PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Konkursbegæring – det skal du vide

Der skal indgives en konkursbegæring til skifteretten, hvis din virksomhed skal erklæres konkurs. En konkursbegæring skal altid være skriftlig og er det kreditor, der indleverer konkursbegæringen, er der krav på kreditors adresse. Du kan også selv indgive en konkursbegæring.

Er din virksomhed insolvent, og skylder du penge til en kreditor, kan du risikere, at kreditor begærer din virksomhed konkurs. Det samme gælder, hvis din virksomhed har gæld til Gældsstyrelsen. Hos Advodan kan vi hjælpe med din konkursbegæring, hvad end du ønsker at begære din egen eller en anden virksomhed konkurs. Er det din virksomhed, som er konkurstruet, bistår vi også med rådgivning om, hvordan den kommer bedst muligt videre.

 

Egen konkursbegæring – når du begærer din virksomhed konkurs

Indgiver du som virksomhedsejer selv en konkursbegæring, kaldes det for egenbegæring.

Egen konkursbegæring er en mulighed, hvis du ikke kan betale dine regninger, i takt med at de forfalder og at denne tilstand ikke er midlertidig

Egen konkursbegæring er en mulighed, hvis du ikke kan betale dine regninger, i takt med at de forfalder og at denne tilstand ikke er midlertidig. Din virksomhed er dermed insolvent.

Er din virksomhed insolvent kan du indgive en konkursbegæring mod at stille sikkerhed for omkostningerne ved boets behandling – typisk 30.000 kr. (40.000 kr. i Sø- og Handelsrettens skifteret).

Advodan hjælper dig med at indgive egen konkursbegæring, så du kan få afsluttet din virksomhed på en ordentlig måde.

Når kreditor begærer din virksomhed konkurs

Er din virksomhed insolvent og skylder den penge til en eller flere kreditorer, kan kreditor begære virksomheden konkurs. Det samme gælder, hvis der er tale om skattegæld.

Er du blevet begæret konkurs, arrangerer skifteretten et møde mellem dig og kreditor, hvor det afgøres, hvorvidt du skal erklæres konkurs. Der er mødepligt for begge parter, og dukker du ikke op, kan skifteretten alligevel afsige kendelse om konkursdekretet, hvilket er en meddelelse til offentligheden om at din virksomhed tages under konkursbehandling.

Det er en klar overtrædelse af loven at flytte værdier ud af virksomheden op til en konkurs. Hvis du fx bliver nødt til at sælge din ejendom, skal det ske til markedspris. Det gælder også, selvom du vil sælge til din ægtefælle. Ellers risikerer du, at salget bliver omstødt.

Det er en klar overtrædelse af loven at flytte værdier ud af virksomheden op til en konkurs.

Konkursbegæring fra Gældsstyrelsen

Har du skattegæld, kan Gældsstyrelsen også begære dig konkurs. Gældsstyrelsen er en af de kreditorer, som du har mulighed for at indgå en aftale omkring afdragsordning med. I det tilfælde skal pengene helst tilbagebetales over et år.

Når du som kreditor indgiver konkursbegæring

Det koster 1.500 kr., hvis en kreditor indgiver en konkursbegæring. Det er en retsafgift, der skal betales for, at skifteretten vil tage stilling til, hvorvidt en kreditor eller privatperson skal tages under konkursbehandling.

Hvis skifteretten tager din konkursbegæring til følge, skal du være klar til at stille sikkerhed for omkostningerne ved boets behandling. Sikkerheden udgør 30.000 kr. i de fleste skifteretter (40.000 kr. i Sø- og Handelsrettens skifteret). Beløbet skal betales i skifteretten, hvis du ikke har en advokat, der vil indestå for beløbet.

En konkursbegæring skal udfyldes korrekt. Er der fejlbehæftet, kan det betyde, at den ikke vil blive godkendt i skifteretten – og så kan skyldner fortsætte som før. Hos Advodan kan vi hjælpe dig med at udfylde og indgive begæringen.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

 

Få hjælp til