Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Find din boafgift (arveafgift)

Menu

Testamente og arv

Find din boafgift (arveafgift)

Boafgift hed tidligere arveafgift. Det er en afgift til staten, som boet skal betale af arven, inden den bliver udbetalt til arvingerne. Afgiften afhænger af, hvor meget afdøde har efterladt sig og til hvem. Her finder du en interaktiv grafik over arveklasser og boafgifter/arveafgifter. Der findes tre arveklasser, som betaler forskellige boafgifter til staten.

Print
Find din BOAFGIFT

I denne interaktive oversigt over arveklasser og familie, kan du hurtigt se, hvor meget afdødes familie skal betale i boafgift til staten. Eksempel på brug:

 • 1. Din farfar er død, og du vil gerne vide, hvor meget du som barnebarn skal betale i boafgift (såfremt du arver).
 • 2. Du klikker på børnebørn og ser at du skal betale 15% i boafgift.
Faster og farbror Faster og farbror
Faster og farbror Faster og farbror
15+25% BOAFGIFT

Hvert dødsbo har et bundfradrag, som der ikke skal betales boafgift af. Hvis faster, farbror, moster og morbror til sammen står til at arve 1.000.000 kr., beregnes boafgift og arv således:

Arv 1.000.000,00 kr.

Arv minus 289.000,00 i
bundfradrag som der ikke
betales afgift af 711.000,00 kr.

Boafgift (15% af 711.000,00) 106.650,00 kr.

Arv efter boafgift
(1.000.000,00 - 106.650,00) 893.350,00 kr.

Tillægsboafgift
(25% af 893.350,00) 223.337,50 kr.

Afgift i alt 329.987,50 kr.

Arv tilbage 670.012,50 kr.

Arven skal deles ligeligt mellem moster og morbror samt faster og farbror (med mindre andet er angivet i testamentet).

Farmor og farfar Farmor og farfar
Farmor og farfar Farmor og farfar
15+25% BOAFGIFT

Hvert dødsbo har et bundfradrag, som der ikke skal betales boafgift af. Hvis en farmor, farfar, mormor og morfar til sammen står til at arve 1.000.000 kr., beregnes boafgift og arv således:

Arv 1.000.000,00 kr.

Arv minus 289.000,00 i
bundfradrag som der ikke
betales afgift af 711.000,00 kr.

Boafgift (15% af 711.000,00) 106.650,00 kr.

Arv efter boafgift
(1.000.000,00 - 106.650,00) 893.350,00 kr.

Tillægsboafgift
(25% af 893.350,00) 223.337,50 kr.

Afgift i alt 329.987,50 kr.

Arv tilbage 670.012,50 kr.

Arven skal deles ligeligt mellem farmor og farfar på den ene side og mormor og morfar på den anden side (medmindre andet er angivet i testamentet). Hvis en af bedsteforældrene er døde, træder deres børn ( farbror, morbror osv.) ind på den pågældendes sted.

Mormor og morfar Mormor og morfar
Mormor og morfar Mormor og morfar
15+25% BOAFGIFT

Hvert dødsbo har et bundfradrag, som der ikke skal betales boafgift af. Hvis en farmor, farfar, mormor og morfar til sammen står til at arve 1.000.000 kr., beregnes boafgift og arv således:

Arv 1.000.000,00 kr.

Arv minus 289.000,00 i
bundfradrag som der ikke
betales afgift af 711.000,00 kr.

Boafgift (15% af 711.000,00) 106.650,00 kr.

Arv efter boafgift
(1.000.000,00 - 106.650,00) 893.350,00 kr.

Tillægsboafgift
(25% af 893.350,00) 223.337,50 kr.

Afgift i alt 329.987,50 kr.

Arv tilbage 670.012,50 kr.

Arven skal deles ligeligt mellem mormor og morfar på den ene side og mormor og morfar på den anden side (medmindre andet er angivet i testamentet). Hvis en af bedsteforældrene er døde, træder deres børn ( morbror, farbror osv.) ind på den pågældendes sted.

