PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kunde- og leverandørsamarbejde

Samarbejde med kunder og leverandører er rygraden i din virksomheds eksistens. Ordentlige aftaler og kontrakter med dine kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere forebygger konflikter og sikrer stabilitet og forbedret likviditet samt øget værdi af din virksomhed.

Samarbejde med kunder og leverandører er rygraden i din virksomheds eksistens. Ordentlige aftaler og kontrakter med dine kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere forebygger konflikter og sikrer stabilitet og forbedret likviditet samt øget værdi af din virksomhed.

Typiske spørgsmål om kunde- og leverandørsamarbejder

 

Hvordan skal jeg forholde mig ved misligholdelse af kontrakt? 

Det afhænger helt af dine aftalers form og indhold. Start derfor med at kontakte din advokat, der kan afgøre, hvordan du skal forholde dig i den konkrete sag.


Hvilken samarbejdsform skal jeg vælge? Agent, eneforhandler eller kommission? 

Dit valg af samarbejdsform afhænger af den konkrete situation. Både forhandler-, agentur-, kommissions- og licensaftaler kan udvides med eneret.

Typiske faldgruber ved kunde- og leverandørkontrakter

 

Husk at ensrette dine aftaler i forhold til øvrige aftaler

Sørg for at tilpasse dine aftaler med kunder og leverandører, så betalingsstrømme ud og ind af virksomheden følges ad. Ellers risikerer du dårlig likviditet, der kan true din virksomhed.


Få alle aftaler på skrift 

En mundtlig aftale er også juridisk bindende, men den er meget svær at bevise. Få derfor alle virksomhedens aftaler på skrift.


Sørg for at du kan komme ud af en kontrakt på rimelige vilkår 

Det kan være både vanskeligt og dyrt at komme ud af en kontrakt, hvis der ikke er aftalt rimelige vilkår på forhånd.

 

Indsender formularen...

Har du spørgsmål til kunde- og leverandørkontrakter, samarbejdsform eller andet? Vi sidder klar til at hjælpe dig