PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Konkurs – det skal du vide som virksomhedsejer

Hvis din virksomhed ikke længere kan betale sine kreditorer, kan den erklæres konkurs efter en konkursbegæring. En konkursbegæring kan indgives af en kreditor, eller den kan indgives af dig selv, hvis din virksomhed er insolvent.

Lars Stuckert
Advokat (L), partner

Hvad er en konkurs?

Kan man ikke længere betale sine kreditorer, vil man komme under konkurs. Den juridiske proces, der igangsættes kaldes konkurs.

Har en kreditor indgivet en konkursbegæring mod din virksomhed, bliver det undersøgt, om den manglende betalingsevne kun er midlertidig, og om den skyldes særlige forhold. Det betyder fx, at du ikke kan blive erklæret konkurs, hvis der er uoverensstemmelser i en leverance, som ikke er tilfredsstillende, og som du ikke vil betale for.

Har du modtaget en konkursbegæring, eller overvejer du at indgive en egenbegæring, så anbefaler vi, at du kontakter en advokat. Hos Advodan kan vi rådgive dig om, hvordan du skal forholde dig til situationen, eller vi kan hjælpe dig med at udfylde og indgive egenbegæring.

 

Konkurs af firma i praksis

Når skifteretten har meddelt til offentligheden, at et firma tages under konkursbehandling (dvs. når konkursdekretet er udstedt), udpeger skifteretten en kurator. En kurator er en person – som regel en advokat – der har til opgave at varetage kreditorernes interesser. Kuratoren skal afvikle virksomheden, så kreditorerne får mest muligt ud af det. Denne afvikling kaldes behandling af konkursboet.

Kurator skal sælge eller på anden måde afvikle virksomhedens aktiver fx igennem tvangsauktioner. Det, der måtte være tilbage efter afviklingen, kaldes for konkursmassen. Konkursmassen skal fordeles blandt kreditorerne og bliver udbetalt i flg. rækkefølge:

  1. Omkostninger til behandling af konkursboet
  2. Omkostninger til virksomhedens afvikling
  3. Løn til medarbejdere
  4. Leverandørers krav på afgifter
  5. Øvrige kreditorer

Når virksomheden er blevet afviklet og konkursmassen fordelt, vil virksomheden blive afregistreret.

Få hjælp til konkurs

Skal du erklære din egen eller en anden virksomhed konkurs, så læs her og hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig. 

Konkurs og rekonstruktion

Undersøg dine muligheder for dit firma, før du begærer konkurs

Du bør undersøge dit firmas muligheder, før du begærer den konkurs. En advokat kan rådgive dig og fx hjælpe med at undersøge, om der er mulighed for rekonstruktion.

Vi anbefaler, at du tager en advokat med på råd, før du indgiver en konkursbegæring for din virksomhed. Hos Advodan har vi erfarne erhvervsadvokater, der kan rådgive dig om din virksomhed og dens konkrete situation.

 

Konkurs og Gældsstyrelsen

Uanset om du har en privatejet virksomhed eller et selskab, skal der betales skatter, moms og afgifter. Oplever du, at skattegælden vokser til det uoverskuelige, og har du ikke mulighed for at optage lån til at afbetale din gæld, så kan du indgå en frivillig aftale om afdragsordning med Gældsstyrelsen. Du kan søge om afdragsordning på Gældsstyrelsens hjemmeside her.

Betaler du ikke din gæld til Gældsstyrelsen kan de indgive en konkursbegæring for din virksomhed.

 

Pas på konkurskarantæne

Kan du ikke lave en frivillig aftale med Gældsstyrelsen kan du overveje at stoppe driften, inden Gældsstyrelsen indgiver en konkursbegæring. Stopper du selv driften, kan det have betydning i forhold til en eventuel konkurskarantæne. Kurskarantæne betyder, at man i en periode ikke må være en del af ledelsen i et nyt selskab, og det kan have store konsekvenser fremadrettet.

Indsender formularen...

Har du brug for juridisk vejledning om konkurs, insolvens og rekonstruktion, så kontakt en erhvervsadvokat fra Advodan.