Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Selskabskonstruktion og virksomhedsformer

Aktieselskab

Juridisk er der store ligheder mellem at stifte et aktieselskab (A/S) og et anpartsselskab (ApS). Fordelen ved et A/S frem for et ApS ligger derfor primært i markedsføringsværdien udadtil. Man viser således omverdenen, at der er midler til at binde 400.000 kr. i sit selskab frem for 40.000 kr. Det kan være en fordel ved større udbud eller samarbejdsaftaler.


Hvorfor etablere et aktieselskab?

Et A/S er en mulighed, både hvis du skal starte og eje din virksomhed sammen med andre, og hvis du skal gøre det alene. Hvor stor en andel af selskabet den enkelte ejer, afhænger af hvor stor en del af den samlede selskabskapital, hun eller han har indskudt eller tegnet senere.

En af de helt store fordele ved at stifte et A/S er, at man har begrænset hæftelse. Hvis virksomheden går konkurs, mister man kun de 400.000 kroner, man har indskudt i aktiekapital, med mindre man har underskrevet en personlig kaution. Det betyder, at man ikke nødvendigvis skal gå fra hus og hjem, hvis virksomheden går ned.

Hvis man har et selskab og laver et overskud, kan der være nogle skattemæssige fordele, hvis aktierne i selskabet ejers via et holdingselskab. Efter at selskabsskatten er betalt af årets overskud, kan man udlodde skattefrit op til holdingselskabet og bruge disse midler til at investere med.

KAPITALKRAV OG STIFTELSE af aktieselskab

For at stifte et aktieselskab skal der indskydes en selskabskapital på mindst 400.000 kr. i form af kontanter eller andre værdier end kontanter. Andre værdier end kontanter kan være fx en virksomhed, som du hidtil har drevet som enkeltmandsvirksomhed, en produktionsmaskine eller et patent.

Et aktieselskab stiftes ved at underskrive et stiftelsesdokument, der indeholder vedtægter. Stiftelsen skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system eller anmeldes til registrering senest to uger efter, at stiftelsesdokumentet er underskrevet. Det skal samtidig over for Erhvervsstyrelsen dokumenteres, at den nødvendige kapital er til stede i selskabet.

SKATTEREGLER og udbytte

Får man som ejer udbetalt løn fra selskabet, skal man betale A-skat og AM-bidrag som alle andre lønmodtagere. Aktieselskabet beskattes for sig og overskud skal der betales skat af efter selskabsskattereglerne.

Udbetales der udbytte til ejerne, skal man betale udbytteskat. Se taksterne på Skatteministeriets hjemmeside. 

Hvad er ejerforholdet i et A/S?

Et aktieselskab kan have en eller flere ejere. En ejer kan være såvel en fysisk person som en virksomhed, fx et interessentskab eller et anpartsselskab.

Virksomhedsformen er en mulighed, både hvis du skal starte og eje din virksomhed sammen med andre, og hvis du skal gøre det alene. Hvor stor en andel af aktieselskabet, den enkelte ejer, afhænger af hvor stor en del af den samlede selskabskapital, hun eller han har indskudt eller senere tegnet.

Skal der føres ejerbog?

Ja - alle kapitalselskaber har pligt til at føre en fortegnelse over selskabets ejere - en ejerbog.

Formålet med ejerbogen er at holde styr på samtlige ejerforhold i et selskab og løbende dokumentere ændringer i disse. Virksomheden vælger selv, om ejerbogen føres i eksempelvis et Word-dokument, et regneark, en app eller gennem advokaten.
Ejernes navn og adresse (evt.cvr-nr.) samt den procentvise andel i selskabets kapital og stemmeret skal registreres i ejerbogen. Den skal ikke offentliggøres, men være tilgængelig for offentlige myndigheder.

Skal ejerne registreres i Det Offentlige Ejerregister?

Alle aktie-, anparts- og partnerselskaber skal registrere alle, der ejer 5 % eller mere af selskabet i Det Offentlige Ejerregister.

Oplysningerne blev offentligt tilgængelige fra den 15. juni 2015. Registrering i ejerregistret sker på virk.dk.

Hvem bestemmer/leder i et aktieselskab?

Et A/S skal både have en direktion og en bestyrelse eller et tilsynsråd. Flertallet af bestyrelsens eller tilsynsrådets medlemmer skal vælges af generalforsamlingen, som er øverste myndighed i selskabet. Bestyrelsen eller tilsynsrådet skal have mindst tre medlemmer. Hvis selskabet har medarbejderrepræsentanter, har de ret til at være repræsenteret i enten bestyrelsen eller tilsynsrådet.

Bestyrelsen står for den overordnede og strategiske ledelse og ansætter og udsteder retningslinjer til direktionen. Direktionen står for den daglige ledelse. Hvis selskabet har et tilsynsråd i stedet for en bestyrelse, ansætter og fører tilsynsrådet tilsyn med direktionen, men tilsynsrådet varetager ikke den overordnede og strategiske ledelse.

Hæftelse - Hvem hæfter for gæld?

Ejerne hæfter ikke for gæld personligt. Det vil sige, at aktionæren dermed højst kan miste det beløb, som der er købt aktier for. Aktieselskabet hæfter dermed alene for gæld.

Ejerne kan dog blive pålagt at garanterer for tilbagebetaling af lån i banken. På den måde kan ejerne alligevel personligt komme til at hæfte for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser.

Der er mange beslutningstagere i et aktieselskab

Er der krav om en årsrapport?

Der skal indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven, og selskabet skal bogføre efter bogføringsloven. Årsrapporten skal revideres af en revisor, medmindre virksomhedens balancesum, omsætning og antal beskæftigede falder under bestemte grænser – se mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvilke love skal følges?

Selskabsloven og generelle love og regler fx bogføringsloven, årsregnskabsloven og selskabsskatteloven.

Vigtige dokumenter at have styr på i aktieselskabet:

  • Stiftelsesdokument (lovkrav)
  • Vedtægter (lovkrav)
  • Ejerbog (lovkrav)
  • Forretningsorden for bestyrelsen (lovkrav)
  • Ejeraftale (hvis flere ejere)

Hent e-bogen 10 tips til sikker virksomhedsdrift

Få tilsendt vores e-bog og få svar på de vigtigste spørgsmål, der kan sikre et juridisk sikkert fundament i din virksomhed.

  • Juridisk guide til dig som virksomhedsejer
  • 40 sider med konkrete råd
  • Bliv klogere og få svar på dine spørgsmål
  • Print - eller læs online
Få din e-bog her

Når du udfylder formularen og trykker ”send til e-mail”, bliver du samtidig tilmeldt vores Nyhedsbrev Erhverv.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger til at fremsende e-bogen og som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysningerne her

Har du brug for hjælp til Selskabskonstruktion og virksomhedsformer?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Læs også

Har du brug for hjælp til Selskabskonstruktion og virksomhedsformer?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

GØR SOM 12.741 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.741 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.