PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Mine ansatte

Som arbejdsgiver er det vigtigt, at du har styr på personalejuraen – eller får hjælp til det fra en advokat. Få et overblik over reglerne for dig og dine ansatte her.

Der kommer løbende nye regler inden for ansættelsesretten, og som arbejdsgiver er det dit ansvar at overholde loven. Gør du ikke det, kan du risikere at komme ud i konflikter, der koster din virksomhed mange penge.

Overhold kravene til ansættelseskontrakten

Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt at få helt styr på ansættelseskontrakten. Der er nemlig en række krav til, hvad en ansættelseskontrakt skal indeholde, og det kan falde tilbage på dig, hvis der er fejl og mangler i kontrakten.

Læs mere om ansættelseskontrakten her.

Sygdom

Hvis en af dine medarbejdere sygemelder sig i en længere periode, er der en række forhold og regler, du som arbejdsgiver skal være opmærksom på at overholde. Du skal blandt andet sætte dig ind i reglerne omkring sygedagpenge og sygedagpengerefusion.

Hvis du har en ansat, som er langtidssygemeldt, har du som arbejdsgiver pligt til at indkalde til en mulighedssamtale. Du har også ret til at få udarbejdet en mulighedserklæring, hvor du sammen med den sygemeldte medarbejder og dennes læge finder ud af, hvilke opgaver medarbejderen kan og ikke kan udføre på arbejdspladsen.

Læs mere om mulighedserklæringen her.

Bliver en ansat, der har optjent fuld ferie, syg under sin ferie, har han/hun ret til erstatningsferie efter sammenlagt fem sygedage i ferien inden for ferieåret. Bliver medarbejderen syg inden ferien, og strækker sygdommen sig ind i ferien, har vedkommende ret til erstatningsferie for alle sygedage.

Læs mere om ansatte og sygemelding her.

Graviditet og barsel

Gravide og medarbejdere på barsel er omfattet af en række særlige beskyttelsesregler. Som arbejdsgiver må du ikke fravælge, afskedige eller give en ansat dårligere arbejdsvilkår, fordi vedkommende er gravid eller ønsker at holde barsels-, fædre- eller forældreorlov. Reglerne findes i ligebehandlingsloven og gælder både mænd og kvinder.

Læs mere om graviditet og barsel her.

Opsigelse af medarbejder 

Hvis du ønsker at opsige en af dine ansatte, er der også en række forhold og regler, du skal være opmærksom på. Det er blandt andet afgørende, at opsigelsen er saglig begrundet.

Læs mere om regler for opsigelse her.

Funktionærloven og 120 dages-reglen

Funktionærer er en særlig lønmodtagergruppe, der er sikret bestemte rettigheder i ansættelsesforholdet. Fx er der regler for, hvor lang en opsigelse en funktionær har.

Funktionærloven indeholder også den såkaldte 120 dages-regel, som betyder, at du som arbejdsgiver kan afskedige en medarbejder med en måneds varsel efter 120 dages sygdom under visse betingelser. Reglen gælder dog kun, hvis du har skrevet den ind i ansættelseskontrakten på forhånd.

Læs mere om funktionærloven her.

Ferie

Det er din pligt som arbejdsgiver at overholde reglerne i ferieloven. Ferieloven sikrer lønnede medarbejdere grundlæggende rettigheder i forbindelse med optjening og afholdelse af ferie. Faktisk pålægger ferieloven arbejdsgiveren en pligt til at sikre, at medarbejderen holder minimum 4 ugers ferie i løbet af ferieafholdelsesperioden. Det er blandt andet lønmodtagerens ret at holde 5 ugers ferie pr. ferieår, og loven gælder uanset, om dine ansatte er funktionærer eller timelønnede.

Få hjælp til

Vis flere
Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning om din virksomhed og dine ansatte, står vi klar til at hjælpe dig. Tag kontakt i dag.