Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Skilsmisse

Skilsmisse og økonomi

Der er mange ting, I skal tage stilling til, når I går fra hinanden. Hvad skal der for eksempel ske med jeres fælles bolig? Hvordan skal jeres indbo fordeles? Og hvem skal arve jeres pensioner og forsikringer efter en skilsmisse?

Du er her

Når I bliver separeret eller skilt, ophører jeres formuefællesskab. I skal altså dele jeres fællesbo - dvs. I skal dele alt, hvad I ejede, mens I var gift såsom fast ejendom, værdipapirer, bil og indbo.

Ved deling af jeres fællesbo, skal hver ægtefælle opgøre sine aktiver og fratrække eventuel gæld. Beløbet kaldes for en bodel. Er begge bodele positive, deles formuen ligeligt. Læs mere om skilsmisse og bodeling her.

Når I søger separation eller skilsmisse, skal I også aftale, om den ene af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden. Hvis den ene skal betale bidrag, skal I aftale, hvor lang en periode, der er pligt til at betale.  Læs mere om ægtefællebidrag her.

SKILSMISSE OG SALG AF BOLIG

Er I gift, og har I en fælles bolig, indgår den automatisk i jeres formuefællesskab. Det gælder også, selvom det kun er den ene af jer, der står på skødet.

Lever I papirløst, afhænger delingen af, om begge jeres navne står på skødet. Sammen skal I finde ud af, om I vil sælge boligen og dele provenuet mellem jer, eller om en af jer vil blive boende i boligen og købe den anden ud.

Som udgangspunkt skal I begge betale udgifter til boligen, indtil skilsmisseboet er gjort op. Det gælder også, selvom den ene part flytter ud.

Overtagelse af hus

Hvis I beslutter, at en af jer skal overtage jeres fælles bolig, skal I søge om gældsovertagelse. Det kræver dog, at banken eller kreditforeningen godkender, at den ene af jer overtager hele restgælden.

Er det ikke muligt at få en gældsovertagelse, hæfter I fortsat for gælden begge to. Dermed risikerer du at skulle betale af på en bolig, du ikke har råderet over.

Hvis I vælger at sætte huset til salg, skal der fortsat betales terminsydelser, ejendomsskat og forsikring for den fælles ejendom i salgsperioden. I den situation kan det være en god idé at få hjælp til at aftale nogle klare spilleregler om fordeling af udgifterne.

Hvis den ene af jer flytter, skal forbrugsudgifterne betales af den part, som bliver boende i ejendommen. Vær opmærksom på, at der også kan ske beskatning af ”lejeindtægt” for den fraflyttende ægtefælle. Er du i tvivl, er det en god idé at spørge Skattestyrelsen om det.

Den part, som flytter i en ny bolig, må selv betale alle sine udgifter til den nye bolig.

Læs mere om skilsmisse og skat.

DELING AF INDBO

Jeres fælles indbo indgår i jeres fælles værdier og skal deles, når I skal skilles. Flytter I fra hinanden, før bodelingen er aftalt, har du ret til at tage dine egne ting med. Det betyder, at du eksempelvis må tage dit tøj og smykker med.

Er du ikke sikker på, at de pågældende ting er dine, er de som udgangspunkt fælleseje.

Lever I papirløst, er det helt op til jer selv at dele jeres fælles ejendele. Hvis I har aftaler på skrift, kan de danne baggrund for delingen.

Har I børn, følger deres ting dem. Flytter du med børnene, må du derfor gerne tage deres ting med. Kan I ikke blive enige, kan I kontakte en advokat som kan bistå med at få en aftale på plads.

SKILSMISSE OG FORSIKRINGER

Når I bliver skilt, er det vigtigt, at I får tilpasset jeres forsikringer til den nye situation. I behøver ikke at tegne nye forsikringer begge to. I skal blot huske, at den part, der skal beholde jeres nuværende forsikringer, får dem opdateret.

Familieforsikring

I skal aftale hvem af jer, der skal overtage familie- og indboforsikringen. Er det ikke dig, som overtager indboforsikringen, så skal der tegnes en ny. Husk også at ændre indbosummen. Da I efter en skilsmisse ofte ejer halvdelen af det, I ejede før, vil der ofte kunne spares nogle penge på en ændring af indbosummen.

Bilforsikring

I forhold til bilforsikringen skal I tage stilling til hvem af jer, der skal stå som ejer og bruger af bilen. Hvis bilen skifter ejer, skal I huske at oplyse det til forsikringsselskabet. Du vil normalt få samme anciennitet som din tidligere ægtefælle. 

Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring er en personlig forsikring, hvor udbetalingen sker til den, som har tegnet forsikringen. Har du dødsfaldsdækning på din ulykkesforsikring, skal du være opmærksom på, at beløbet vil blive udbetalt til dine nærmeste pårørende.

Når du er gift, er nærmeste pårørende din ægtefælle, men når I bliver skilt, skal I tage stilling til, hvem der nu skal modtage en eventuel erstatning. Har du børn, vil de nu være dine nærmeste pårørende og modtage en eventuel erstatning, med mindre du giver besked om, at en anden person skal indsættes som begunstiget.

Har du indsat din ægtefælle som begunstiget ved navn, skal du huske at ændre dette.

ER DU VIRKSOMHEDSEJER OG SKAL DU SKILLES?

Hvis du er virksomhedsejer, bør du være på forkant og oprette en ægtepagt, når I bliver gift. Har du ikke oprettet en ægtepagt, skal din ægtefælle have en del af virksomheden, hvis I skal skilles.

Selvstændig med egen virksomhed - ægtepagten kan være vital

Som selvstændig med egen virksomhed bør du se en ægtepagt som en praktisk sikkerhedsforanstaltning på samme måde, som når du tegner en forsikring. Ægtepagten kan sikre, at din ægtefælle ikke har krav på en del af din virksomhed, hvis I beslutter jer for at blive skilt.

Flere ejere af virksomhed - det skal du vide

Er I flere ejere i virksomheden, bør du og dine gifte medejere sørge for at oprette ægtepagter. Ellers risikerer I, at virksomheden skal realisere kontanter til en tidligere ægtefælle i tilfælde af skilsmisse. I bør samtidig stille det som krav til eventuelle nye gifte medejere i ejerkredsen.

Værdiansættelse af virksomhed

Det kan være svært at værdisætte en virksomhed. Derfor er der mange muligheder, hvis din ægtefælle skal have en del af dens værdi ved skilsmisse.

Har din ægtefælle for eksempel arbejdet i virksomheden, kan fratrædelsesordninger og goodwill også indgå i bodelingen.

Hent grafik i pdf 

Skilsmisse Bodeling grafik

Har du brug for hjælp til Skilsmisse?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Skal vi hjælpe dig med din skilsmisse?
Når du udfylder formularen og klikker ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail med dine indtastede oplysninger til dit nærmeste ADVODAN-kontor. Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder fra dette kontor. Dine data bliver ikke gemt på advodan.dk, men ligger kun i den e-mail, som bliver sendt til ADVODAN kontoret. Alle ADVODAN-kontorer overholder ADVODANs persondatapolitik, herunder reglerne for opbevaring og sletning af e-mails med personoplysninger. Her kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe.

Har du brug for hjælp til Skilsmisse?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Du er her
GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.