, at en opsagt medarbejder ønsker at blive fritstillet. Det skyldes som regel, at det for mange føles som et personligt nederlag eller en ydmygelse at blive opsagt. Det kan især være tilfældet, hvis din medarbejder har været ansat længe og føler, at vedkommende har givet din virksomhed sine bedste år.

En fritstilling kan desuden bruges i forhandlingerne, hvis du ønsker at indgå en fratrædelsesaftale med din medarbejder. Det er også en måde, hvorpå du kan undgå, at din medarbejder lægger sag an og påstår, at opsigelsen var usaglig.

 

Ulemper

Har du som arbejdsgiver først fritstillet en medarbejder, kan du ikke senere ombestemme dig og kræve, at medarbejderen alligevel skal udføre et stykke arbejde i opsigelsesperioden. Med andre ord er en fritstilling bindende.

Fritstiller du en medarbejder, skal du desuden være opmærksom på, at vedkommende i nogle tilfælde har ret til fuld løn i opsigelsesperioden.

 

Skal jeg fritstille min medarbejder eller ej?

Om det er en god idé at tilbyde din medarbejder fritstilling, afhænger af den konkrete situation. Ønsker du, at medarbejderen forsat arbejder i opsigelsesperioden, og regner du med, at medarbejderen vil arbejde loyalt, vil en fritstilling ikke være ideel.

Ønsker du at give en opsagt medarbejder incitament til at få afsluttet sine opgaver hurtigst og bedst muligt, kan et tilbud om fritstilling være en løsning. For mange kan det være en motivation at se frem til en periode med betalt fri.

 

Løn under fritstilling 

Hvad du skal betale medarbejderen i løn under fritstillingsperioden afhænger af, om vedkommende er ansat under funktionærloven eller ej. Du skal i den forbindelse vide, at en fritstillet medarbejder har pligt til at søge andet arbejde i opsigelsesperioden.

Når du fritstiller en funktionær

Har du funktionæransatte i din virksomhed, skal du være særligt opmærksom i forhold til fritstilling. Som funktionær er din medarbejder nemlig dækket af minimalerstatningsreglen, hvilket betyder, at du ikke må modregne den opsagtes løn. Det betyder i praksis, at din opsagte medarbejder i den kommende opsigelsesmåned og tre måneder frem kan tjene dobbelt løn, hvis vedkommende finder et nyt job i fritstillingsperioden. Denne løn inkluderer løndele som bonus, pension, tillæg, løngoder mv. Løngoder kan fx være firmabil, mobiltelefon, computer eller avisabonnement.

I nogle tilfælde kan du som arbejdsgiver kræve, at medarbejderen afleverer sine løngoder ved en fritstilling. Det kræver dog, at det er aftalt med medarbejderen – enten i ansættelseskontrakten eller ved indgåelsen af en fratrædelsesaftale. Medarbejderen har i så fald ret til kompensation for de manglende løngoder i fritstillingsperioden.

Af og til sker det, at en fritstillingsperiode er længere end minimalerstatningsperioden. I disse tilfælde er du kun nødsaget til at betale løn efter de tre måneder, hvis din opsagte medarbejder samlet set lider et økonomisk tab i hele fritstillingsperioden.

 

Når den opsagte medarbejder ikke er funktionær

Har du opsagt en medarbejder, der ikke er funktionær, kan du modregne medarbejderens løn i den løn, vedkommende får fra en ny arbejdsplads. Det kræver selvfølgelig, at din opsagte medarbejder finder et nyt arbejde i fritstillingsperioden. Gør vedkommende ikke det, skal du forsat betale.

Den fritstillede medarbejders forpligtelser

Selvom du fritstiller en medarbejder, gør den almindelige loyalitetspligt sig stadig gældende i opsigelsesperioden. Det betyder, at din opsagte medarbejder ikke må tage arbejde hos en konkurrerende virksomhed eller opstarte en ny virksomhed, der kan påvirke din virksomhed. Medarbejderen må heller ikke på anden måde udføre aktiviteter, der kan skade din virksomhed – som for eksempel at ytre sig upassende og kritisk om virksomheden på sociale medier.

Hvis din medarbejder er omfattet af en konkurrenceklausul eller kundeklausul, vil klausulen først gøre sig gældende ved udløbet af opsigelsesperioden – også selvom din medarbejder er blevet fritstillet og derfor er stoppet med at udføre arbejde for din virksomhed på et tidligere tidspunkt. Desuden skal du være opmærksom på, at hvis opsigelsen af din medarbejder er begrundet i virksomhedens forhold, vil konkurrenceklausulen ikke gøre sig gældende.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til