Moster og morbror Moster og morbror
Moster og morbror Moster og morbror
15+25% BOAFGIFT

Arven skal deles med halvdelen til ligedeling mellem mostre og morbrødre og halvdelen til ligedeling mellem fastre og farbrødre (med mindre andet er angivet i testamentet ). Børnene træder ikke ind på forældrenes plads her – dvs. at fætre og kusiner ikke er med i arverækken.

Arv 1.000.000,00 kr.

Arv minus 289.000,00 i
bundfradrag som der ikke
betales afgift af 711.000,00 kr.

Boafgift (15% af 711.000,00) 106.650,00 kr.

Arv efter boafgift
(1.000.000,00 - 106.650,00) 893.350,00 kr.

Tillægsboafgift
(25% af 893.350,00) 223.337,50 kr.

Afgift i alt 329.987,50 kr.

Arv tilbage 670.012,50 kr.

Arven skal deles ligeligt mellem moster og morbror samt faster og farbror (med mindre andet er angivet i testamentet).

15%
+
25%
Nevø Nevø
Nevø Nevø
15+25% BOAFGIFT

Hvert dødsbo har et bundfradrag, som der ikke skal betales boafgift af. Hvis nevøer og niecer til sammen står til at arve 1.000.000 kr., beregnes boafgift og arv således:

Arv 1.000.000,00 kr.

Arv minus 289.000,00 i
bundfradrag som der ikke
betales afgift af 711.000,00 kr.

Boafgift (15% af 711.000,00) 106.650,00 kr.

Arv efter boafgift
(1.000.000,00 - 106.650,00) 893.350,00 kr.

Tillægsboafgift
(25% af 893.350,00) 223.337,50 kr.

Afgift i alt 329.987,50 kr.

Arv tilbage 670.012,50 kr.

Bror Bror
Bror Bror
15+25% BOAFGIFT

Hvert dødsbo har et bundfradrag, som der ikke skal betales boafgift af. Hvis brødre og søstre til sammen står til at arve 1.000.000 kr., beregnes boafgift og arv således:

Arv 1.000.000,00 kr.

Arv minus 289.000,00 i
bundfradrag som der ikke
betales afgift af 711.000,00 kr.

Boafgift (15% af 711.000,00) 106.650,00 kr.

Arv efter boafgift
(1.000.000,00 - 106.650,00) 893.350,00 kr.

Tillægsboafgift
(25% af 893.350,00) 223.337,50 kr.

Afgift i alt 329.987,50 kr.

Arv tilbage 670.012,50 kr.

Arven skal deles ligeligt mellem søstre og brødre (med mindre andet er angivet i testamentet).

Far Far
Far Far
15% BOAFGIFT

Hvert dødsbo har et bundfradrag, som der ikke skal betales boafgift af. Hvis mor og far til sammen står til at arve 1.000.000 kr., beregnes boafgift og arv således:

Arv 1.000.000,00 kr.

Arv minus 289.000,00 i
bundfradrag som der ikke
betales afgift af 711.000,00 kr.

Boafgift 106.650,00 kr.

Tillægsboafgift 0%

Afgift i alt 106.650,00 kr.

Arv tilbage 893.350,00 kr.

Arven skal deles ligeligt mellem mor og far (med mindre andet er angivet i testamentet).

Mor Mor
Mor Mor
15% BOAFGIFT

Hvert dødsbo har et bundfradrag, som der ikke skal betales boafgift af. Hvis mor og far til sammen står til at arve 1.000.000 kr., beregnes boafgift og arv således:

Arv 1.000.000,00 kr.

Arv minus 289.000,00 i
bundfradrag som der ikke
betales afgift af 711.000,00 kr.

Boafgift 106.650,00 kr.

Tillægsboafgift 0%

Afgift i alt 106.650,00 kr.

Arv tilbage 893.350,00 kr.

Arven skal deles ligeligt mellem mor og far (med mindre andet er angivet i testamentet).

