PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Før, under og efter en kontraktforhandling

Forhandling med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere bestemmer den endelige aftale eller kontrakts indhold. God forberedelse, klare mål og dine evner til at forhandle afgør, hvor god en aftale eller kontrakt din virksomhed får.

Mark Steffenauer
Advokat

Kontraktforhandling

Advodan kan hjælpe dig både før, under og efter kontraktforhandlinger med kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Det sikrer din virksomhed mod uhensigtsmæssige aftaler og giver dig de bedste betingelser for at forebygge konflikter.

Før forhandlingen skal du sikre dig, at du har klare mål med forhandlingerne, og at du ved, hvilke detaljer du skal huske at forhandle på plads. Under selve forhandlingen kan Advodan være med ved din side som rådgiver. Vi kan også varetage hele forhandlingsprocessen for dig og din virksomhed.

Efter forhandlingerne hjælper vi dig med at udarbejde en skriftlig kontrakt på baggrund af alle aftalte detaljer. Udarbejder du selv et kontraktudkast, eller modtager du et udkast fra en samarbejdspartner, gennemser Advodan udkastet, så du er sikker på, at alle væsentlige forhold er dækket af kontrakten.

Kan jeg kommer ud af en kontrakt eller aftale?

Det kan være både vanskeligt og dyrt at komme ud af en aftale eller kontrakt med en kunde, leverandør eller anden samarbejdspartner. Derfor skal du i dine aftaler sikre dig rimelige vilkår for at komme ud af dem igen.

En god kontrakt eller aftale beskriver mulighederne for og eventuelle omkostninger ved at bryde kontrakten eller aftalen. Som regel aftaler du et opsigelsesvarsel. I en tidsbestemt kontrakt eller aftale kan du også aftale, hvad det koster at bryde kontrakten før tid.

Afhængig af om din virksomhed er kunde eller leverandør i samarbejdsforholdet, er aftaler med gode ophørsmuligheder samt enten korte eller lange opsigelsesvarsler en god idé.

Indsender formularen...

Tag kontakt til os ved spørgsmål om din kontraktforhandling