Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Strafferet

Menu

Strafferet

Som anklaget i en straffesag kan din tilværelse, din økonomi og dit navn være på spil. En straffesag kan have langsigtede følger for dig, særligt hvis der er tale om en sag, hvor anklagemyndigheden vil have dig idømt en større bøde, fængsel, konfiskation eller for eksempel frakendelse af kørekortet. Det er derfor vigtigt, at du vælger en forsvarsadvokat, som har stor erfaring og som ved, hvordan en straffesag skal håndteres.

print

Strafferet betegner den del af juraen, som dækker over kriminelle handlinger og de konsekvenser lovovertrædelsen medfører. Strafferet dækker alt fra sager om overtrædelse af færdselsloven, for eksempel en hastighedsovertrædelse til spirituskørsel, og over til sager om vold og indbrud, til meget alvorlige sager som røveri, voldtægt eller drab. 

Straffesager relaterer sig til dine handlinger som privatperson, men også hvis du har foretaget dig noget ulovligt i forbindelse med dit arbejde eller din virksomhed. Erhvervsstraffesager kan for eksempel vedrøre reglerne om arbejdsmiljø, landbrug og fiskeri, skatte- og afgiftsregler, køre- og hviletid, dyreværnssager eller andre særlove.

Strafferet

Alle straffesager indenfor strafferet starter i byretten. Når straffesagen skal afgøres i retten, foregår det ved en såkaldt hovedforhandling. Er der tale om en bødesag i byretten, vil sagen som udgangspunkt blive afgjort af en juridisk dommer. 
Forlanger anklagemyndigheden fængselsstraf, deltager også to såkaldte lægdommere og i meget alvorlige sager vil der også deltage et nævningeting. Udover rettens medlemmer, er der en anklager tilstede og en forsvarer. Nogle gange vil der også være en såkaldt bistandsadvokat tilstede, som repræsenterer den forurettede. Den forurettede kan for eksempel være offeret i en voldssag. ADVODANs advokater har stor erfaring som både forsvarsadvokat og bistandsadvokat.

Hvad kan vi gøre for dig?

Vi behandler alle typer straffesager – og med samme omhyggelighed og engagement. Det gælder uanset, om der er tale om en sag om spirituskørsel, vold, narkotika, anden overtrædelse af straffeloven, herunder sager om økonomisk kriminalitet. Vi har erfaring inden for alle områder af strafferetten, herunder også erhvervsstrafferet.


Har du brug for hjælp til Strafferet?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.


Du er her
GØR SOM 12.558 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.558 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder og gode råd om jura. Vi sender ud to gange hver måned.

* Din tilmelding afgives til ADVODAN A/S
– CVR nr.: 2979 5185