Søster Søster
Søster Søster
15+25% BOAFGIFT

Hvert dødsbo har et bundfradrag, som der ikke skal betales boafgift af. Hvis brødre og søstre til sammen står til at arve 1.000.000 kr., beregnes boafgift og arv således:

Arv 1.000.000,00 kr.

Arv minus 289.000,00 i
bundfradrag som der ikke
betales afgift af 711.000,00 kr.

Boafgift (15% af 711.000,00) 106.650,00 kr.

Arv efter boafgift
(1.000.000,00 - 106.650,00) 893.350,00 kr.

Tillægsboafgift
(25% af 893.350,00) 223.337,50 kr.

Afgift i alt 329.987,50 kr.

Arv tilbage 670.012,50 kr.

Arven skal deles ligeligt mellem søstre og brødre (med mindre andet er angivet i testamentet).

Niece Niece
Niece Niece
15+25% BOAFGIFT

Hvert dødsbo har et bundfradrag, som der ikke skal betales boafgift af. Hvis nevøer og niecer til sammen står til at arve 1.000.000 kr., beregnes boafgift og arv således:

Arv 1.000.000,00 kr.

Arv minus 289.000,00 i
bundfradrag som der ikke
betales afgift af 711.000,00 kr.

Boafgift (15% af 711.000,00) 106.650,00 kr.

Arv efter boafgift
(1.000.000,00 - 106.650,00) 893.350,00 kr.

Tillægsboafgift
(25% af 893.350,00) 223.337,50 kr.

Afgift i alt 329.987,50 kr.

Arv tilbage 670.012,50 kr.

15%
15%
+
25%
15%
+
25%
Ægtefælle Ægtefælle
0%
BOAFGIFT
Ægtefælle Ægtefælle
0% BOAFGIFT

Ægtefæller betaler ikke boafgift. Det samme gælder for godkendte almenvelgørende foreninger/institutioner.

Arv 1.000.000,00 kr.

Boafgift 0%

Tillægsboafgift 0%

Afgift i alt 0 kr.

Arv tilbage 1.000.000,00 kr.

Hele arven går til ægtefællen. Den tilbageladte ægtefælle skal afgøre, om der skal skiftes bo.

Arvelader Arvelader
Samlever Samlever
UDEN FOR
ARVEKLASSE
Samlever Samlever
NB: Ingen arv uden testamente

Samlever ligger uden for arveklasserne og har ingen arveret. Skal samlever arve, er det derfor meget vigtigt, at dette skrives i testamentet, hvilket dog betyder, at samlever skal betale 15% i boafgift.

Børn Børn
Børn Børn
15% BOAFGIFT

Hvert dødsbo har et bundfradrag, som der ikke skal betales boafgift af. Børn arver før børnebørn, oldebørn mv. Hvis børnene til sammen står til at arve 1.000.000 kr., beregnes boafgift og arv således:

Arv 1.000.000,00 kr.

Arv minus 289.000,00 i
bundfradrag som der ikke
betales afgift af 711.000,00 kr.

Boafgift 106.650,00 kr.

Tillægsboafgift 0%

Afgift i alt 106.650,00 kr.

Arv tilbage 893.350,00 kr.

Arven skal deles ligeligt mellem børnene (med mindre andet er angivet i testamentet).

Børnebørn og oldebørn Børnebørn og oldebørn
Børnebørn og oldebørn Børnebørn og oldebørn
15% BOAFGIFT

Hvert dødsbo har et bundfradrag, som der ikke skal betales boafgift af. Børnebørn arver før oldebørn og oldebørn før tip-oldebørn. Hvis børnebørnene eller oldebørnene til sammen står til at arve 1.000.000 kr., beregnes boafgift og arv således:

Arv 1.000.000,00 kr.

Arv minus 289.000,00 i
bundfradrag som der ikke
betales afgift af 711.000,00 kr.

Boafgift 106.650,00 kr.

Tillægsboafgift 0%

Afgift i alt 106.650,00 kr.

