Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Tvangsauktion

Forløb ved selve tvangsauktionen

Tvangsauktionen foregår i Retten i den retskreds, hvor ejendommen ligger.

Du er her

Tvangsauktionen starter

Hvordan forløber en tvangsauktion?

Tvangsauktion begynder med, at fogeddommeren konstaterer, hvem der er mødt for henholdsvis rekvirenten, pant- og udlægshavere samt for eventuelle øvrige rettighedshavere, såsom ejere, kautionister, lejere m.v.

Fogeddommeren beder panthaverene gøre deres krav op. Rekvirenten oplyser lidt om ejendommen og dens fysiske forhold.

Herefter åbnes der op for spørgsmål fra salen. De fremmødte har mulighed for at stille alle tænkelige spørgsmål vedrørende ejendommen. Efter at eventulle spørgsmål er afklaret, starter selve budprocessen.

Tvangsauktion omfatter mange forskellige typer huse og bygninger

Sådan afgiver du dit bud på en tvangsauktion

Er du i tvivl om, hvordan du bør afgive bud på en tvangsauktion, så læs med her:

Budprocessen starter med, at fogeddommeren beder rekvirenten opgøre størstebeløbet.

Fogeddommeren oplyser, hvilket beløb, der skal stilles sikkerhed for, umiddelbart efter auktionen er afsluttet (den "lille" sikkerhed) og informerer om, at den "store" sikkerhedsstillelse skal være på plads senest syv dage, efter auktionen er afholdt.

Fogeddommeren skitsere reglerne for afgivning af bud på en tvangsauktion

Fogeddommeren vil herefter skitsere reglerne for, hvordan du afgiver bud.

Fogeddommeren fastsætter det mindste beløb, som en bydende som minimum skal byde over et andet bud. ”Det kaldes mindste overbud”. Alle interesserede købere kan efterfølgende afgive deres bud.

Der er ikke noget minimums startbud, og du kan derfor godt starte med at byde én krone. Når budprocessen er påbegyndt, skal efterfølgende bud med minimum være med det af fogeddommeren fastsatte "mindste overbud".

Tvangsauktionen slutter

Når der trods tre opfordringer fra fogeddommeren, ikke kommer nye overbud, slutter auktionen. Salget bekræftes ved hammerslag. Du kan læse om, hvordan forløbet ser ud efter højeste bud er bekræftet i forbindelse med en tvangsauktion her:

Tvangsauktion og hammerslag

Ejendommens tidligere ejere og de kreditorer, der har penge til gode hos ejeren, kan på stedet forlange, at der afholdes ny tvangsauktion. Hvis det sker, gennemføres en ny tvangsauktion senest seks uger efter første auktion. Tidspunktet for den nye tvangsauktion fastsættes ofte af fogeddommeren med det samme.

Hvis du bød på den første tvangsauktion, er du bundet af dit bud til med anden tvangsauktion. Hvis der kommer et højere bud på den anden auktion, bliver du nødt til at byde højere end dit bud fra første auktion, hvis du vil købe ejendommen.

Forlanges der ikke en ny tvangsauktion, er ejendommen solgt til den højestbydende. Højestbydende stiller herefter straks den fornødne sikkerhedsstillelse til fogeddommeren og får kvittering herfor.

Beregning af den samlede sikkerhedsstillelse og betalingstidspunkt

Senest syv dage efter auktionen skal du stille yderligere sikkerhed for dels de restancer og hæftelser, som pant- og udlægshavere kan forlange betalt, og for de beløb, som skal betales ud over budsummen (størstebeløbet). 

Hvis du ikke overholder fristen, kan der blive tale om at genoptage auktionen og lade ejendommen gå til den næsthøjestbydende. I denne situation vil fogedretten kunne afkræve dig beløbsforskellen mellem de to bud.

Krav til sikkerhedsstillelsens karakter

Fogedretten bestemmer sikkerhedens art og forlanger som regel en check fra din bank eller en tidsubegrænset bankgaranti på vilkår af, at fogedretten afgør, hvornår den kan frigives. Kontant indbetaling eller overførsel til rettens kontonummer accepteres også uanset beløbets størrelse.

Du skal være opmærksom på, at sikkerhedsstillelsen forbliver i rettens varetægt, indtil alle rettighedshavere har fået deres penge, medmindre samtlige originale samtykkeerklæringer afleveres til retten, inden fristen udløber.

En samtykkeerklæring er en erklæring fra den rettighedshaver, der har fået betaling, om at betaling er sket, og at der kan udstedes auktionsskøde.

Det betyder i de fleste tilfælde, at det beløb, sikkerhedsstillelsen er beregnet til, skal betales to gange: som sikkerhed til fogedretten og som egentlig betaling til rettighedshaverne.

Har du brug for hjælp til Tvangsauktion?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Har du brug for hjælp til Tvangsauktion?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Du er her
GØR SOM 12.741 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.741 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.