PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Alt du skal vide om arv og gæld

Skylder du mange penge væk, eller skal du arve fra nogen, som måske har gæld? Så læs med her, hvor vi besvarer dine spørgsmål om arv og gæld.

Få rådgivning om arv og gæld

Der kan være mange årsager til at søge information om arv og gæld. Her på siden kan du læse det vigtigste – men vi står også klar med personlig rådgivning, hvis du selv har gæld eller skal arve fra en, som har det.

Kan man arve gæld?

Man kan godt arve gæld, men loven er indrettet, så du kan undgå det.

Her på siden kan du læse om tre forskellige situationer, hvor det er relevant at kende til reglerne for arv og gæld:

  1. Du skal arve fra nogen, som har gæld
  2. Du har gæld og er gift
  3. Du har gæld og står til at skulle arve

Jeg er arving til nogen, som har gæld

Selvom den, du står til at arve fra, har en stor gæld, så behøver gælden ikke at gå i arv til dig. Hvordan du undgår gælden, afhænger af, hvordan du vælger, at dødsboet skal skiftes, det vil sige, hvordan den afdødes efterladte formue håndteres.

Er I som arvinger enige, kan I selv stå for at skifte boet. I sådan et tilfælde vælger mange at få hjælp af en advokat.

Sådan foregår et skifte

Der er to måder et skifte kan foregå på:

  1. Hvis mindst én arving ønsker det, udpeger Skifteretten en bobestyrer (advokat), som tager sig af dødsboet – dette kaldes et bobestyrerskifte
  2. Hvis arvingerne er enige, kan de selv klare opgaven – dette kaldes et privat skifte

Mange vælger at få advokathjælp ved et privat skifte. I Advodan står vi klar med rådgivning, hvis I vælger at skifte privat, men samtidig vil sikre jer, at det bliver gjort professionelt.

 

Boet skal opgøres af en bobestyrer

Hvis du vælger at lade en bobestyrer opgøre dødsboet, vil det blive vurderet, om afdøde skyldte mere væk, end han eller hun ejede. Hvis det er tilfældet, bliver boet behandlet som ”insolvent” (da der er mere gæld end værdi), og bobestyreren sørger for, at alt af værdi bliver solgt.

Som arving skal du altså hverken betale for dødsbobehandlingen eller for dine forældres gæld ved et bobestyrerskifte. Har du inden boets opstart betalt begravelsesomkostninger, vil du dog hæfte for de omkostninger, hvis boet er insolvent.

 

Boet skal opgøres privat

Det giver ikke mening at vælge privat skifte, hvis du fra starten ved, at boet er insolvent. Hvis man antager, at boet er solvent (mere værdi end gæld), kan du vælge at skifte privat og derved vedkende dig arv og gæld.

Når dine forældre dør, bliver der indrykket en annonce i Statstidende. De efterfølgende otte uger opfordres alle, dine forældre skylder penge, til at anmelde det. Hvis du herefter finder ud af, at gælden måske overstiger værdierne i boet, kan du stadigvæk vælge at lade en bobestyrer overtage det.

Dette er en af de situationer, hvor du kan risikere at arve gæld. Hvis du har taget af boets værdier, da du troede, det var solvent, skal du nemlig kunne aflevere det tilbage. Kan du ikke det, vil du komme til at hæfte for eventuel gæld, når boet overdrages til en bobestyrer.

Jeg er gift og har gæld

Er du gift, og har du en stor gæld, så risikerer din ægtefælle at skulle aflevere halvdelen af sin formue til dine kreditorer, hvis du dør først.

Hvis du har en stor gæld, kan du og din ægtefælle derfor med fordel oprette en ægtepagt, så din ægtefælles formue kan holdes uden for dit dødsbo. På den måde kan det forhindres, at en del af din ægtefælles formue kommer til at gå til dine kreditorer, fordi din ægtefælle ”arver” din gæld.

En ægtepagt kan gavne dig og din ægtefælle på mange andre måder end ved at redde den ene af jer fra at overtage den andens gæld ved dødsfald. Læs mere om fordelene ved at oprette en ægtepagt.

Du kan også med fordel læse om uskiftet bo. Vælger din ægtefælle at sidde i uskiftet bo efter din død – altså ikke lave hverken privat skifte eller bobestyrerskifte – så hæfter han eller hun nemlig for din gæld uanset hvad.

Jeg har gæld og skal arve

Hvis du har gæld og står til at arve, kan du overveje et arveafkald.

Hvis du som arving har gæld, kan det være en god idé at frasige dig arven på forhånd.

Frasigelse af arv

Hvis du som arving selv er forgældet, risikerer du, at dine kreditorer vil gå efter den arv, du modtager. Derfor kan det være en god idé at frasige dig arven på forhånd. På den måde kan du sikre, at arven går videre til dine børn eller andre i stedet for til dine kreditorer. Det kræver, at du giver arveafkald, og at den, du skal arve fra, skriver under på, at arveafkaldet er modtaget.

Det kan være nødvendigt at give afkald på arv fra flere sider, fx på arv fra dine forældre og din ægtefælle.

 

Forventet og falden arv

Det er vigtigt, at arveafkaldet gives på ”forventet arv” og ikke først på allerede ”falden arv”. Der er tale om falden arv, hvis den, du arver fra, allerede er afgået ved døden. Gives arveafkald først efter et dødsfald, er der risiko for, at kreditorerne kan få afkaldet annulleret, så det ikke kommer til at gælde alligevel.

Hvis du giver afkald på arv, skal du være opmærksom på, at det kan have betydning for dine muligheder for eventuelt senere at søge om gældssanering.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?