Arv tilbage 893.350,00 kr.

Arven skal deles ligeligt mellem børnebørnene eller oldebørnene (med mindre andet er angivet i testamentet).

15%
Ægtefælle Ægtefælle
ægtefæller: 0% BOAFGIFT
Relation til arvelader: Kone eller mand

Ægtefæller betaler ikke boafgift. Det samme gælder for godkendte almenvelgørende foreninger/institutioner.

Arv 1.000.000,00 kr.

Boafgift 0%

Tillægsboafgift 0%

Afgift i alt 0 kr.

Arv tilbage 1.000.000,00 kr.

Hele arven går til ægtefællen. Den tilbageladte ægtefælle skal afgøre, om der skal skiftes bo.

Samlever Samlever
SAMLEVER: UDEN FOR ARVEKLASSE
Relation til arvelader: Samlever men uden for arveklasse

Samlever ligger uden for arveklasserne og har ingen arveret. Skal samlever arve, er det derfor meget vigtigt, at dette skrives i testamentet, hvilket dog betyder, at samlever skal betale 15% i boafgift.

Børn Børn
ARVEKLASSE 1: 15% BOAFGIFT
Relation til arvelader: Børn, børnebøm, oldebørn mv.

Hvert dødsbo har et bundfradrag, som der ikke skal betales boafgift af. Børn arver før børnebørn, oldebørn mv. Hvis børnene til sammen står til at arve 1.000.000 kr., beregnes boafgift og arv således:

Arv 1.000.000,00 kr.

Arv minus 289.000,00 i
bundfradrag som der ikke
betales afgift af 711.000,00 kr.

Boafgift 106.650,00 kr.

Tillægsboafgift 0%

Afgift i alt 106.650,00 kr.

Arv tilbage 893.350,00 kr.

Arven skal deles ligeligt mellem børnene (med mindre andet er angivet i testamentet).

Far Mor Far
ARVEKLASSE 2: 15% + 25% BOAFGIFT
Relation til arvelader: Far, mor, bror, søster, nevø, niece

Alle, undtagen visse organisationer og efterladte ægtefæller, skal betale arveafgift (i dag: boafgift), når de modtager arv

Arv 1.000.000,00 kr.

Arv minus 289.000,00 i
bundfradrag som der ikke
betales afgift af 711.000,00 kr.

Boafgift (15% af 711.000,00) 106.650,00 kr.

Arv efter boafgift
(1.000.000,00 - 106.650,00) 893.350,00 kr.

Tillægsboafgift
(25% af 893.350,00) 223.337,50 kr.

Afgift i alt 329.987,50 kr.

Arv tilbage 670.012,50 kr.

Moster og morbror Moster og morbror
ARVEKLASSE 3: 15% + 25% BOAFGIFT
Relation til arvelader: Farmor, farfar, mormor, morfar, moster, morbror, faster, farbror, fætter, kusine

Arven skal deles med halvdelen til ligedeling mellem mostre og morbrødre og halvdelen til ligedeling mellem fastre og farbrødre (med mindre andet er angivet i testamentet ). Børnene træder ikke ind på forældrenes plads her – dvs. at fætre og kusiner ikke er med i arverækken.

Arv 1.000.000,00 kr.

Arv minus 289.000,00 i
bundfradrag som der ikke
betales afgift af 711.000,00 kr.

Boafgift (15% af 711.000,00) 106.650,00 kr.

Arv efter boafgift
(1.000.000,00 - 106.650,00) 893.350,00 kr.

Tillægsboafgift
(25% af 893.350,00) 223.337,50 kr.

Afgift i alt 329.987,50 kr.

Arv tilbage 670.012,50 kr.

Arven skal deles ligeligt mellem moster og morbror samt faster og farbror (med mindre andet er angivet i testamentet).


FAKTA OM BOAFGIFT (ARVEAFGIFT)

 • Alle personer, der dør, udgør hver ét dødsbo. Hvert dødsbo har et bundfradrag, som der ikke skal betales boafgift af. Bundfradraget er på 289.000 kr. i 2018. 

