PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Sammenligning af produkter

Sammenligning af produkter skal være objektiv og må ikke vildlede eller fremkalde mulighed for forveksling.

Erik Matthiesen
Advokat (H), Partner

Sammenligning af produkter

Det er som hovedregel tilladt at sammenligne eget produkt med andre erhvervsdrivendes produkter af samme type.

Benytter du en sådan sammenlignende reklame, skal du dog være opmærksom på, at sammenligningen skal være objektiv og ikke være egnet til at vildlede eller fremkalde forveksling mellem produkterne.

Det er ikke tilladt at miskreditere eller nedvurdere en konkurrents produkter, varemærker, kendetegn og lignende, ligesom det heller ikke er tilladt at udnytte eller drage fordel af den goodwill, der er knyttet til en konkurrents produkter, varemærker eller lignende kendetegn.

I forhold til forbrugere kan risikoen for vildledning relatere sig til en række forskellige elementer i markedsføringen, eksempelvis produktets art, væsentligste egenskaber ved produktet, karakteren af salgsprocessen, erklæringer eller symboler, prisen og beregningen heraf, varemærker og andre forretningskendetegn.

Derudover må markedsføringen ikke udelade eller skjule væsentlige oplysninger, eller præsentere sådanne oplysninger på en for forbrugeren uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Ved markedsføring af et bestemt produkt betyder det, at produktets væsentligste karakteristika ikke må udelades eller præsenteres på en vildledende måde, ligesom at prisen på produktet skal oplyses inklusiv moms, afgifter og andre relevante omkostninger.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning om markedsføring af produkter?