PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Skilsmisse og børn

Når I går fra hinanden og har fælles børn, skal I tage stilling til, hvordan rammerne for jeres fælles børn skal være fremover. Det er bedst for børnene, hvis I som forældre bliver enige. Er I ikke enige, kan I få hjælp.

Skilsmisse er en svær situation at stå i – også for børnene – og det kan derfor virke uoverkommeligt at få styr på de praktiske omstændigheder. Ikke desto mindre er det rigtig vigtigt, særligt når I har fælles børn.

Vi står klar med de praktiske informationer om skilsmisse og børn, så du kommer lettest muligt igennem den kommende tid. Du kan også til enhver tid kontakte os for en uforpligtende snak, hvis du har brug for rådgivning om din nye situation.

Fælles aftaler

Det mest afgørende for jeres børns trivsel i den nye hverdag er jeres fælles aftaler. I skal tage stilling til nogle forhold, som vil have stor indflydelse på både jeres eget og børnenes liv fremover.

Som udgangspunkt er forældremyndighed ikke noget, I skal overveje; men det er børnenes bopæl til gengæld. Når I beslutter, hvem børnene skal have bopæl hos, skal I samtidig lave aftale om børnenes samvær med den anden forælder.

Du kan læse meget mere om forældremyndighed, bopæl og samvær på undersiderne, der omhandler disse emner.

Når du og din tidligere partner laver fælles aftaler, så forsøg at finde løsninger, I begge tror kan fungere på langt sigt. Aftalerne skal selvfølgelig være til børnenes bedste, men I skal også selv kunne leve med dem – udover at bestemme hvor meget I hver især ser børnene, vil de også have indflydelse på jeres økonomi.

 

Skilsmisse og økonomi

Når I bliver skilt, vil det påvirke jeres økonomi. I skal tænke fx tænke på bodeling og ægtefællebidrag. Her kan du læse om de økonomiske forhold, I skal være ekstra opmærksomme på, når I har fælles børn.

 

Hvis I ikke har valgt delt bopæl, og den ene af jer derfor er bopælsforælder, har denne ret til børnebidrag fra samværsforælderen.

Konfirmations- og børnebidrag

Hvordan jeres økonomi vil ændre sig efter skilsmissen, afhænger selvfølgelig primært af, hvor jeres fælles børn kommer til at bo.

Hvis I ikke har valgt delt bopæl, og den ene af jer derfor er bopælsforælder, har denne ret til børnebidrag fra samværsforælderen. Skal børnene konfirmeres, har bopælsforælderen også mulighed for at få konfirmationsbidrag. Det kan du læse mere om her.

 

Offentlige tilskud

Afhængigt af din situation er det desuden muligt at få forskellige tilskud fra det offentlige. Det drejer sig om:

  • Børnetilskud – hvis du er enlig forsørger for børnene
  • Tilskud til betaling af børnenes daginstitution – afhængigt af din indkomst
  • SU forsørgertillæg – hvis du er enlig forsørger på SU

Du skal selv søge om det, hvis du ønsker at modtage de nævnte tilskud. Læs mere om, hvordan du gør dét på borger.dk.

 

Få hjælp, hvis I er uenige

I forbindelse med en skilsmisse kan der let opstå uenighed om forhold, der angår fælles børn. Er I uenige, kan I søge hjælp hos familieretsadvokater og i Familieretten.

Vi hjælper

Børnenes liv skal til at forandre sig meget, og det er vigtigt, at I skaber en ny og velfungerende hverdag for dem. Den bedste løsning er, at I som forældre bliver enige om rammerne for jeres børn. På den måde undgår I opslidende konflikter, som går ud over dem. Det kan forekomme svært midt i en skilsmisse, men netop på grund af denne hårde tid, er det nødvendigt for at sikre børnenes trivsel.

 

Hvis jeres situation er så konfliktfyldt, at I ikke selv kan håndtere den, kan vi hjælpe jer. Vi har stor erfaring med skilsmisserådgivning, og du kan kontakte os når som helst for en uforpligtende snak.

 

Familieretshuset hjælper

Hvis I ikke kan blive enige, kan Familieretshuset hjælpe jer med at tage stilling til forældremyndighed, bopæl og samvær. Hvis du ønsker dette, kan du sende en ansøgning til Familieretshuset på deres hjemmeside

Kan Familieretshuset ikke løse jeres konflikt og ender den i retten, står vores advokater klar til at hjælpe dig. For nogle er det nødvendigt at få advokatbistand allerede inden første møde i Familieretshuset, det giver dem noget tryghed i forhold til aftaler. Herudover kan der, allerede inden første møde i Familieretshuset, været opstået så store konflikter mellem to forældre, at advokatbistand er en nødvendighed.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?