  Skiftes boet efter en ægtefælle ikke, fordi længstlevende vælger at sidde i uskiftet bo (dvs. at man venter med at udbetale arven til arvingerne), vil der således være to bundfradrag i boet, når det skal skiftes efter længstlevende ægtefælles død. Der vil altså være et samlet bundfradrag på 578.000 kr. i boet. Værdier ud over dette beløb skal der betales boafgifter af. 
 • Hvor meget, man skal betale i boafgift af en arv, afhænger af, hvilken arveklasse man tilhører. Ægtefæller betaler ingen boafgift. 

 • Børn, der arver fra deres forældre, stedforældre (eller plejeforældre med en særlig tilknytning) skal betale en boafgift af arven på 15 procent. Det er dog kun den del af de samlede værdier, der overstiger bundfradraget, man skal betale boafgift af. 

 • Forældre, der arver efter et barn, betaler en boafgift af arven på 15 procent.
 • Boafgift for arvinger uden for den nærmeste familie er på 15 procent plus en tillægsafgift på 25 procent. Tillægsboafgiften beregnes efter, at de første 15 procent er trukket fra. Der gives intet bundfradrag ved beregningen af tillægsboafgiften.

 • Samlevende med et testamente skal betale 15 procent i boafgift til staten, hvis parret har boet sammen i mere end to år eller har et fælles barn – ellers beregnes ligesom for søskende, nevøer og niecer. Er der intet testamente, er der ingen arveret mellem samlevende.

 • Der beregnes ingen boafgift for godkendte almenvelgørende foreninger/institutioner. Se liste over godkendte foreninger her 


RETSAFGIFT 

Når du arver, skal du også betale retsafgift til skifteretten. Den betales typisk i forbindelse med boets udlevering, dvs. når arven er fordelt og bliver udbetalt til arvingerne. 

 

 Forudsætninger

 Retsafgift

Boudlæg

Hvis afdøde var under 18 år

Hvis der ikke er penge i boet til at betale     retsafgift.

0 kr. 

 

Hvis boets aktiver overstiger 15.000 kr.

500 kr. 

Udlæg til ægtefælle

-

500 kr. 

Uskiftet bo

-

500 kr. 

Forenklet privat skifte

-

1.000 kr. 

Privat skifte

-

2.500 kr. 

 

Hvis den samlede arv overstiger 1 mio. kr.

9.000 kr. 

 

Hvis en arving er repræsenteret ved værge.

1.000 kr. 

Bobestyrerbo

-

2.500 kr. 

 

Hvis den samlede arv overstiger 1 mio. kr.

9.000 kr. 

Kilde: www.skat.dk


DØDSBOSKAT

Om der skal betales dødsboskat, afhænger af størrelsen på formuen i det skiftede dødsbo. 

Boet skal betale dødsboskat, hvis boets nettoformue på skæringsdagen eller boets aktiver på skæringsdagen overstiger 2.839.100 kr. (tal for 2018). Nettoformuen er dødsboets aktiver minus dødsboets gæld.

Der kan eventuelt også være mellemværender med SKAT om skatten af afdødes indkomst fra 1. januar i dødsåret til og med dødsdagen.

Hvis afdøde var gift, er det kun afdødes del af boet, der skal betales dødsboskat af. Det betyder, at den længstlevende ægtefælles boslod i fællesboet - normalt halvdelen af hele fællesboet - ikke indgår i boets nettoformue eller aktiver, når boets skattepligt bliver vurderet.

Skal boet ikke betale dødsboskat, kan der alligevel være et mellemværende med SKAT om skatten af afdødes indkomst fra 1. januar i dødsåret til og med dødsdagen. Der kan eventuelt også være mellemværender for tidligere år.

Har du brug for hjælp til Testamente og arv?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Har du brug for hjælp til Find din boafgift (arveafgift)?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Du er her
GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.