Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Skilsmisse

Skilsmisse og skat

En skilsmisse påvirker din privatøkonomi og skattemæssige situation.

Du er her

SAMBESKATNING

Når man er gift, bliver man automatisk sambeskattet, hvilket betyder, at man kan udnytte hinandens fradrag bedst muligt. Det kan eksempelvis være, hvis den ene ægtefælle ikke kan udnytte sit fradrag. I så fald vil det automatisk blive ”flyttet” over til den anden ægtefælle.

Hvis man bliver separeret eller skilt, ophører sambeskatningen for hele det kalenderår, hvor man bliver separeret eller skilt.

Skattestyrelsen får automatisk besked om din nye ægteskabelige status.

FORDELING AF FRADRAG FOR RENTEUDGIFTER

Ejer I eksempelvis en bolig i fællesskab, og hæfter I solidarisk for lånet, kan I hver især fratrække halvdelen af renteudgifterne. Det gælder også, selvom I vælger, at det kun er den ene af jer, som bliver boende i boligen og betaler for alle udgifter efter skilsmissen.

Hvis I ønsker, at den af jer, som bor i ejendommen, skal afholde alle udgifter til ejendommen, bør I indbyrdes forsøge at aftale dette skriftligt. Skattestyrelsen vil som regel acceptere en sådan aftale og overføre det fulde rentefradrag til den af jer, som afholder udgifterne til lånet. I modsat fald kan man lave en intern regulering.

Det kan være en god ide at rette forskudsopgørelsen i så fald, idet man ellers kan risikere at udnytte en tidligere ægtefælles fradrag, som man ikke længere er berettiget til. Det vil medføre en restskat i næstkommende år, hvilket er uhensigtsmæssigt.

Læs også: Hvem har ret til skattefradrag efter skilsmisse?

BESKATNING AF LEJEINDTÆGT

Hvis en af jer fraflytter den fælles bolig, opstår der i virkeligheden et lejeforhold, hvor den blivende ægtefælle skal betale husleje for brug af den anden ægtefælles halvdel af ejendommen. Denne husleje bliver medtaget i bodelingen mellem parterne.

Er selve bodelingen afsluttet, men således at man fortsat ejer ejendommen i fællesskab, vil lejeforholdet blive skattepligtigt, således at den fraflyttende ægtefælle bliver beskattet af huslejen. Har man undladt at aftale husleje, bliver man beskattet af en fiktiv markedsleje. Derudover vil den ægtefælle, som bebor ejendommen, blive beskattet af værdien af den gave, der består af, at den pågældende ikke skal betale husleje. Beskatning kan således ikke undgås, hvis man har indgået en endelig bodelingsaftale.

BODELING OG SKATTEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Som regel er der ikke nogen skattemæssige konsekvenser, når I overdrager aktiver mellem jer i forbindelse med bodelingen. Der kan dog blive tale om beskatning, hvis der eksempelvis overdrages 

Læs mere om skilsmisse og bodeling

PAPIRLØSE

Er I ikke gift, når I går fra hinanden, kan I ikke uden videre overdrage aktiver imellem jer uden at blive beskattet af beløbet. Den af jer, der modtager værdier eller pengebeløb fra den anden, bliver indkomstbeskattet af værdien, såfremt I kun har boet sammen i mindre end to år.

Har I haft fælles bopæl i mere end to år, kan I nøjes med at betale gaveafgift på 15 % af gavernes værdi. Gaver indtil 65.700 kr. (2019) er dog afgiftsfrie.

Er der tale om ophævelse af et sameje, vil det beløb, man retteligt måtte modtage i den anledning, dog ikke blive beskattet, da der ikke er tale om et gaveelement.

Læs mere om papirløst samliv og juraen

ÆGTEFÆLLEBIDRAG

Betaler du ægtefællebidrag til din tidligere ægtefælle, kan du få fradrag for beløbet. Det forudsætter dog, at ægtefællebidraget er fastsat af det offentlige eller er aftalt mellem dig og din tidligere ægtefælle, og at du kan dokumentere aftalen. 

Modtager du ægtefællebidrag fra din tidligere ægtefælle, skal du betale skat af beløbet.

Hvis du ønsker at konvertere de løbende ægtefællebidrag til en engangssum, har du ikke fradragsret for beløbet, ligesom modtageren ikke bliver beskattet.


Læs mere om ægtefællebidrag

Børnebidrag

Betaler du børnebidrag til din tidligere ægtefælle, kan du få fradrag for beløbet grundbeløbet, som udgør kr. 14.736 kr. årligt i 2019. Du kan dog også få fradrag for særlige ydelser i anledning af barnets dåb og konfirmation.

Du kan trække børnebidrag fra, indtil barnet fylder 18 år og ikke længere.

Modtager dit barn mere end normalbidraget, bliver barnet beskattet af den del, der overstiger normalbidraget, og typisk vil det ikke overstige fradraget på barnets frikort.

Læs mere om børnebidrag

Har du brug for hjælp til Skilsmisse?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Skal vi hjælpe dig med din skilsmisse?
Når du udfylder formularen og klikker ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail med dine indtastede oplysninger til dit nærmeste ADVODAN-kontor. Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder fra dette kontor. Dine data bliver ikke gemt på advodan.dk, men ligger kun i den e-mail, som bliver sendt til ADVODAN kontoret. Alle ADVODAN-kontorer overholder ADVODANs persondatapolitik, herunder reglerne for opbevaring og sletning af e-mails med personoplysninger. Her kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe.

Har du brug for hjælp til Skilsmisse?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Du er her
GØR SOM 12.742 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.742 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.